Isaías 9

1 Bununla birlikte sıkıntı çekmiş olan ülke karanlıkta kalmayacak. Geçmişte Zevulun ve Naftali bölgelerini alçaltan Tanrı, gelecekte Şeria Irmağının ötesinde, Deniz Yolunda, ulusların yaşadığı Celileyi onurlandıracak.

2 Karanlıkta yürüyen halk 2 Büyük bir ışık görecek; 2 Ölümün gölgelediği diyarda 2 Yaşayanların üzerine ışık parlayacak.

3 Ya RAB, ulusu çoğaltacak, sevincini artıracaksın. 2 Ekin biçenlerin neşelendiği, 2 Ganimet paylaşanların coştuğu gibi, 2 Onlar da sevinecek senin önünde.

4 Çünkü onlara yük olan boyunduruğu, 2 Omuzlarını döven değneği, 2 Onlara eziyet edenlerin sopasını paramparça edeceksin; 2 Tıpkı Midyanlıları yenilgiye uğrattığın günkü gibi.

5 Savaşta giyilen çizmeleri 2 Ve kana bulanmış giysileri 2 Yakılacak, ateşe yem olacak.

6 Çünkü bize bir çocuk doğacak, 2 Bize bir oğul verilecek. 2 Yönetim onun omuzlarında olacak. 2 Onun adı Harika Öğütçüfı, Güçlü Tanrı, 2 Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.

7 Davutun tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. 2 Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. 2 Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak 2 Ve sonsuza dek sürdürecek. 2 Her Şeye Egemen RABbin gayreti bunu sağlayacak.

8 Rab İsrail için, 2 Yakup soyu için yargısını bildirdi. 2 Bu yargı yerine gelecek.

9 Bütün halk, Efrayim ve Samiriyede yaşayanlar, 2 Rabbin bu yargısını duyacak. 2 Gururlu ve küstah olan bu halk diyor ki,

10 ‹‹Kerpiç evler yıkıldı, 2 Ama yerlerine yontma taştan evler yapacağız. 2 Yabanıl incir ağaçları kesildi, 2 Ama yerlerine sedir ağaçları dikeceğiz.››

11 Bundan dolayı RAB, Resinin hasımlarını 2 Halka karşı güçlendirecek; 2 Düşmanlarını, doğudan Aramlıları, 2 Batıdan Filistlileri ayaklandıracak. 2 Bunlar ağızlarını ardına kadar açıp İsraili yutacaklar. 2 Bütün bunlara karşın RABbin öfkesi dinmedi, 2 Eli hâlâ kalkmış durumda.

13 Halk kendisini cezalandıran RABbe dönmeyecek, 2 Her Şeye Egemen RABbi aramayacak.

14 Bunun için RAB İsrailden başı da kuyruğu da 2 Hurma dalını da sazı da 2 Bir günde kesip atacak.

15 Baş ileri gelen saygın kişi, 2 Kuyruksa öğretisi sahte olan peygamberdir.

16 Çünkü bu halkı saptıranlar ona yol gösterenlerdir. 2 Onları izleyenler de yem oluyor.

17 Bu yüzden Rab onların gençleri için sevinç duymayacak, 2 Öksüzlerine, dul kadınlarına acımayacak. 2 Çünkü hepsi tanrısızdır, kötülük yaparlar. 2 Her ağız saçmalıyor. 2 Bütün bunlara karşın RABbin öfkesi dinmedi, 2 Eli hâlâ kalkmış durumda.

18 Kötülük dikenli çalıları yiyip bitiren ateş gibidir. 2 Ormandaki çalılığı tutuşturur, 2 Duman sütunları yükseltir.

19 Her Şeye Egemen RABbin öfkesi 2 Ülkeyi ateş gibi sardı. 2 Halk ateşe yem olacak, 2 Kardeş kardeşini esirgemeyecek.

20 İnsanlar şurada burada bulduklarını yiyecekler, 2 Ama aç kalacak, doymayacaklar. 2 Herkes çocuğunun etini yiyecek:

21 Manaşşe Efrayim'i, 2 Efrayim Manaşşe'yi yiyecek, 2 Sonra birlikte Yahuda'nın üzerine yürüyecekler. 2 Bütün bunlara karşın RAB'bin öfkesi dinmedi, 2 Eli hâlâ kalkmış durumda.