O Papel da Mulher

10 Erdemli kadını kim bulabilir? 2 Onun değeri mücevherden çok üstündür. sırayla İbranice alfabenin değişik bir harfiyle başlar.

11 Kocası ona yürekten güvenir 2 Ve kazancı eksilmez.

12 Kadın ona kötülükle değil, 2 Yaşamı boyunca iyilikle karşılık verir.

Provérbios 31:10-12

Bunun gibi, ey kocalar, siz de daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Tanrının lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki, dualarınıza bir engel çıkmasın.

1 Pedro 3:7

24 Kadın diktiği keten giysilerle 2 Ördüğü kuşakları tüccara satar.

25 Güç ve onurla kuşanmıştır, 2 Geleceğe güvenle bakar.

26 Ağzından bilgelik akar, 2 Dili iyilik öğütler.

27 Ev halkının işlerini yönetir, 2 Tembellik nedir bilmez.

Provérbios 31:24-27

13 Yün, keten bulur, 2 Zevkle elleriyle işler.

14 Ticaret gemileri gibidir, 2 Yiyeceğini uzaktan getirir.

15 Gün ağarmadan kalkar, 2 Ev halkına yiyecek, hizmetçilerine paylarını verir.

16 Bir tarlayı gözüne kestirip satın alır, 2 El emeğiyle kazandığı parayla bağ diker.

17 Giyinip kollarını sıvar, 2 Canla başla çalışır.

18 Ticaretinin kârlı olduğunu bilir, 2 Çırası gece boyunca yanar.

19 Eliyle örekeyi tutar, 2 Avucunda iği tutar.

20 Mazluma kollarını açar, 2 Yoksula elini uzatır.

Provérbios 31:13-20

Kadınların da saç örgüleriyle, altınlarla, incilerle ya da pahalı giysilerle değil, sade giyimle, edepli ve ölçülü tutumla, Tanrı yolunda yürüdüklerini ileri süren kadınlara yaraşır biçimde, iyi işlerle süslenmelerini isterim.

1 Timóteo 2:9

Aynı şekilde kadınlar ağırbaşlı olmalı; iftiracı değil, ama ölçülü ve her bakımdan güvenilir olmalı.

1 Timóteo 3:11

1 Bunun gibi, ey kadınlar, siz de kocalarınıza bağımlı olun. Öyle ki, kimileri Tanrı sözüne inanmasa bile, Tanrı korkusuna dayanan temiz yaşayışınızı görerek söze gerek kalmadan karılarının yaşayışıyla kazanılsınlar.

3 Süsünüz örgülü saçlar, altın takılar, güzel giysiler gibi dışla ilgili olmasın.

4 Gizli olan iç varlığınız, sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle süsünüz olsun. Bu, Tanrının gözünde çok değerlidir.

5 Çünkü geçmişte umudunu Tanrıya bağlamış olan kutsal kadınlar da kocalarına bağımlı olarak böyle süslenirlerdi.

6 Örneğin Sara İbrahimi ‹‹Efendim›› diye çağırır, sözünü dinlerdi. İyilik eder, hiçbir tehditten yılmazsanız, siz de Saranın çocukları olursunuz.

1 Pedro 3:1-6

22 Ey kadınlar, Rabbe bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun.

23 Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır.

24 Kilise Mesihe bağımlı olduğu gibi, kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar.

Efésios 5:22-24

Bilge kadın evini yapar, 2 Ahmak kadın evini kendi eliyle yıkar.

Provérbios 14:1

Aynı şekilde yaşlı kadınlar saygın bir yaşam sürmeli. İftiracı, şaraba tutsak olmamalı; iyi olanı öğretmeli.

Öyle ki genç kadınları, kocalarını ve çocuklarını seven, sağduyulu, temiz yürekli, iyi birer ev kadını ve kocalarına bağımlı olmak üzere eğitebilsinler. O zaman Tanrının sözü kötülenmez.

Tito 2:3-5

Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.

Onları kutsayarak, ‹‹Verimli olun, çoğalın›› dedi, ‹‹Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun.

Gênesis 1:27,28

RAB Tanrı kadına, 2 ‹‹Çocuk doğururken sana 2 Çok acı çektireceğim›› dedi, 2 ‹‹Ağrı çekerek doğum yapacaksın. 2 Kocana istek duyacaksın, 2 Seni o yönetecek.››

Gênesis 3:16

Oğlum, babanın uyarılarına kulak ver, 2 Annenin öğrettiklerinden ayrılma.

Provérbios 1:8

Sonra, ‹‹Ademin yalnız kalması iyi değil›› dedi, ‹‹Ona uygun bir yardımcı yaratacağım.››

Gênesis 2:18

Ne var ki, Rabde ne kadın erkekten ne de erkek kadından bağımsızdır.

Çünkü kadın erkekten yaratıldığı gibi, erkek de kadından doğar. Ama her şey Tanrıdandır.

1 Coríntios 11:11,12