Orgulho

Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin; tersine, hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın.

Romanos 12:16

Artık büyük konuşmayın, 2 Ağzınızdan küstahça sözler çıkmasın. 2 Çünkü RAB her şeyi bilen Tanrıdır; 2 Odur davranışları tartan.

1 Samuel 2:3

Küstahlığın ardından utanç gelir, 2 Ama bilgelik alçakgönüllülerdedir.

Provérbios 11:2

3 Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçakgönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın.

4 Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin.

5 Mesih İsadaki düşünce sizde de olsun.

Filipenses 2:3-5

RAB kibirlinin evini yıkar, 2 Dul kadının sınırını korur.

Provérbios 15:25

Kibirden ancak kavga çıkar, 2 Öğüt dinleyense bilgedir.

Provérbios 13:10

Yürekteki gururu düşüş, 2 Alçakgönüllülüğü ise onur izler.

Provérbios 18:12

Çünkü dünyaya ait olan her şey -benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur- Babadan değil, dünyadandır.

1 João 2:16

‹‹Övünen, Rable övünsün.››

Kabule değer kişi kendi kendini tavsiye eden değil, Rab'bin tavsiye ettiği kişidir.

2 Coríntios 10:17,18

Ama RAB Samuele, ‹‹Onun yakışıklı ve uzun boylu olduğuna bakma›› dedi, ‹‹Ben onu reddettim. Çünkü RAB insanın gördüğü gibi görmez; insan dış görünüşe, RAB ise yüreğe bakar.››

1 Samuel 16:7

Ben Nebukadnessar Göklerin Kralı'na şükrederim. O'nu över, yüceltirim. Çünkü bütün yaptıkları gerçek, yolları doğrudur; kendini beğenmişleri alçaltmaya gücü yeter.

Daniel 4:37

RABden korkmak kötülükten nefret etmek demektir. 2 Kibirden, küstahlıktan, 2 Kötü yoldan, sapık ağızdan nefret ederim.

Provérbios 8:13

Onun için, ayakta sağlam durduğunu sanan dikkat etsin, düşmesin!

1 Coríntios 10:12

Kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir.››

Lucas 14:11

RAB yüreği küstah olandan iğrenir, 2 Bilin ki, öyleleri cezasız kalmaz.

Provérbios 16:5

Kibir insanı küçük düşürür, 2 Alçakgönüllülükse onur kazandırır.

Provérbios 29:23

Varımı yoğumu sadaka olarak dağıtsam, bedenimi yakılmak üzere teslim etsem, ama sevgim olmasa, bunun bana hiçbir yararı olmaz.

1 Coríntios 13:3

Dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz gördüklerini seçti.

Öyle ki, Tanrının önünde hiç kimse övünemesin.

1 Coríntios 1:28,29

Öyle yol var ki, insana düz gibi görünür, 2 Ama sonu ölümdür.

Provérbios 16:25

Yine de bize daha çok lütfeder. Bu nedenle Yazı şöyle diyor: ‹‹Tanrı kibirlilere karşıdır, Ama alçakgönüllülere lütfeder.››

Tiago 4:6

Çünkü bütün bunları ellerim yaptı, 2 Hepsi böylece var oldu›› diyor RAB. ‹‹Ancak ben alçakgönüllüye, ruhu ezik olana, 2 Sözümden titreyen kişiye değer veririm.

Isaías 66:2

Düşkün olan kardeş kendi yüksekliğiyle, zengin olansa kendi düşkünlüğüyle övünsün. Çünkü zengin kişi kır çiçeği gibi solup gidecek.

Tiago 1:9,10

Ruhun ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.

Gálatas 5:22,23

Gururun ardından yıkım, 2 Kibirli ruhun ardından da düşüş gelir.

Provérbios 16:18

20 İsa şöyle devam etti: ‹‹İnsanı kirleten, insanın içinden çıkandır.

21 Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır.

23 Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir.››

Marcos 7:20-23

İsrail Kralı şöyle karşılık verdi: ‹‹Kralınıza deyin ki, ‹Zırhını kuşanmadan önce değil, kuşandıktan sonra övünsün.› ››

1 Reis 20:11

Alçakgönüllülüğün ve RAB korkusunun ödülü, 2 Zenginlik, onur ve yaşamdır.

Provérbios 22:4

Rabbin önünde kendinizi alçaltın, sizi yüceltecektir.

Tiago 4:10

5 Ey gençler, siz de ihtiyarlara bağımlı olun. Hepiniz birbirinize karşı alçakgönüllülüğü kuşanın. Çünkü, ‹‹Tanrı kibirlilere karşıdır, Ama alçakgönüllülere lütfeder.››

6 Uygun zamanda sizi yüceltmesi için, Tanrının kudretli eli altında kendinizi alçaltın.

7 Bütün kaygılarınızı Ona yükleyin, çünkü O sizi kayırır.

1 Pedro 5:5-7

Şimdiki çağda zengin olanlara gururlanmamalarını, gelip geçici zenginliğe umut bağlamamalarını buyur. Zevk almamız için bize her şeyi bol bol veren Tanrıya umut bağlasınlar.

1 Timóteo 6:17