A Mulher Virtuosa

Erdemli kadın kocasının tacıdır, 2 Edepsiz kadınsa kocasını yer bitirir.

Provérbios 12:4

10 Erdemli kadını kim bulabilir? 2 Onun değeri mücevherden çok üstündür. sırayla İbranice alfabenin değişik bir harfiyle başlar.

11 Kocası ona yürekten güvenir 2 Ve kazancı eksilmez.

12 Kadın ona kötülükle değil, 2 Yaşamı boyunca iyilikle karşılık verir.

13 Yün, keten bulur, 2 Zevkle elleriyle işler.

14 Ticaret gemileri gibidir, 2 Yiyeceğini uzaktan getirir.

15 Gün ağarmadan kalkar, 2 Ev halkına yiyecek, hizmetçilerine paylarını verir.

16 Bir tarlayı gözüne kestirip satın alır, 2 El emeğiyle kazandığı parayla bağ diker.

17 Giyinip kollarını sıvar, 2 Canla başla çalışır.

18 Ticaretinin kârlı olduğunu bilir, 2 Çırası gece boyunca yanar.

19 Eliyle örekeyi tutar, 2 Avucunda iği tutar.

20 Mazluma kollarını açar, 2 Yoksula elini uzatır.

Provérbios 31:10-20

Bilge kadın evini yapar, 2 Ahmak kadın evini kendi eliyle yıkar.

Provérbios 14:1

Kadınların da saç örgüleriyle, altınlarla, incilerle ya da pahalı giysilerle değil, sade giyimle, edepli ve ölçülü tutumla, Tanrı yolunda yürüdüklerini ileri süren kadınlara yaraşır biçimde, iyi işlerle süslenmelerini isterim.

1 Timóteo 2:9,10

Aynı şekilde yaşlı kadınlar saygın bir yaşam sürmeli. İftiracı, şaraba tutsak olmamalı; iyi olanı öğretmeli.

Öyle ki genç kadınları, kocalarını ve çocuklarını seven, sağduyulu, temiz yürekli, iyi birer ev kadını ve kocalarına bağımlı olmak üzere eğitebilsinler. O zaman Tanrının sözü kötülenmez.

Tito 2:3-5

Ev ve servet babadan mirastır, 2 Ama sağduyulu kadın RABbin armağanıdır.

Provérbios 19:14

Çekicilik aldatıcı, güzellik boştur; 2 Ama RABbe saygılı kadın övülmeye layıktır.

Provérbios 31:30

Ve şimdi, korkma kızım; her istediğini yapacağım. Bütün kent halkı senin erdemli bir kadın olduğunu biliyor.

Rute 3:11