Provérbios 31

1 Massa Kralı Lemuelin sözleri, 2 Annesinin ona öğrettikleri:

2 ‹‹Oğlum, rahmimin ürünü, ne diyeyim? 2 Adaklarımın yanıtı oğlum, ne diyeyim?

3 Gücünü kadınlara, 2 Gençliğini kralları mahvedenlere kaptırma!

4 ‹‹Şarap içmek krallara yakışmaz, ey Lemuel, 2 Krallara yakışmaz! 2 İçkiyi özlemek hükümdarlara yaraşmaz.

5 Çünkü içince kuralları unutur, 2 Mazlumun hakkını yerler.

6 İçkiyi çaresize, 2 Şarabı kaygı çekene verin.

7 İçsin ki yoksulluğunu unutsun, 2 Artık sefaletini anmasın.

8 Ağzını hakkını savunamayan için, 2 Kimsesizin davasını gütmek için aç.

9 Ağzını aç ve adaletle yargıla, 2 Mazlumun, yoksulun hakkını savun.››

10 Erdemli kadını kim bulabilir? 2 Onun değeri mücevherden çok üstündür. sırayla İbranice alfabenin değişik bir harfiyle başlar.

11 Kocası ona yürekten güvenir 2 Ve kazancı eksilmez.

12 Kadın ona kötülükle değil, 2 Yaşamı boyunca iyilikle karşılık verir.

13 Yün, keten bulur, 2 Zevkle elleriyle işler.

14 Ticaret gemileri gibidir, 2 Yiyeceğini uzaktan getirir.

15 Gün ağarmadan kalkar, 2 Ev halkına yiyecek, hizmetçilerine paylarını verir.

16 Bir tarlayı gözüne kestirip satın alır, 2 El emeğiyle kazandığı parayla bağ diker.

17 Giyinip kollarını sıvar, 2 Canla başla çalışır.

18 Ticaretinin kârlı olduğunu bilir, 2 Çırası gece boyunca yanar.

19 Eliyle örekeyi tutar, 2 Avucunda iği tutar.

20 Mazluma kollarını açar, 2 Yoksula elini uzatır.

21 Kar yağınca ev halkı için kaygılanmaz, 2 Çünkü hepsinin iki katfü giysisi vardır.

22 Yatak örtüleri dokur, 2 Kendi giysileri ince mor ketendendir.

23 Kocası ülkenin ileri gelenleriyle oturup kalkar, 2 Kent kurulunda iyi tanınır.

24 Kadın diktiği keten giysilerle 2 Ördüğü kuşakları tüccara satar.

25 Güç ve onurla kuşanmıştır, 2 Geleceğe güvenle bakar.

26 Ağzından bilgelik akar, 2 Dili iyilik öğütler.

27 Ev halkının işlerini yönetir, 2 Tembellik nedir bilmez.

28 Çocukları önünde ayağa kalkıp onu kutlar, 2 Kocası onu över.

29 ‹‹Soylu işler yapan çok kadın var, 2 Ama sen hepsinden üstünsün›› der.

30 Çekicilik aldatıcı, güzellik boştur; 2 Ama RABbe saygılı kadın övülmeye layıktır.

31 Ellerinin hak ettiğini verin kendisine, 2 Yaptıkları için kent kurulunda övülsün.