Planejamento

Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki, 2 Bilgelik kazanalım.

Salmos 90:12

Gönlünce versin sana, 2 Bütün tasarılarını gerçekleştirsin!

Salmos 20:4

‹‹Çünkü benim düşüncelerim 2 Sizin düşünceleriniz değil, 2 Sizin yollarınız benim yollarım değil›› diyor RAB.

Isaías 55:8

İnsan yüreğinde çok şey tasarlar, 2 Ama gerçekleşen, RABbin amacıdır.

Provérbios 19:21

Her şeyin mevsimi, göklerin altındaki her olayın zamanı vardır.

Eclesiastes 3:1

Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum›› diyor RAB. ‹‹Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.

Jeremias 29:11

Zengin olmak için didinip durma, 2 Çıkar bunu aklından.

Provérbios 23:4

Gerçek şu ki, Egemen RAB kulu peygamberlere 2 Sırrını açmadıkça bir şey yapmaz.

Amós 3:7

Sabahları duyur bana sevgini, 2 Çünkü sana güveniyorum; 2 Bana gideceğim yolu bildir, 2 Çünkü duam sanadır.

Salmos 143:8

Karşılıklı danışılmazsa tasarılar boşa çıkar, 2 Danışmanların çokluğuyla başarıya ulaşılır.

Provérbios 15:22

‹‹Aranızdan biri bir kule yapmak isterse, bunu tamamlayacak kadar parası var mı yok mu diye önce oturup yapacağı masrafı hesap etmez mi?

Lucas 14:28

Kişi yüreğinde gideceği yolu tasarlar, 2 Ama adımlarını RAB yönlendirir.

Provérbios 16:9

‹‹Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, 2 Yollarım da sizin yollarınızdan, 2 Düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir.

Isaías 55:9

Zorba kişiye imrenme, 2 Onun yollarından hiçbirini seçme.

Çünkü RAB sapkınlardan tiksinir, 2 Ama doğruların candan dostudur.

Provérbios 3:31,32

Bu işteki bilgelik de Her Şeye Egemen RAB'den gelir. O'nun tasarıları harikadır, bilgelikte üstündür.

Isaías 28:29

Oysa Tanrı Ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü Ruh her şeyi, Tanrının derin düşüncelerini bile araştırır.

1 Coríntios 2:10

Yapacağın işleri RABbe emanet et, 2 O zaman tasarıların gerçekleşir.

Provérbios 16:3