Provérbios 12

1 Terbiye edilmeyi seven bilgiyi de sever, 2 Azarlanmaktan nefret eden budaladır.

2 İyi kişi RABbin lütfuna erer, 2 Ama düzenbazı RAB mahkûm eder.

3 Kötülük kişiyi güvenliğe kavuşturmaz, 2 Ama doğruların kökü kazılamaz.

4 Erdemli kadın kocasının tacıdır, 2 Edepsiz kadınsa kocasını yer bitirir.

5 Doğruların tasarıları adil, 2 Kötülerin öğütleri aldatıcıdır.

6 Kötülerin sözleri ölüm tuzağıdır, 2 Doğruların konuşmasıysa onları kurtarır.

7 Kötüler yıkılıp yok olur, 2 Doğru kişinin evi ayakta kalır.

8 Kişi sağduyusu oranında övülür, 2 Çarpık düşünceliyse küçümsenir.

9 Köle sahibi olup aşağılanan 2 Büyüklük taslayıp ekmeğe muhtaç olandan yeğdir.

10 Doğru kişi hayvanıyla ilgilenir, 2 Ama kötünün sevecenliği bile zalimcedir.

11 Toprağını işleyenin ekmeği bol olur, 2 Hayal peşinde koşansa sağduyudan yoksundur.

12 Kötü kişi kötülerin ganimetini ister, 2 Ama doğru kişilerin kökü ürün verir.

13 Kötü kişinin günahlı sözleri kendisi için tuzaktır, 2 Ama doğru kişi sıkıntıyı atlatır.

14 İnsan ağzının ürünüyle iyiliğe doyar, 2 Elinin emeğine göre de karşılığını alır.

15 Ahmağın yolu kendi gözünde doğrudur, 2 Bilge kişiyse öğüde kulak verir.

16 Ahmak sinirlendiğini hemen belli eder, 2 Ama ihtiyatlı olan aşağılanmaya aldırmaz.

17 Dürüst tanık doğruyu söyler, 2 Yalancı tanıksa hile solur.

18 Düşünmeden söylenen sözler kılıç gibi keser, 2 Bilgelerin diliyse şifa verir.

19 Gerçek sözler sonsuza dek kalıcıdır, 2 Oysa yalanın ömrü bir anlıktır.

20 Kötülük tasarlayanın yüreği hileci, 2 Barışı öğütleyenin yüreğiyse sevinçlidir.

21 Doğru kişiye hiç zarar gelmez, 2 Kötünün başıysa beladan kurtulmaz.

22 RAB yalancı dudaklardan iğrenir, 2 Ama gerçeğe uyanlardan hoşnut kalır.

23 İhtiyatlı kişi bilgisini kendine saklar, 2 Oysa akılsızın yüreği ahmaklığını ilan eder.

24 Çalışkanların eli egemenlik sürer, 2 Tembellikse köleliğe götürür.

25 Kaygılı yürek insanı çökertir, 2 Ama güzel söz sevindirir.

26 Doğru kişi arkadaşına da yol gösterir, 2 Kötünün tuttuğu yolsa kendini saptırır.

27 Tembel kişi işini bitirmez, 2 Oysa çalışkan değerli bir servet kazanır.

28 Doğru yol yaşam kaynağıdır, 2 Bu yol ölümsüzlüğe götürür.