A Palavra de Deus

Size doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sözüme uyarsa, ölümü asla görmeyecektir.››

João 8:51

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrıyla birlikteydi ve Söz Tanrıydı.

João 1:1

Sizi aç bırakarak sıkıntıya soktu. Sonra sizin de atalarınızın da bilmediği man ile sizi doyurdu. İnsanın yalnız ekmekle yaşamadığını, RABbin ağzından çıkan her sözle yaşadığını size öğretmek için yaptı bunu.

Deuteronômio 8:3

Bana zafer kalkanını bağışlarsın, 2 Sağ elin destekler, 2 Alçakgönüllülüğün yüceltir beni.

Bastığım yerleri genişletirsin, 2 Burkulmaz bileklerim.

Salmos 18:35,36

Tanrı, ‹‹Işık olsun›› diye buyurdu ve ışık oldu.

Gênesis 1:3

Ne var ki ağızdan çıkan, yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur.

Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır.

Mateus 15:18,19

Ya RAB, sözün 2 Göklerde sonsuza dek duruyor.

Salmos 119:89

Aklımdan çıkarmam sözünü, 2 Sana karşı günah işlememek için.

Salmos 119:11

Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.

2 Timóteo 3:16

Yasa Kitabında yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın.

Josué 1:8

Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır, 2 Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir.

Provérbios 15:1

Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz.

João 15:3

Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, Onun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrının sağında oturdu.

Hebreus 1:3

Tanrının sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar.

Hebreus 4:12

İsa, ‹‹Daha doğrusu, ne mutlu Tanrının sözünü dinleyip uygulayanlara!›› dedi.

Lucas 11:28

Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın, sözün uygulayıcıları da olun. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz.

Tiago 1:22

22 Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın, sözün uygulayıcıları da olun. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz.

23 Çünkü sözün dinleyicisi olup da uygulayıcısı olmayan kişi, aynada kendi doğal yüzüne bakan kişiye benzer.

24 Kendini görür, sonra gider ve nasıl bir kişi olduğunu hemen unutur.

Tiago 1:22-24

İnsanın karnı ağzının meyvesiyle, 2 Dudaklarının ürünüyle doyar.

Dil ölüme de götürebilir, yaşama da; 2 Konuşmayı seven, dilin meyvesine katlanmak zorundadır.

Provérbios 18:20,21

Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar, 2 Saf insanlara akıl verir.

Salmos 119:130

Söz, insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini -Babadan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğulun yüceliğini- gördük.

João 1:14

Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.››

Marcos 13:31

Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.

Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur.

2 Timóteo 3:16,17

İsa ölümden dirilince öğrencileri bu sözü söylediğini hatırladılar, Kutsal Yazıya ve İsanın söylediği bu söze iman ettiler.

João 2:22

İsa ona şu karşılığı verdi: ‹‹ ‹İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrının ağzından çıkan her sözle yaşar› diye yazılmıştır.››

Mateus 4:4

İsa, ‹‹ ‹İnsan yalnız ekmekle yaşamaz› diye yazılmıştır›› karşılığını verdi.

Lucas 4:4

‹‹İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes, evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer.

Mateus 7:24

Kutsal Yazıda dendiği gibi, bana iman edenin ‹içinden diri su ırmakları akacaktır.› ››

João 7:38

Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir.

João 17:17

1 Böylece Mesihten gelen bir cesaret, sevgiden doğan bir teselli ve Ruhla bir paydaşlık varsa, yürekten bir sevgi ve sevecenlik varsa, aynı düşüncede, sevgide, ruhta ve amaçta birleşerek sevincimi tamamlayın.

3 Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçakgönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın.

4 Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin.

5 Mesih İsadaki düşünce sizde de olsun.

6 Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrıya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı.

7 Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.

9 Bunun için de Tanrı Onu pek çok yükseltti ve Ona her adın üstünde olan adı bağışladı.

10 Öyle ki, İsanın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrının yüceltilmesi için İsa Mesihin Rab olduğunu açıkça söylesin.

12 Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman söz dinlediğiniz gibi, yalnız ben aranızdayken değil, ama özellikle aranızda olmadığım şu anda da kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla etkin kılın.

13 Çünkü kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrıdır.

14 Her şeyi söylenmeden ve çekişmeden yapın ki, yaşam sözüne sımsıkı sarılarak aralarında evrendeki yıldızlar gibi parladığınız bu eğri ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf, Tanrının lekesiz çocukları olasınız. Öyle ki, boşuna koşmadığımı, boşuna emek vermediğimi görerek Mesihin gününde övünecek bir nedenim olsun.

17 Kanım imanınızın sunusu ve hizmeti üzerine adak şarabı gibi dökülecek olsa da seviniyor, hepinizin sevincine katılıyorum.

18 Aynı şekilde siz de sevinin ve benim sevincime katılın.

19 Durumunuzu öğrenmek, böylece içimi rahatlatmak üzere yakında Timoteosu yanınıza gönderebileceğime ilişkin Rab İsada umudum var.

20 Timoteos gibi düşünen, durumunuzla içtenlikle ilgilenecek başka kimsem yok.

21 Herkes kendi işini düşünüyor, Mesih İsanınkini değil.

22 Ama Timoteosun, değerini kanıtlamış biri olduğunu, babasının yanında hizmet eden çocuk gibi, Müjdenin yayılması için benim yanımda hizmet ettiğini bilirsiniz.

23 Durumum belli olur olmaz onu size göndermeyi umuyorum.

24 Ben de yakında geleceğim, bu konuda Rabbe güveniyorum.

25 Ama muhtaç anımda bana yardım etmek üzere gönderdiğiniz elçiyi, omuz omuza mücadele verdiğim kardeşim ve emektaşım Epafroditusu size geri yollamayı gerekli gördüm.

26 Çünkü hepinizi özlüyor, hasta olduğunu öğrendiğiniz için çok üzülüyordu.

27 Gerçekten de ölecek kadar hastaydı. Ama Tanrı ona acıdı; yalnız ona değil, acı üstüne acı duymayayım diye bana da acıdı.

28 İşte bu nedenle, onu tekrar görüp sevinesiniz diye kendisini daha büyük bir istekle yanınıza gönderiyorum. Böylelikle benim de kaygılarım hafifleyecek.

29 Onu Rabde tam bir sevinçle kabul edin, onun gibi kişileri onurlandırın.

30 Çünkü sizin bana yapamadığınız yardımı yapmak için canını tehlikeye atarak Mesih'in işi uğruna neredeyse ölüyordu.

Filipenses 2

Düşünmeden söylenen sözler kılıç gibi keser, 2 Bilgelerin diliyse şifa verir.

Provérbios 12:18

Çünkü hepimiz çok hata yaparız. Sözleriyle hata yapmayan kimse, bütün bedenini de dizginleyebilen yetkin bir kişidir.

Tiago 3:2

Onun sözü üzerine daha birçokları iman etti.

João 4:41

Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? 2 Senin sözünü tutmakla.

Salmos 119:9

Yeni doğmuş bebekler gibi, hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki, bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz.

1 Pedro 2:2

İsanın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrının Onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın.

Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak kurtulur.

Romanos 10:9,10

Kaygılı yürek insanı çökertir, 2 Ama güzel söz sevindirir.

Provérbios 12:25

Bunun için, her türlü pisliği ve her tarafa yayılmış olan kötülüğü üstünüzden sıyırıp atarak, içinize ekilmiş, canlarınızı kurtaracak güçte olan sözü alçakgönüllülükle kabul edin.

Tiago 1:21

Sözün adımlarım için çıra, 2 Yolum için ışıktır.

Salmos 119:105

Herkes şaşkına dönmüştü. Birbirlerine, ‹‹Bu nasıl söz? Güç ve yetkiyle kötü ruhlara çıkmalarını buyuruyor, onlar da çıkıyor!›› diyorlardı.

Lucas 4:36

Doğru kişinin ağzı yaşam pınarıdır, 2 Kötülerse zorbalıklarını sözle gizlerler.

Provérbios 10:11

Tanrının her sözü güvenilirdir, 2 O kendisine sığınan herkese kalkandır.

Provérbios 30:5

İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere, ‹‹Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak›› dedi.

João 8:31

‹‹Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.

João 5:24

Size şunu söyleyeyim, insanlar söyledikleri her boş söz için yargı günü hesap verecekler.

Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız.››

Mateus 12:36,37

İsa ona şu karşılığı verdi: ‹‹Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız.

João 14:23

Tanrının yolu kusursuzdur, 2 RABbin sözü arıdır. 2 O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır.

Salmos 18:30

3 Bize boyun eğmeleri için atların ağzına gem vururuz, böylece bütün bedenlerini yönlendiririz.

4 Düşünün, gemiler de o kadar büyük olduğu, güçlü rüzgarlar tarafından sürüklendiği halde, dümencinin gönlü nereye isterse küçücük bir dümenle o yöne çevrilirler.

5 Bunun gibi, dil de bedenin küçük bir üyesidir, ama büyük işlerle övünür. Düşünün, küçücük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturabilir.

6 Dil de bir ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirletir. Cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alevlendirir.

7 İnsan soyu, her tür yabanıl hayvanı, kuşu, sürüngeni ve deniz yaratığını evcilleştirmiş ve evcilleştirmektedir.

8 Ama dili hiçbir insan evcilleştiremez. Dil öldürücü zehirle dolu, dinmeyen bir kötülüktür.

Tiago 3:3-8

Çünkü RABbin sözü doğrudur, 2 Her işi sadakatle yapar.

Salmos 33:4

Çünkü bilgeliğin kaynağı RABdir. 2 Onun ağzından bilgi ve anlayış çıkar.

Provérbios 2:6

Sizi engerekler soyu! Kötü olan sizler nasıl iyi sözler söyleyebilirsiniz? Çünkü ağız yürekten taşanı söyler.

Mateus 12:34

Evrenin Tanrının buyruğuyla yaratıldığını, böylece görülenlerin görünmeyenlerden oluştuğunu iman sayesinde anlıyoruz.

Hebreus 11:3

Sözlerini bulur bulmaz yuttum, 2 Bana neşe, yüreğime sevinç oldu. 2 Çünkü seninim ben, 2 Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı!

Jeremias 15:16

Kurtuluş miğferini ve Ruhun kılıcını, yani Tanrı sözünü alın.

Efésios 6:17

Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.››

Mateus 24:35

Tanrıya, sözünü övdüğüm Tanrıya 2 Güvenirim ben, korkmam. 2 İnsan bana ne yapabilir?

Salmos 56:4

Ot kurur, çiçek solar, 2 Ama Tanrımızın sözü sonsuza dek durur.››

Isaías 40:8

Gökler RABbin sözüyle, 2 Gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı.

Salmos 33:6

İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere, ‹‹Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak›› dedi.

João 8:31,32

Sözlerinin temeli gerçektir, 2 Doğru hükümlerinin tümü sonsuza dek sürecektir.

Salmos 119:160

Kim yaşamdan zevk almak, 2 İyi günler görmek istiyorsa,

Dilini kötülükten, 2 Dudaklarını yalandan uzak tutsun.

Salmos 34:12,13

‹‹Benim sözüm ateş gibi değil mi? Kayaları paramparça eden balyoz gibi değil mi?›› RAB böyle diyor.

Jeremias 23:29