Provérbios 19

1 Dürüst yaşayan bir yoksul olmak, 2 Yalancı bir akılsız olmaktan yeğdir.

2 Bilgisiz heves işe yaramaz, 2 Acelecilik insanı yanılgıya düşürür.

3 İnsanın ahmaklığı yaşamını yıkar, 2 Yine de içinden RABbe öfkelenir.

4 Zenginlik dost üstüne dost kazandırır. 2 Oysa yoksulun dostu onu yüzüstü bırakır.

5 Yalancı tanık cezasız kalmaz, 2 Yalan soluyan kurtulamaz.

6 Birçokları önemli kişinin gözüne girmek 2 Ve eli açık olanın dostu olmak ister.

7 Yoksulun akrabaları bile onu sevmezse, 2 Dostlarının ondan uzak duracağı daha da kesindir. 2 Ne kadar yalvarsa ona yaklaşmazlar.

8 Sağduyulu olan canını sever, 2 Aklı izleyen bolluğa kavuşur.

9 Yalancı tanık cezasız kalmaz, 2 Yalan soluyan yok olur.

10 Akılsızın gösterişli bir yaşam sürmesi uygun değilse, 2 Kölelerin önderlere egemen olması 2 Hiç uygun değildir.

11 Sağduyulu kişi sabırlıdır, 2 Kusurları hoş görmesi ona onur kazandırır.

12 Kralın öfkesi genç aslanın kükreyişine benzer, 2 Lütfuysa otların üzerine düşen çiy gibidir.

13 Akılsız çocuk babasının başına beladır, 2 Dırdır eden kadın sürekli damlayan su gibidir.

14 Ev ve servet babadan mirastır, 2 Ama sağduyulu kadın RABbin armağanıdır.

15 Tembellik insanı uyuşukluğa iter, 2 Haylaz kişi de aç kalır.

16 Tanrı buyruğuna uyan canını korur, 2 Gitmesi gereken yolları umursamayan ölür.

17 Yoksula acıyan kişi RABbe ödünç vermiş olur, 2 Yaptığı iyilik için RAB onu ödüllendirir.

18 Henüz umut varken çocuğunu eğit, 2 Onun yıkımına neden olma.

19 Huysuz insan cezasını çekmelidir. 2 Onu bir kere kurtarsan da, hep aynı şeyi yapman gerekir.

20 Öğüde kulak ver, terbiyeyi kabul et ki, 2 Ömrünün kalan kısmı boyunca bilge olasın.

21 İnsan yüreğinde çok şey tasarlar, 2 Ama gerçekleşen, RABbin amacıdır.

22 İnsandan istenen vefadır, 2 Yoksul olmak yalancı olmaktan yeğdir.

23 RAB korkusu 2 Doygun ve dertsiz bir yaşama kavuşturur.

24 Tembel sahana daldırdığı elini 2 Ağzına geri götürmek bile istemez.

25 Alaycıyı döversen bön kişi ibret alır, 2 Akıllı kişiyi azarlarsan bilgisine bilgi katar.

26 Babasına saldıran, annesini kovan çocuk, 2 Ailesinin utancı ve yüzkarasıdır.

27 Oğlum, uyarılara kulağını tıkarsan, 2 Bilgi kaynağı sözlerden saparsın.

28 Niyeti bozuk tanık adaletle eğlenir, 2 Kötülerin ağzı fesatla beslenir.

29 Alaycılar için ceza, 2 Akılsızların sırtı için kötek hazırdır.