Poder de Deus

RABbe sonsuza dek güvenin, 2 Çünkü RAB, evet RAB sonsuza dek kalıcı kayadır.

Isaías 26:4

Kudretiyle sonsuza dek egemenlik sürer, 2 Gözleri ulusları süzer; 2 Başkaldıranlar gurura kapılmasın! |iSela

Salmos 66:7

Rabbi dirilten Tanrı, kudretiyle bizi de diriltecek.

1 Coríntios 6:14

Ama ben cinleri Tanrının eliyle kovuyorsam, Tanrının Egemenliği üzerinize gelmiş demektir.

Lucas 11:20

Tanrın RAB, o güçlü Kurtarıcı seninle. 2 Alabildiğine sevinecek senin için, 2 Sevgisiyle seni yenileyecek, ezgilerle coşacak.›› ‹‹Susacak››.

Sofonias 3:17

Işığı biçimlendiren, karanlığı yapan, 2 Esenliği ve felaketi yaratan, 2 Bütün bunları yapan RAB benim.

Isaías 45:7

Onun bilgisi derin, gücü eşsizdir, 2 Kim Ona direndi de ayakta kaldı?

Jó 9:4

Tutsakların iniltisi senin katına erişsin, 2 Koru büyük gücünle ölüme mahkûm olanları.

Salmos 79:11

Bunlar yaptıklarının küçücük parçaları, 2 O'ndan duyduğumuz hafif bir fısıltıdır. 2 Gürleyen gücünü kim anlayabilir?››fı sözleridir.

Jó 26:14

Tanrı bir şey söyledi, 2 Ben iki şey duydum: 2 Güç Tanrınındır,

Salmos 62:11

Son olarak Rabde, Onun üstün gücüyle güçlenin.

Efésios 6:10

Güçsüzlük içinde çarmıha gerildiği halde, şimdi Tanrının gücüyle yaşıyor. Biz de Onda güçsüz olduğumuz halde, Tanrının gücü sayesinde Onunla birlikte sizin yararınıza yaşayacağız.

2 Coríntios 13:4

2 Coríntios 6:7

Salmos 136:12

Gücüyle yeryüzünü yaratan, 2 Bilgeliğiyle dünyayı kuran, 2 Aklıyla gökleri yayan RABdir.

Jeremias 10:12

İsa onlara bakarak, ‹‹İnsanlar için bu imkânsız, ama Tanrı için her şey mümkündür›› dedi.

Mateus 19:26