Provérbios 4

1 Çocuklarım, babanızın uyarılarına kulak verin. 2 Dikkat edin ki anlayışlı olasınız.

2 Çünkü size iyi ders veriyorum, 2 Ayrılmayın öğrettiğimden.

3 Ben bir çocukken babamın evinde, 2 Annemin körpecik tek yavrusuyken,

4 Babam bana şunu öğretti: 2 ‹‹Söylediklerime yürekten sarıl, 2 Buyruklarımı yerine getir ki yaşayasın.

5 Bilgeliği ve aklı sahiplen, 2 Söylediklerimi unutma, onlardan sapma.

6 Bilgelikten ayrılma, o seni korur. 2 Sev onu, seni gözetir.

7 Bilgeliğe ilk adım onu sahiplenmektir. 2 Bütün servetine mal olsa da akla sahip çık.

8 Onu el üstünde tut, o da seni yüceltecek, 2 Ona sarılırsan seni onurlandıracak.

9 Başına zarif bir çelenk, 2 Görkemli bir taç giydirecektir.››

10 Dinle oğlum, sözlerimi benimse ki, 2 Uzasın ömrün.

11 Seni bilgelik yolunda eğitir, 2 Doğru yollara yöneltirim.

12 Ayakların takılmadan yürür, 2 Sürçmeden koşarsın.

13 Aldığın terbiyeye sarıl, bırakma, 2 Onu uygula, çünkü odur yaşamın.

14 Kötülerin yoluna ayak basma, 2 Yürüme alçakların yolunda,

15 O yoldan sakın, yakınından bile geçme, 2 Yönünü değiştirip geç.

16 Çünkü kötülük etmedikçe uyuyamaz onlar, 2 Uykuları kaçar saptırmadıkça birilerini.

17 Yedikleri ekmek kötülük, 2 İçtikleri şarap zorbalık ürünüdür.

18 Oysa doğruların yolu şafak ışığı gibidir, 2 Giderek öğle güneşinin parlaklığına erişir.

19 Kötülerin yoluysa zifiri karanlık gibidir, 2 Neden tökezlediklerini bilmezler.

20 Oğlum, sözlerime dikkat et, 2 Dediklerime kulak ver.

21 Aklından çıkmasın bunlar, 2 Onları yüreğinde sakla.

22 Çünkü onları bulan için yaşam, 2 Bedeni için şifadır bunlar.

23 Her şeyden önce de yüreğini koru, 2 Çünkü yaşam ondan kaynaklanır.

24 Yalan çıkmasın ağzından, 2 Uzak tut dudaklarını sapık sözlerden.

25 Gözlerin hep ileriye baksın, 2 Dosdoğru önüne!

26 Gideceğin yolu düzle, 2 O zaman bütün işlerin sağlam olur.

27 Sapma sağa sola, 2 Ayağını kötülükten uzak tut.