Pecado

Dürüst kişi güvenlik içinde yaşar, 2 Ama hileli yoldan giden açığa vurulacaktır.

Provérbios 10:9

Günahlarını gizleyen başarılı olmaz, 2 İtiraf edip bırakansa merhamet bulur.

Provérbios 28:13

Adımlarımı pekiştir verdiğin söz uyarınca, 2 Hiçbir suç bana egemen olmasın.

Salmos 119:133

Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim, bu böyle olmamalı.

Tiago 3:10

Böylece Mesih İsaya ait olanlara artık hiçbir mahkûmiyet yoktur.

Çünkü yaşam veren Ruhun yasası, Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı.

Romanos 8:1,2

Her şeyden önce birbirinizi candan sevin. Çünkü sevgi birçok günahı örter.

1 Pedro 4:8

Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini -fuhşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü- öldürün.

Colossenses 3:5

Öfkelenin, ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın.

Efésios 4:26

Ne mutlu isyanı bağışlanan, 2 Günahı örtülen insana! edebiyat terimi. ‹‹Didaktik şiir›› anlamına gelebilir.

Salmos 32:1

Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.››

Mateus 1:21

Kardeşler, eğer biri suç işlerken yakalanırsa, ruhsal olan sizler, böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın.

Gálatas 6:1

‹‹Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel Babanız da sizin suçlarınızı bağışlar.

Mateus 6:14

Kim yanlışlarını görebilir? 2 Bağışla göremediğim kusurlarımı,

Salmos 19:12

14 Yasanın ruhsal olduğunu biliriz. Bense benliğin denetimindeyim, köle gibi günaha satılmışım.

15 Ne yaptığımı anlamıyorum. Çünkü istediğimi yapmıyorum; nefret ettiğim ne ise, onu yapıyorum.

16 Ama istemediğimi yaparsam, Yasanın iyi olduğunu kabul etmiş olurum.

17 Öyleyse bunu artık ben değil, içimde yaşayan günah yapıyor.

Romanos 7:14-17

İsa, ‹‹Size doğrusunu söyleyeyim, günah işleyen herkes günahın kölesidir›› dedi.

João 8:34

Ya RAB, adın uğruna 2 Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.

Salmos 25:11

Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. Onun yaralarıyla şifa buldunuz.

1 Pedro 2:24

Günah işleyen, yasaya karşı gelmiş olur. Çünkü günah demek, yasaya karşı gelmek demektir.

1 João 3:4

İyi insan yüreğindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. İnsanın ağzı, yüreğinden taşanı söyler.

Lucas 6:45

Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa; 2 Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.

Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama, 2 Sevgine göre anımsa beni, 2 Çünkü sen iyisin, ya RAB.

Salmos 25:6,7

Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine, onları açığa çıkarın.

Karanlıktakilerin gizlice yaptıklarından söz etmek bile ayıptır.

Efésios 5:11,12

Kardeşler, eğer biri suç işlerken yakalanırsa, ruhsal olan sizler, böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın.

Birbirinizin yükünü taşıyın, böylece Mesihin Yasasını yerine getirirsiniz.

Gálatas 6:1,2

Tanrıdan doğmuş olanın günah işlemediğini biliriz. Tanrıdan doğmuş olan İsa Mesih onu korur ve kötü olan ona dokunamaz.

1 João 5:18

Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez, 2 Günahkârların yolunda durmaz, 2 Alaycıların arasında oturmaz.

Salmos 1:1

Onunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz.

1 João 1:6

Ey vefasızlar, dünyayla dostluğun Tanrıya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünyayla dost olmak isteyen, kendini Tanrıya düşman eder.

Tiago 4:4

Günahkârların, Tanrı Egemenliğini miras almayacağını bilmiyor musunuz? Aldanmayın! Ne fuhuş yapanlar Tanrının Egemenliğini miras alacaktır, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne oğlanlar, ne oğlancılar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular.

1 Coríntios 6:9,10

4 Pilatus yine dışarı çıktı. Yahudilere, ‹‹İşte, Onu dışarıya, size getiriyorum. Onda hiçbir suç bulmadığımı bilesiniz›› dedi.

5 Böylece İsa, başındaki dikenli taç ve üzerindeki mor kaftanla dışarı çıktı. Pilatus onlara, ‹‹İşte o adam!›› dedi.

6 Başkâhinler ve görevliler İsayı görünce, ‹‹Çarmıha ger, çarmıha ger!›› diye bağrıştılar. Pilatus, ‹‹Onu siz alıp çarmıha gerin!›› dedi. ‹‹Ben Onda bir suç bulamıyorum!››

João 19:4-6

Tanrıya yaklaşın, O da size yaklaşacaktır. Ey günahkârlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar, yüreklerinizi paklayın.

Tiago 4:8

‹‹Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur.

Mateus 18:6

Bu nedenle Yasanın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır. Çünkü Yasa sayesinde günahın bilincine varılır.

Romanos 3:20

12 Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin.

13 Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrıya adayın; bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrıya sunun.

14 Günah size egemen olmayacaktır. Çünkü Kutsal Yasanın yönetimi altında değil, Tanrının lütfu altındasınız.

15 Öyleyse ne diyelim? Yasanın yönetimi altında değil de, Tanrının lütfu altında olduğumuz için günah mı işleyelim? Kesinlikle hayır!

16 Söz dinleyen köleler gibi kendinizi kime teslim ederseniz, sözünü dinlediğiniz kişinin köleleri olduğunuzu bilmez misiniz? Ya ölüme götüren günahın ya da doğruluğa götüren sözdinlerliğin kölelerisiniz.

17 Ama şükürler olsun Tanrıya! Eskiden günahın köleleri olan sizler, adandığınız öğretinin özüne yürekten bağlandınız.

18 Günahtan özgür kılınarak doğruluğun köleleri oldunuz.

Romanos 6:12-18

Öyleyse ne diyelim? Yasanın yönetimi altında değil de, Tanrının lütfu altında olduğumuz için günah mı işleyelim? Kesinlikle hayır!

Romanos 6:15

Hepimiz murdar olanlara benzedik, 2 Bütün doğru işlerimiz kirli âdet bezi gibi. 2 Yaprak gibi soluyoruz, 2 Suçlarımız rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi.

Isaías 64:6

‹‹Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse, ona git, suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse, onu kazanmış olursun.

Mateus 18:15

Hebreus 9:28

Günah işleyen, İblistendir. Çünkü İblis başlangıçtan beri günah işlemektedir. Tanrının Oğlu, İblisin yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı.

1 João 3:8

Aranızda fuhuş, pislik ya da açgözlülük anılmasın bile. Kutsallara yaraşmaz bu.

Efésios 5:3

Çünkü herkes günah işledi ve Tanrının yüceliğinden yoksun kaldı.

İnsanlar İsa Mesihte olan kurtuluşla, Tanrının lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar.

Romanos 3:23,24

Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir.

Tiago 5:16

‹‹Kimin günahlarını bağışlarsanız, bağışlanmış olur; kimin günahlarını bağışlamazsanız, bağışlanmamış kalır.››

João 20:23

Ey Tanrı, lütfet bana, 2 Sevgin uğruna; 2 Sil isyanlarımı, 2 Sınırsız merhametin uğruna.

Tümüyle yıka beni suçumdan, 2 Arıt beni günahımdan.

Salmos 51:1,2

Bu nedenle, yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan, günah işlemiş olur.

Tiago 4:17

Doğru olanı yapsan, seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan, günah kapıda pusuya yatmış, seni bekliyor. Ona egemen olmalısın.››

Gênesis 4:7

Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz.

Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.

1 João 1:8,9

Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.

1 João 1:9

Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır.

Romanos 6:23

4 Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim, 2 Senin gözünde kötü olanı yaptım. 2 Öyle ki, konuşurken haklı, 2 Yargılarken adil olasın.

5 Nitekim suç içinde doğdum ben, 2 Günah içinde annem bana hamile kaldı.

6 Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, 2 Bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde.

7 Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım, 2 Yıka beni, kardan beyaz olayım.

8 Neşe, sevinç sesini duyur bana, 2 Bayram etsin ezdiğin kemikler.

9 Bakma günahlarıma, 2 Sil bütün suçlarımı.

Salmos 51:4-9

Günahımı açıkladım sana, 2 Suçumu gizlemedim. 2 ‹‹RABbe isyanımı itiraf edeceğim›› deyince, 2 Günahımı, suçumu bağışladın. |iSela

Salmos 32:5

Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği farketmezsin?

Mateus 7:3

Tanrı, günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım.

2 Coríntios 5:21

Çünkü herkes günah işledi ve Tanrının yüceliğinden yoksun kaldı.

Romanos 3:23