Paz

Kötülükten sakının, iyilik yapın; 2 Esenliği amaçlayın, ardınca gidin.

Salmos 34:14

Son olarak hoşça kalın, kardeşlerim. Yaşantınızı düzeltin, çağrıma kulak verin, düşüncelerinizde birlik olun, esenlik içinde yaşayın. Sevgi ve esenlik kaynağı olan Tanrı sizinle birlikte olacaktır.

2 Coríntios 13:11

Esenlik yolunu bilmezler, 2 İzledikleri yolda adalet yoktur. 2 Kendilerine çarpık yollar yaptılar, 2 O yoldan gidenlerin hiçbiri esenlik nedir bilmez.

Isaías 59:8

Bunları size, bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim!››

João 16:33

Sözü yaymaya gönderilmezlerse, sözü nasıl yayacaklar? Yazılmış olduğu gibi: ‹‹İyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir!››

Romanos 10:15

Ne mutlu barışı sağlayanlara! Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek.

Mateus 5:9

Ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin.

Efésios 4:3

Yapacağı işleri aldatarak başaracak, kendisini yükseltecek. Güvenlikte olan birçoklarını yok edecek, Önderler Önderine karşı duracak. Ama kendisi insan eli değmeden yok edilecek.

Daniel 8:25

İsa kalkıp rüzgarı azarladı, göle, ‹‹Sus, sakin ol!›› dedi. Rüzgar dindi, ortalık sütliman oldu.

Marcos 4:39

Benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa, onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle olacaktır.

Filipenses 4:9

Korku gelince esenlik arayacak, ama bulamayacaklar.

Ezequiel 7:25

Esenlik içinde yatar uyurum, 2 Çünkü yalnız sen, ya RAB, 2 Güvenlik içinde tutarsın beni.

Salmos 4:8

İman etmeyen ayrılırsa ayrılsın. Kardeş ya da kızkardeş böyle durumlarda özgürdür. Tanrı sizi barış içinde yaşamaya çağırdı.

1 Coríntios 7:15

‹‹Onunla yaşam ve esenlik verecek bir antlaşma yaptım ve bana saygı göstersin diye kendisine bunları verdim. Benden korkup adıma saygı gösterdi.

Malaquias 2:5

Çünkü bize bir çocuk doğacak, 2 Bize bir oğul verilecek. 2 Yönetim onun omuzlarında olacak. 2 Onun adı Harika Öğütçüfı, Güçlü Tanrı, 2 Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.

Isaías 9:6

Bunları anlatırlarken İsa gelip aralarında durdu. Onlara, ‹‹Size esenlik olsun!›› dedi.

Lucas 24:36

Sevmenin zamanı var, nefret etmenin zamanı var. 2 Savaşın zamanı var, barışın zamanı var.

Eclesiastes 3:8

Ama alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak, 2 Derin bir huzurun zevkini tadacak.

Salmos 37:11

Mesihin esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız. Şükredici olun!

Colossenses 3:15

Öyleyse kendimizi esenlik getiren ve karşılıklı gelişmemizi sağlayan işlere verelim.

Romanos 14:19

Umut kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruhun gücüyle umutla dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.

Romanos 15:13

Hangi eve girerseniz, önce, ‹Bu eve esenlik olsun!› deyin.

Lucas 10:5

Yasanı sevenler büyük esenlik bulur, 2 Hiçbir şey sendeletmez onları.

Salmos 119:165

Sabırlı kişi yiğitten üstündür, 2 Kendini denetleyen de kentler fethedenden üstündür.

Provérbios 16:32

Gençlik arzularından kaç. Temiz yürekle Rabbe yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardından koş.

2 Timóteo 2:22

Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

João 14:27

Kavgadan kaçınmak insan için onurdur, 2 Oysa her ahmak tartışmaya hazırdır.

Provérbios 20:3

Barış içinde eken barış yapıcıları doğruluk ürününü biçerler.

Tiago 3:18

Doğruluğun ürünü esenlik, 2 Sonucu, sürekli huzur ve güven olacaktır.

Isaías 32:17

‹‹Kötülere esenlik yoktur›› diyor Tanrım.

Isaías 57:21

Tuz yararlıdır. Ama tuz tuzluluğunu yitirirse, bir daha ona nasıl tat verebilirsiniz? İçinizde tuz olsun ve birbirinizle barış içinde yaşayın!››

Marcos 9:50

Herkesle barış içinde yaşamaya, kutsal olmaya gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rabbi göremeyecek.

Hebreus 12:14

Sevinçle çıkacak, 2 Esenlikle geri götürüleceksiniz. 2 Dağlar, tepeler önünüzde sevinçle çığıracak, 2 Kırdaki bütün ağaçlar alkış tutacak.

Isaías 55:12

Tanrının Romada bulunan, kutsal olmaya çağrılan bütün sevdiklerine, Babamız Tanrıdan ve Rab İsa Mesihten size lütuf ve esenlik olsun.

Romanos 1:7

Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrıyla barışmış oluyoruz.

Romanos 5:1

Çünkü Tanrının Egemenliği, yiyecek içecek sorunu değil, doğruluk, esenlik ve Kutsal Ruhta sevinçtir.

Romanos 14:17

Eğer evdekiler buna layıksa, dilediğiniz esenlik üzerlerinde kalsın; layık değillerse, size geri dönsün.

Mateus 10:13

RAB halkına güç verir, 2 Halkını esenlikle kutsar!

Salmos 29:11

Sana güvendiği için 2 Düşüncelerinde sarsılmaz olanı 2 Tam bir esenlik içinde korursun.

Isaías 26:3

‹‹Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın! Barış değil, kılıç getirmeye geldim.

Mateus 10:34

Ezequiel 13:16

İsa ona, ‹‹Kızım›› dedi, ‹‹İmanın seni kurtardı. Esenlikle git. Acıların son bulsun.››

Marcos 5:34

Benliğe dayanan düşünce ölüm, Ruha dayanan düşünceyse yaşam ve esenliktir.

Romanos 8:6

Ama gökten inen bilgelik her şeyden önce paktır, sonra barışçıldır, yumuşaktır, uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Kayırıcılığı, ikiyüzlülüğü yoktur.

Tiago 3:17

RAB kişinin yaşayışından hoşnutsa 2 Düşmanlarını bile onunla barıştırır.

Provérbios 16:7

O zaman kızıl renkte başka bir at çıktı ortaya. Binicisine dünyadan barışı kaldırma yetkisi verildi. Bunun sonucu olarak insanlar birbirlerini boğazlayacaklar. Atlıya ayrıca büyük bir kılıç verildi.

Apocalipse 6:4

Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrıya dua edip yalvararak şükranla bildirin.

O zaman Tanrının her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.

Filipenses 4:6,7

Şöyle ki, ‹‹Yaşamdan zevk almak, İyi günler görmek isteyen, Dilini kötülükten, Dudaklarını yalandan uzak tutsun.

Kötülükten sakınıp iyilik yapsın. Esenliği amaçlasın, ardınca gitsin.

1 Pedro 3:10,11

Dağları aşıp gelen müjdecinin ayakları ne güzeldir! 2 O müjdeci ki, esenlik duyuruyor. 2 İyilik müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi veriyor. 2 Siyon halkına, ‹‹Tanrınız egemenlik sürüyor!›› diye ilan ediyor.

Isaías 52:7

Sen de esenlik içinde atalarına kavuşacaksın. İleri yaşta ölüp gömüleceksin.

Gênesis 15:15

Ruhun ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.

Gálatas 5:22

Terbiye edilmek başlangıçta hiç tatlı gelmez, acı gelir. Ne var ki, böyle eğitilenler için bu sonradan esenlik veren doğruluğu üretir.

Hebreus 12:11

24 RAB sizi kutsasın 2 Ve korusun;

25 RAB aydın yüzünü size göstersin 2 Ve size lütfetsin;

26 RAB yüzünü size çevirsin 2 Ve size esenlik versin.›

Números 6:24-26

‹‹ ‹Yine de bu kenti iyileştirip sağlığa kavuşturacağım. Halkına şifa verecek, bol esenlik, güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacağım.

Jeremias 33:6

1 Coríntios 1:3

Yetkin adamı gözle, doğru adama bak, 2 Çünkü yarınlar barışseverindir.

Salmos 37:37

Kötülükten sakınıp iyilik yapsın. Esenliği amaçlasın, ardınca gitsin.

1 Pedro 3:11

‹‹Rabbin adıyla gelen Krala övgüler olsun! Gökte esenlik, en yücelerde yücelik olsun!›› diyorlardı.

Lucas 19:38

Lucas 1:79

Mesihin çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi Onun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu.

Colossenses 1:20

Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rabbin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.

Colossenses 3:13

Esenlik yokken, 2 ‹Esenlik, esenlik› diyerek 2 Halkımın yarasını sözde iyileştirdiler.

Jeremias 6:14

Esenlik veren Tanrı, koyunların büyük Çobanını, Rabbimiz İsayı sonsuza dek sürecek antlaşmanın kanıyla ölümden diriltti.

Hebreus 13:20

Bütün çocuklarını ben RAB eğiteceğim, 2 Esenlikleri tam olacak.

Isaías 54:13

Bu kurala uyan herkese ve Tanrının İsrailine esenlik ve merhamet olsun.

Gálatas 6:16

‹‹Sakin olun, bilin ki, Tanrı benim! 2 Uluslar arasında yüceleceğim, 2 Yeryüzünde yüceleceğim!››

Salmos 46:10

Eğer karşı koyamayacaksa, öbürü henüz uzaktayken elçiler gönderip barış koşullarını ister.

Lucas 14:32

Efésios 6:15

İsa ise kadına, ‹‹İmanın seni kurtardı, esenlikle git›› dedi.

Lucas 7:50

Esenlik veren Tanrı hepinizle birlikte olsun! Amin.

Romanos 15:33

Çünkü Tanrı karışıklık değil, esenlik Tanrısıdır. Kutsalların bütün topluluklarında böyledir.

1 Coríntios 14:33

16 Yıkım ve dert var yollarında.

17 Esenlik yolunu da bilmezler.››

18 ‹‹Tanrı korkusu yoktur onlarda.››

Romanos 3:16-18

İşte, müjde getirenin ayakları dağları aşıp geliyor, 2 Size esenlik haberini getiriyor. Ey Yahudalılar, bayramlarınızı kutlayın, 2 Adak sözünüzü yerine getirin. 2 O kötü ulusun istilasına uğramayacaksınız bir daha. Çünkü o büsbütün yok edildi.

Naum 1:15

Babamız Tanrıdan ve Rab İsa Mesihten sizlere lütuf ve esenlik olsun.

Gálatas 1:3

Lucas 2:14

Merhamet, esenlik ve sevgi artan ölçüde sizin olsun.

Judas 1:2

Çünkü Mesihin kendisi barışımızdır. Kutsal Yasayı, buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi, aradaki engel duvarını, yani düşmanlığı kendi bedeninde yıktı. Amacı bu iki topluluktan kendisinde yeni bir insan yaratarak esenliği sağlamak, düşmanlığı çarmıhta öldürmek ve çarmıh aracılığıyla bir bedende iki topluluğu Tanrıyla barıştırmaktı.

Efésios 2:14,15

Ben barış yanlısıyım, 2 Ama söze başladığımda, 2 Onlar savaşa kalkıyor!

Salmos 120:7

Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum›› diyor RAB. ‹‹Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.

Jeremias 29:11

Mümkünse, elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın.

Romanos 12:18

Esenlik kaynağı olan Rabbin kendisi size her zaman, her durumda esenlik versin. Rab hepinizle birlikte olsun.

2 Tessalonicenses 3:16

Beklenmedik bir anda ilin zengin bölgelerine saldırıp babalarının, atalarının yapmadığı şeyleri yapacak. Adamlarına yağma ve çapul malı, servetler dağıtacak. Kalelere saldırmak için düzenler kuracak, ama bu uzun sürmeyecek.

Daniel 11:24