Protecção e Segurança

17 Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek.

18 Ne var ki, başınızdaki saçlardan bir tel bile yok olmayacaktır.

19 Dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız.

Lucas 21:17-19

17 Zafer için at boş bir umuttur, 2 Büyük gücüne karşın kimseyi kurtaramaz.

18 Ama RABbin gözü kendisinden korkanların, 2 Sevgisine umut bağlayanların üzerindedir;

19 Böylece onları ölümden kurtarır, 2 Kıtlıkta yaşamalarını sağlar.

Salmos 33:17-19

1 João 3:22

Ama Rab güvenilirdir. O sizi pekiştirecek, kötü olandan koruyacaktır.

2 Tessalonicenses 3:3

Burada Davut soyundan güçlü bir kral çıkaracağım, 2 Meshettiğim kralın soyunu 2 Işık olarak sürdüreceğim.

Düşmanlarını utanca bürüyeceğim, 2 Ama onun başındaki taç parıldayacak.››

Salmos 132:17,18

At savaş günü için hazır tutulur, 2 Ama zafer sağlayan RAB'dir.

Provérbios 21:31

Ya RAB, her şeyi yaparsın benim için. 2 Sevgin sonsuzdur, ya RAB, 2 Elinin eserini bırakma!

Salmos 138:8

İstekli olur, söz dinlerseniz, 2 Ülkenin en iyi ürünlerini yiyeceksiniz.

Ama direnip başkaldırırsanız, 2 Kılıç sizi yiyip bitirecek.›› 2 Bunu söyleyen RABdir.

Isaías 1:19,20

Doğruluk dürüst yaşayanı korur, 2 Kötülük günahkârı yıkar.

Provérbios 13:6

Tek kayam, kurtuluşum, 2 Kalem Odur, asla sarsılmam.

Salmos 62:2

Ama sen, ya RAB, çevremde kalkansın, 2 Onurum, başımı yukarı kaldıran sensin.

Salmos 3:3

‹‹ ‹Kurallarıma uyacak, ilkelerimi özenle yerine getireceksiniz. Böylece ülkede güvenlik içinde yaşayacaksınız.

Levítico 25:18

RAB ezilenler için bir sığınak, 2 Sıkıntılı günlerde bir kaledir.

Salmos 9:9

Yükünü RABbe bırak, 2 O sana destek olur. 2 Asla izin vermez 2 Doğru insanın sarsılmasına.

Salmos 55:22

Çünkü RAB Tanrı bir güneş, bir kalkandır. 2 Lütuf ve yücelik sağlar; 2 Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez.

Salmos 84:11

Her nereye gittiysen seninleydim. Önünden bütün düşmanlarını yok ettim. Adını dünyadaki büyük adamların adı gibi büyük kılacağım.

1 Crônicas 17:8

Evi RAB yapmazsa, 2 Yapıcılar boşuna didinir. 2 Kenti RAB korumazsa, 2 Bekçi boşuna bekler.

Salmos 127:1

Genç aslanlar bile aç ve muhtaç olur; 2 Ama RABbe yönelenlerden hiçbir iyilik esirgenmez.

Salmos 34:10

Ya RAB, esirgeme sevecenliğini benden! 2 Sevgin, sadakatin hep korusun beni!

Salmos 40:11

Ellerime vuruşmayı, 2 Parmaklarıma savaşmayı öğreten 2 Kayam RABbe övgüler olsun!

Odur benim vefalı dostum, kalem, 2 Kurtarıcım, kulem, 2 Kalkanım, Ona sığınırım; 2 Odur halkları bana boyun eğdiren!

Salmos 144:1,2

RABbin adı güçlü kuledir, 2 Ona sığınan doğru kişi için korunaktır.

Provérbios 18:10

Yanında bin kişi, 2 Sağında on bin kişi kırılsa bile, 2 Sana dokunmaz.

Salmos 91:7

Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorum.

João 17:15

Ey sizler, RABbi sevenler, kötülükten tiksinin. 2 O sadık kullarının canını korur, 2 Onları kötülerin elinden kurtarır.

Salmos 97:10

Tanrıdan doğmuş olanın günah işlemediğini biliriz. Tanrıdan doğmuş olan İsa Mesih onu korur ve kötü olan ona dokunamaz.

1 João 5:18

RABbe sığınmak 2 İnsana güvenmekten iyidir.

Salmos 118:8

‹‹Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır.

Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır.

Mateus 7:7,8

Elini açar, 2 Bütün canlıları doyurursun dilediklerince.

Salmos 145:16

Böylece cesaretle diyoruz ki, ‹‹Rab benim yardımcımdır, korkmam; İnsan bana ne yapabilir?››

Hebreus 13:6

İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrının sağladığı bütün silahları kuşanın.

Efésios 6:11

Ben artık dünyada değilim, ama onlar dünyadalar. Ben sana geliyorum. Kutsal Baba, onları bana verdiğin kendi adınla koru ki, bizim gibi bir olsunlar.

Kendileriyle birlikte olduğum sürece, bana verdiğin kendi adınla onları esirgeyip korudum. Kutsal Yazı yerine gelsin diye, mahva giden adamdan başka içlerinden hiçbiri mahvolmadı.

João 17:11,12

Koru beni, ey Tanrı, 2 Çünkü sana sığınıyorum.

Salmos 16:1

Sevinsin sana sığınan herkes, 2 Sevinç çığlıkları atsın sürekli, 2 Kanat ger üzerlerine; 2 Sevinçle coşsun adını sevenler sende.

Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın, ya RAB, 2 Çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın.

Salmos 5:11,12

Sensin kralları zafere ulaştıran, 2 Kulun Davutu kötülük kılıcından kurtaran.

Salmos 144:10

RAB sizin için savaşacak, siz sakin olun yeter.››

Êxodo 14:14

Kralsa Tanrı'da sevinç bulacak. 2 Tanrı'nın adıyla ant içenlerin hepsi övünecek, 2 Yalancıların ağzıysa kapanacak.

Salmos 63:11

Her şeyden önce de yüreğini koru, 2 Çünkü yaşam ondan kaynaklanır.

Provérbios 4:23

8 ‹‹İnsan Tanrıdan çalar mı? Oysa siz benden çalıyorsunuz. ‹‹ ‹Senden nasıl çalıyoruz?› diye soruyorsunuz. ‹‹Ondalıkları, sunuları çalıyorsunuz.

9 Siz lanete uğradınız. Çünkü bütün ulus benden çalıyorsunuz.

10 Tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın›› diyor Her Şeye Egemen RAB. ‹‹Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım.

Malaquias 3:8-10

Sığınağın çağlar boyu var olan Tanrıdır, 2 Seni taşıyan Onun yorulmaz kollarıdır. 2 Düşmanı önünden kovacak 2 Ve sana, ‹Onu yok et!› diyecek.

Deuteronômio 33:27

RAB benim ışığım, kurtuluşumdur, 2 Kimseden korkmam. 2 RAB yaşamımın kalesidir, 2 Kimseden yılmam.

Salmos 27:1

6 Çünkü bilgeliğin kaynağı RABdir. 2 Onun ağzından bilgi ve anlayış çıkar.

7 Doğru kişileri başarıya ulaştırır, 2 Kalkanıdır dürüst yaşayanların.

8 Adil olanların adımlarını korur, 2 Sadık kullarının yolunu gözetir.

Provérbios 2:6-8

7 Çünkü kral RABbe güvenir, 2 Yüceler Yücesinin sevgisi sayesinde sarsılmaz.

8 Elin bütün düşmanlarına erişecek, 2 Sağ elin senden nefret edenlere uzanacak.

9 Öfkelendiğin an, ya RAB, 2 Kızgın fırına döndüreceksin onları; 2 Gazapla yutacak, 2 Ateşle tüketeceksin.

Salmos 21:7-9

Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür, 2 Sıkıntıda hep yardıma hazırdır. bilinmeyen bir müzik terimi.

Salmos 46:1

Tanrının yolu kusursuzdur, 2 RABbin sözü arıdır. 2 O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır.

Salmos 18:30

Doğru kişinin yeterince yiyeceği vardır, 2 Kötünün karnıysa aç kalır.

Provérbios 13:25

Tanrıya ezgiler söyleyin, adını ilahilerle övün, 2 Çölleri geçecek biniciye yol hazırlayın; 2 Onun adı RABdir, bayram edin önünde! ‹‹Bulutlara binmiş olana ezgiler sunun››.

Kutsal konutundaki Tanrı, 2 Öksüzlerin babası, dul kadınların savunucusudur.

Salmos 68:4,5

1 Gözlerimi dağlara kaldırıyorum, 2 Nereden yardım gelecek?

2 Yeri göğü yaratan 2 RABden gelecek yardım.

3 O ayaklarının kaymasına izin vermez, 2 Seni koruyan uyuklamaz.

4 İsrailin koruyucusu ne uyur ne uyuklar.

5 Senin koruyucun RABdir, 2 O sağ yanında sana gölgedir.

6 Gündüz güneş, 2 Gece ay sana zarar vermez.

7 RAB her kötülükten seni korur, 2 Esirger canını.

8 Şimdiden sonsuza dek 2 RAB koruyacak gidişini, gelişini.

Salmos 121:1-8

RAB kullarını kurtarır, 2 O'na sığınanların hiçbiri ceza görmez.

Salmos 34:22

Tanrının her sözü güvenilirdir, 2 O kendisine sığınan herkese kalkandır.

Provérbios 30:5

Ama sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak, 2 Mahkemede seni suçlayan her dili 2 Suçlu çıkaracaksın. 2 RAB'be kulluk edenlerin mirası şudur: 2 Onların gönenci bendendir›› diyor RAB.

Isaías 54:17

İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrının sağladığı bütün silahları kuşanın.

Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır.

Efésios 6:11,12

Gözümü RABden ayırmam, 2 Sağımda durduğu için sarsılmam.

Salmos 16:8

Şimdi önünde sonsuza dek sürmesi için kulunun soyunu kutsamanı diliyorum. Çünkü, ey Egemen RAB, sen böyle söz verdin ve kulunun soyu kutsamanla sonsuza dek kutlu kılınacak.››

2 Samuel 7:29

Her Şeye Egemen RAB 2 Kanat açmış kuşlar gibi koruyacak Yeruşalimi. 2 Koruyup özgür kılacak, esirgeyip kurtaracak onu.››

Isaías 31:5

İyilik etmeyi öğrenin, 2 Adaleti gözetin, zorbayı yola getirin, 2 Öksüzün hakkını verin, 2 Dul kadını savunun.››

Isaías 1:17

Var mı RABden başka tanrı? 2 Tanrımızdan başka kaya var mı?

2 Samuel 22:32

RAB iyidir, 2 Sığınaktır sıkıntı anında. Korur kendisine sığınanları.

Naum 1:7

Esenlik içinde yatar uyurum, 2 Çünkü yalnız sen, ya RAB, 2 Güvenlik içinde tutarsın beni.

Salmos 4:8

Benyamin için de şöyle dedi: 2 ‹‹RABbin sevgilisi, 2 Onun yanında güvenlikte yaşasın; 2 RAB bütün gün onu korur, 2 O da RABbin kucağındafş oturur.››

Deuteronômio 33:12

Seni kanatlarının altına alır, 2 Onların altına sığınırsın. 2 Onun sadakati senin kalkanın, siperin olur.

Salmos 91:4

Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar, kendi kendilerine çok acı çektirdiler.

1 Timóteo 6:10

Siz onlara benzemeyin! Çünkü Babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha Ondan dilemeden önce bilir.

Mateus 6:8

Sen RABbe güven, iyilik yap, 2 Ülkede otur, sadakatle çalış.

Salmos 37:3

1 Ya RAB, düşmanlarım ne kadar çoğaldı, 2 Hele bana karşı ayaklananlar!

2 Birçoğu benim için: 2 ‹‹Tanrı katında ona kurtuluş yok!›› diyor. |iSela sanılıyor.

3 Ama sen, ya RAB, çevremde kalkansın, 2 Onurum, başımı yukarı kaldıran sensin.

4 RABbe seslenirim, 2 Yanıtlar beni kutsal dağından. |iSela

5 Yatar uyurum, 2 Uyanır kalkarım, RAB destektir bana.

6 Korkum yok 2 Çevremi saran binlerce düşmandan.

Salmos 3:1-6

Her gün yükümüzü taşıyan Rabbe, 2 Bizi kurtaran Tanrıya övgüler olsun. |iSela

Salmos 68:19

Onları da dağımın çevresini de bereketli kılacağım. Yağmuru zamanında yağdıracağım. Bereketli yağmurlar olacak.

Ezequiel 34:26

RAB çobanımdır, 2 Eksiğim olmaz.

Salmos 23:1

Sana güvendiği için 2 Düşüncelerinde sarsılmaz olanı 2 Tam bir esenlik içinde korursun.

Isaías 26:3

Siz öncelikle Onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir.

Mateus 6:33

Bana zafer kalkanını bağışlarsın, 2 Sağ elin destekler, 2 Alçakgönüllülüğün yüceltir beni.

Bastığım yerleri genişletirsin, 2 Burkulmaz bileklerim.

Salmos 18:35,36

Sonra Şam Aramlılarının ülkesine askeri birlikler yerleştirdi. Onlar da Davutun haraç ödeyen köleleri oldular. RAB Davutu gittiği her yerde zafere ulaştırdı.

2 Samuel 8:6

Tanrının önünde güvenimiz şu ki, Onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir.

Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, Ondan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz.

1 João 5:14,15

Gençtim, ömrüm tükendi, 2 Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini, 2 Soyunun ekmek dilendiğini.

Salmos 37:25

Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsada görkemli bir biçimde karşılayacaktır.

Filipenses 4:19

RAB benden yana, korkmam; 2 İnsan bana ne yapabilir?

Salmos 118:6

6 Sana yakarıyorum, ey Tanrı, 2 Çünkü beni yanıtlarsın; 2 Kulak ver bana, dinle söylediklerimi!

7 Göster harika sevgini, 2 Ey sana sığınanları saldırganlardan sağ eliyle kurtaran!

8 Koru beni gözbebeği gibi; 2 Kanatlarının gölgesine gizle

9 Kötülerin saldırısından, 2 Çevremi saran ölümcül düşmanlarımdan.

Salmos 17:6-9

7 Ezilenlerin hakkını alan, 2 Açlara yiyecek sağlayan Odur. RAB tutsakları özgür kılar,

8 Körlerin gözünü açar, 2 İki büklüm olanları doğrultur, 2 Doğruları sever.

9 RAB garipleri korur, 2 Öksüze, dul kadına yardım eder, 2 Kötülerin yolunuysa saptırır.

Salmos 146:7-9

Sıkıntılı gününde RAB seni yanıtlasın, 2 Yakupun Tanrısının adı seni korusun!

Yardım göndersin sana kutsal yerden, 2 Siyondan destek versin.

Salmos 20:1,2

Çünkü senin güvencen RABdir, 2 Tuzağa düşmekten seni O koruyacaktır.

Provérbios 3:26

Canımı koru, kurtar beni! 2 Hayal kırıklığına uğratma, çünkü sana sığınıyorum!

Dürüstlük, doğruluk korusun beni, 2 Çünkü umudum sendedir.

Salmos 25:20,21

6 RAB saf insanları korur, 2 Tükendiğim zaman beni kurtardı.

7 Ey canım, yine huzura kavuş, 2 Çünkü RAB sana iyilik etti.

8 Sen, ya RAB, canımı ölümden, 2 Gözlerimi yaştan, 2 Ayaklarımı sürçmekten kurtardın.

9 Yaşayanların diyarında, 2 RABbin huzurunda yürüyeceğim.

Salmos 116:6-9

Gerçek şu ki, Egemen RAB kulu peygamberlere 2 Sırrını açmadıkça bir şey yapmaz.

Amós 3:7

Sığınağım ve kalkanım sensin, 2 Senin sözüne umut bağlarım.

Salmos 119:114

Dürüst kişi güvenlik içinde yaşar, 2 Ama hileli yoldan giden açığa vurulacaktır.

Provérbios 10:9

İhtiyatlı kişi tehlikeyi görünce saklanır, 2 Bönse öne atılır ve zarar görür.

Provérbios 27:12

Sonra İsa onlara, ‹‹Ben sizi kesesiz, torbasız ve çarıksız gönderdiğim zaman, herhangi bir eksiğiniz oldu mu?›› diye sordu. ‹‹Hiçbir eksiğimiz olmadı›› dediler.

Lucas 22:35

Yüceler Yücesinin barınağında oturan, 2 Her Şeye Gücü Yetenin gölgesinde barınır.

‹‹O benim sığınağım, kalemdir›› derim RAB için, 2 ‹‹Tanrımdır, Ona güvenirim.››

Salmos 91:1,2

Bilgelik siperdir, para da siper, 2 Bilginin yararı ise şudur: 2 Bilgelik ona sahip olan kişinin yaşamını korur.

Eclesiastes 7:12

Bunun gibi, Rab Müjdeyi yayanların da geçimlerini Müjdeden sağlamasını buyurdu.

1 Coríntios 9:14

RABden korkan tam güvenliktedir, 2 RAB onun çocuklarına da sığınak olacaktır.

Provérbios 14:26

İmanla dua ederseniz, dilediğiniz her şeyi alırsınız.››

Mateus 21:22

RABbin meleği Ondan korkanların çevresine ordugah kurar, 2 Kurtarır onları.

Salmos 34:7

Umudumuz RABdedir, 2 Yardımcımız, kalkanımız Odur.

Salmos 33:20

Sizinle antlaşmamı sürdüreceğim: Bir daha tufanla bütün canlılar yok olmayacak. Yeryüzünü yok eden tufan bir daha olmayacak.››

Gênesis 9:11

Sığınağım sensin, 2 Beni sıkıntıdan korur, 2 Çevremi kurtuluş ilahileriyle kuşatırsın. |iSela

Salmos 32:7

Bense gücün için sabah ezgiler söyleyecek, 2 Sevgini sevinçle dile getireceğim. 2 Çünkü sen bana kale, 2 Sıkıntılı günümde sığınak oldun.

Salmos 59:16

Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim.

Filipenses 4:13

Öyleyse başkaları gibi uyumayalım, ayık ve uyanık olalım.

1 Tessalonicenses 5:6

Yorgun cana kana kana içirecek, bitkin canı doyuracağım.››

Jeremias 31:25

Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki Babanızın, kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi?

Mateus 7:11

29 İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama Babanızın izni olmadan bunlardan bir teki bile yere düşmez.

30 Size gelince, başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır.

31 Onun için korkmayın, siz birçok serçeden daha değerlisiniz.

Mateus 10:29-31

Güçlü ve yürekli olun! Onlardan korkmayın, yılmayın. Çünkü sizinle birlikte giden Tanrınız RABdir. O sizi terk etmeyecek, sizi yüzüstü bırakmayacaktır.››

Deuteronômio 31:6

Seni Mısırdan çıkaran 2 Tanrın RAB benim. 2 Ağzını iyice aç, doldurayım!

Salmos 81:10

Sen RABbi kendine sığınak, 2 Yüceler Yücesini konut edindiğin için,

Başına kötülük gelmeyecek, 2 Çadırına felaket yaklaşmayacak.

Salmos 91:9,10

Siz yaşlanıncaya dek ben Oyum; 2 Saçlarınız ağarıncaya dek 2 Ben yükleneceğim sizi. 2 Sizi ben yarattım, ben taşıyacağım, 2 Evet, sizi ben yüklenecek, ben kurtaracağım.

Isaías 46:4

Bunun için Tanrıya bağımlı olun. İblise karşı direnin, sizden kaçacaktır.

Tiago 4:7

Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa, kim bize karşı olabilir?

Romanos 8:31