Proximidade

Tanrıyı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul Onu tanıttı.

João 1:18

Musa orada kırk gün kırk gece RABle birlikte kaldı. Ağzına ne ekmek koydu, ne de su. Antlaşma sözlerini, on buyruğu taş levhaların üzerine yazdı.

Êxodo 34:28

Senin avlularında bir gün, 2 Başka yerdeki bin günden iyidir; 2 Kötülerin çadırında yaşamaktansa, 2 Tanrımın evinin eşiğinde durmayı yeğlerim.

Salmos 84:10

Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni, 2 Hep RAB'bin evinde oturacağım.

Salmos 23:6

Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rabbin gelişi yakındır.

Filipenses 4:5

Yüce merhametinden ötürü yok olmalarına izin vermedin. Onları terk etmedin. Çünkü sen iyilik yapan, acıyan bir Tanrısın.

Neemias 9:31

Tanrıda yaşadığımızı ve Onun bizde yaşadığını bize kendi Ruhundan vermiş olmasından anlıyoruz.

1 João 4:13

Ama bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi Mesih İsada Mesihin kanı sayesinde yakın kılındınız.

Efésios 2:13

Doğrular yakarır, RAB duyar; 2 Bütün sıkıntılarından kurtarır onları.

RAB gönlü kırıklara yakındır, 2 Ruhu ezginleri kurtarır.

Salmos 34:17,18

Yaşam yolunu bana bildirirsin. 2 Bol sevinç vardır senin huzurunda, 2 Sağ elinden mutluluk eksilmez.

Salmos 16:11

Son olarak hoşça kalın, kardeşlerim. Yaşantınızı düzeltin, çağrıma kulak verin, düşüncelerinizde birlik olun, esenlik içinde yaşayın. Sevgi ve esenlik kaynağı olan Tanrı sizinle birlikte olacaktır.

2 Coríntios 13:11

Orada bulunan hastaları iyileştirin ve kendilerine, ‹Tanrının Egemenliği size yaklaştı› deyin.

Lucas 10:9

1 Tanrının Ruhu Odet oğlu Azaryanın üzerine indi.

2 Azarya, Kral Asaya gidip şöyle dedi: ‹‹Ey Asa, ey Yahuda ve Benyamin halkı, beni dinleyin! RABle birlikte olduğunuz sürece, O da sizinle olacaktır. Onu ararsanız bulursunuz. Ama Onu bırakırsanız, O da sizi bırakır.

3 İsrail halkı uzun süre gerçek Tanrıdan, eğitici kâhinlerden ve yasadan uzak yaşadı.

4 Ama sıkıntıya düştüklerinde İsrailin Tanrısı RABbe döndüler, Onu arayıp buldular.

5 O günlerde yolcuların güvenliği yoktu. Çünkü çevre ülkelerde yaşayanların tümü büyük kargaşa içindeydi.

6 Ulus ulusu, kent kenti ezmeye çalışıyordu. Çünkü Tanrı onları çeşitli sıkıntılarla tedirgin ediyordu.

7 Ama siz güçlü olun, cesaretinizi yitirmeyin. Yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız.››

8 Asa bu sözleri, Peygamber Odetin oğlu Azaryanın peygamberliğini duyunca, cesaret buldu. Yahuda ve Benyamin topraklarından, Efrayimin dağlık bölgesinde ele geçirdiği kentlerden iğrenç putları kaldırdı. RABbin Tapınağının eyvanının önündeki RABbin sunağını onardı. Azaryanın››, Masoretik metin ‹‹Peygamber Odetin›› (bkz. 15:1).

9 Efrayimden, Manaşşeden, Şimondan gelen birçok İsrailli, Tanrısı RABbin Asayla birlikte olduğunu görünce onun tarafına geçti. Asa bu gelenlerle Yahuda ve Benyamin halkını bir araya topladı.

10 Asanın krallığının on beşinci yılının üçüncü ayında Yeruşalimde toplandılar.

11 Yağmalamış oldukları hayvanlardan yedi yüz sığırla yedi bin davarı o gün RABbe kurban ettiler.

12 Bütün yürekleriyle, bütün canlarıyla atalarının Tanrısı RABbe yönelmek için antlaşma yaptılar.

13 Büyük küçük, kadın erkek, kim İsrailin Tanrısı RABbe yönelmezse öldürülecekti.

14 Yüksek sesle bağırarak, borazan ve boru çalarak RABbin önünde ant içtiler.

15 Yahudalılar bütün yürekleriyle içtikleri ant için sevindiler. RABbi istekle arayıp buldular. O da onları her yandan esenlikle kuşattı.

16 Kral Asa annesi Maakanın kraliçeliğini elinden aldı. Çünkü o Aşera için iğrenç bir put yaptırmıştı. Asa bu iğrenç putu kesip parçaladıktan sonra Kidron Vadisinde yaktı.

17 Ancak İsrailden puta tapılan yerleri kaldırmadı. Ama yaşamı boyunca yüreğini RABbe adadı.

18 Babasının ve kendisinin adadığı altını, gümüşü ve eşyaları Tanrının Tapınağına getirdi.

19 Asa'nın krallığının otuz beşinci yılına kadar savaş olmadı.

2 Crônicas 15

Esenlik kaynağı olan Rabbin kendisi size her zaman, her durumda esenlik versin. Rab hepinizle birlikte olsun.

2 Tessalonicenses 3:16

RABden tek dileğim, tek isteğim şu: 2 RABbin güzelliğini seyretmek, 2 Tapınağında Ona hayran olmak için 2 Ömrümün bütün günlerini Onun evinde geçirmek.

Salmos 27:4

RABbe ve Onun gücüne bakın, 2 Durmadan Onun yüzünü arayın!

Salmos 105:4

RABbe ve Onun gücüne bakın, 2 Durmadan Onun yüzünü arayın!

1 Crônicas 16:11

Bulma fırsatı varken RABbi arayın, 2 Yakındayken Ona yakarın.

Isaías 55:6

Tanrımız RAB atalarımızla olduğu gibi bizimle de olsun ve bizi hiç bırakmasın, bizden ayrılmasın.

1 Reis 8:57

Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim.

João 14:18