1 Kötü kişi kendisini kovalayan olmasa bile kaçar, 2 Doğrularsa genç aslan gibi yüreklidir.

2 Ayaklanan ülke çok başlı olur, 2 Ama akıllı, bilgili kişi düzeni sağlar.

3 Yoksulu ezen yoksul, 2 Ürünü harap eden sağanak yağmur gibidir.

4 Yasayı terk eden kötüyü över, 2 Yerine getirense kötüye karşı çıkar.

5 Kötüler adaletten anlamaz, 2 RABbe yönelenlerse her yönüyle anlar.

6 Dürüst bir yoksul olmak, 2 Yolsuzlukla zengin olmaktan yeğdir.

7 Kutsal Yasayı yerine getiren çocuk akıllıdır, 2 Oburlarla arkadaşlık edense babasını utandırır.

8 Faiz ve tefecilikle malına mal katan kişi, 2 Bunu yoksullara acıyan için biriktirir.

9 Yasaya kulağını tıkayanın 2 Duası da iğrençtir.

10 Dürüst kişileri kötü yola saptıran 2 Kendi kazdığı çukura düşer. 2 İyiliği, özü sözü bir olanlar miras alacak.

11 Zengin kendini bilge sanır, 2 Ama akıllı yoksul onun içini okur.

12 Doğruların zaferi coşkuyla kutlanır, 2 Ama kötüler egemen olunca insan kaçacak yer arar.

13 Günahlarını gizleyen başarılı olmaz, 2 İtiraf edip bırakansa merhamet bulur.

14 Günahtan çekinen ne mutludur! 2 İnatçılık edense belaya düşer.

15 Yoksul halkı yöneten kötü kişi 2 Kükreyen aslan, saldırgan ayı gibidir.

16 Gaddar önderin aklı kıttır; 2 Haksız kazançtan nefret edense uzun ömürlü olur.

17 Adam öldürmekten vicdan azabı çeken, mezara dek kaçacaktır; 2 Kimse ona yardım etmesin.

18 Alnı ak yaşayan kurtulur, 2 Yolsuzluk yapan ansızın yıkıma uğrar.

19 Toprağını işleyenin ekmeği bol olur, 2 Hayal peşinde koşansa yoksulluğa doyar.

20 Güvenilir kişi bolluğa erer, 2 Zengin olmaya can atansa beladan kurtulamaz.

21 Hatır gözetmek iyi değildir, 2 Çünkü insan bir lokma ekmek için bile suç işler.

22 Cimri servet peşinde koşar, 2 Yoksulluğa uğrayacağını düşünmez.

23 Başkasını azarlayan sonunda 2 Pohpohlayandan daha çok beğeni kazanır.

24 Annesini ya da babasını soymayı günah saymayan, 2 Haydutla birdir.

25 Açgözlü kavga çıkarır, 2 RABbe güvenense bolluk içinde yaşar.

26 Kendine güvenen akılsızdır, 2 Bilgece davranan güvenlikte olur.

27 Yoksula verenin eksiği olmaz, 2 Yoksulu görmezden gelense bir sürü lanete uğrar.

28 Kötüler egemen olunca insan kaçacak yer arar, 2 Ama kötüler yok olunca doğrular çoğalır.