Sabedoria

Eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim, 2 Öğüt vereceğim sana, 2 Gözüm sendedir.

Salmos 32:8

Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB, 2 Düşmanlarıma karşı! 2 Yolunu önümde düzle.

Salmos 5:8

Yaşam yolunu bana bildirirsin. 2 Bol sevinç vardır senin huzurunda, 2 Sağ elinden mutluluk eksilmez.

Salmos 16:11

Tanrının, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.

Romanos 8:28

Bilgeliğe erişene, 2 Aklı bulana ne mutlu!

Provérbios 3:13

RAB her zaman size yol gösterecek, 2 Kurak topraklarda sizi doyurup güçlendirecek. 2 İyi sulanmış bahçe gibi, 2 Tükenmez su kaynağı gibi olacaksınız.

Isaías 58:11

‹‹Neden geçmiş günler bugünlerden iyiydi?›› diye sorma, 2 Çünkü bu bilgece bir soru değil.

Eclesiastes 7:10

Bilmiyor musun, duymadın mı? 2 Ebedi Tanrı, RAB, bütün dünyayı yaratan, 2 Ne yorulur ne de zayıflar, 2 Onun bilgisi kavranamaz.

Isaías 40:28

Yarınla övünme, 2 Çünkü ne getireceğini bilemezsin.

Provérbios 27:1

Gözlerimi aç, 2 Yasandaki harikaları göreyim.

Salmos 119:18

Öğüde kulak ver, terbiyeyi kabul et ki, 2 Ömrünün kalan kısmı boyunca bilge olasın.

Provérbios 19:20

Çünkü ben size öyle bir konuşma yeteneği, öyle bir bilgelik vereceğim ki, size karşı çıkanların hiçbiri buna karşı direnemeyecek, bir şey diyemeyecek.

Lucas 21:15

Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki, 2 Bilgelik kazanalım.

Salmos 90:12

Ağlaya ağlaya gelecekler, 2 Benden yardım dileyenleri geri getireceğim. 2 Akarsular boyunca tökezlemeyecekleri 2 Düz bir yolda yürüteceğim onları. 2 Çünkü ben İsrailin babasıyım, 2 Efrayim de ilk oğlumdur.

Jeremias 31:9

Evet, aklı çağırır, 2 Ona gönülden seslenirsen,

RAB korkusunu anlar 2 Ve Tanrıyı yakından tanırsın.

Provérbios 2:3,5

Kötüler adaletten anlamaz, 2 RABbe yönelenlerse her yönüyle anlar.

Provérbios 28:5

Çünkü beni bulan yaşam bulur 2 Ve RABbin beğenisini kazanır.

Provérbios 8:35

Kimse kendini aldatmasın. Aranızdan biri bu çağın ölçülerine göre kendini bilge sanıyorsa, bilge olmak için ‹‹akılsız›› olsun!

1 Coríntios 3:18

Bilgelik yaşlılarda, 2 Akıl uzun yaşamdadır.

‹‹Bilgelik ve güç Tanrıya özgüdür, 2 Ondadır öğüt ve akıl.

Jó 12:12,13

İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrıdan istesin; kendisine verilecektir.

Tiago 1:5

Küstahlığın ardından utanç gelir, 2 Ama bilgelik alçakgönüllülerdedir.

Provérbios 11:2

1 Eyüp şöyle yanıtladı:

2 ‹‹Biliyorum, gerçekten öyledir, 2 Ama Tanrının önünde insan nasıl haklı çıkabilir?

3 Biri Onunla tartışmak istese, 2 Binde bir bile Ona yanıt veremez.

4 Onun bilgisi derin, gücü eşsizdir, 2 Kim Ona direndi de ayakta kaldı?

Jó 9:1-4

Ama gökten inen bilgelik her şeyden önce paktır, sonra barışçıldır, yumuşaktır, uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Kayırıcılığı, ikiyüzlülüğü yoktur.

Tiago 3:17

12 Ama bilgelik nerede bulunur? 2 Aklın yeri neresi?

13 İnsan onun değerini bilmez, 2 Yaşayanlar diyarında ona rastlanmaz.

14 Engin, ‹‹Bende değil›› der, 2 Deniz, ‹‹Yanımda değil.››

15 Onun bedeli saf altınla ödenmez, 2 Değeri gümüşle ölçülmez.

16 Ona Ofir altınıyla, değerli oniksle, 2 Laciverttaşıyla değer biçilmez.

17 Ne altın ne cam onunla karşılaştırılabilir, 2 Saf altın kaplara değişilmez.

18 Yanında mercanla billurun sözü edilmez, 2 Bilgeliğin değeri mücevherden üstündür.

19 Kûş topazı onunla denk sayılmaz, 2 Saf altınla ona değer biçilmez.

20 Öyleyse bilgelik nereden geliyor? 2 Aklın yeri neresi?

21 O bütün canlıların gözünden uzaktır, 2 Gökte uçan kuşlardan bile saklıdır.

22 Yıkımla Ölüm: 2 ‹‹Kulaklarımız ancak fısıltısını duydu›› der.

Jó 28:12-22

O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.››

Mateus 6:34

Tanrı bu dört gence her konuda bilgi, beceri, bilgelik verdi. Daniel her çeşit görümü ve düşü yorumlayabiliyordu.

Daniel 1:17

Yorgunlara sözle destek olmayı bileyim diye 2 Egemen RAB bana eğitilmişlerin dilini verdi. 2 Eğitilenler gibi dinleyeyim diye kulağımı uyandırır her sabah.

Isaías 50:4

Size oğullar diye seslenen şu öğüdü de unuttunuz: ‹‹Oğlum, Rabbin terbiye edişini hafife alma, Rab seni azarlayınca cesaretini yitirme.

Çünkü Rab sevdiğini terbiye eder, Oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır.››

Hebreus 12:5,6

Vay haline yardım bulmak için Mısıra inenlerin! 2 Atlara, çok sayıdaki savaş arabalarına, 2 Kalabalık atlılara güveniyorlar, 2 Ama İsrailin Kutsalına güvenmiyor, 2 RABbe yönelmiyorlar.

Oysa bilge olan RABdir. 2 Felaket getirebilir ve sözünü geri almaz. 2 Kötülük yapan soya, 2 Suç işleyenlerin yardımına karşı çıkar.

Isaías 31:1,2

Öyleyse nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilgeler gibi yaşayın.

Fırsatı değerlendirin. Çünkü yaşadığımız günler kötüdür.

Efésios 5:15,16

RAB korkusu bilgelik öğretir, 2 Alçakgönüllülük de onurun önkoşuludur.

Provérbios 15:33

Sağduyulu olan canını sever, 2 Aklı izleyen bolluğa kavuşur.

Provérbios 19:8

Özdeyişlerle benzetmeleri, 2 Bilgelerin sözleriyle bilmecelerini anlamak için 2 Bilge kişi dinlesin ve kavrayışını artırsın, 2 Akıllı kişi yaşam hüneri kazansın.

Provérbios 1:5

‹‹Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, 2 Yollarım da sizin yollarınızdan, 2 Düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir.

Isaías 55:9

Kibirden ancak kavga çıkar, 2 Öğüt dinleyense bilgedir.

Provérbios 13:10

Rabden miras ödülünü alacağınızı bilerek, her ne yaparsanız, insanlar için değil, Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesihe kulluk ediyorsunuz.

Colossenses 3:23,24

RABbin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, 2 Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu 2 Onun üzerinde olacak.

RAB korkusu hoşuna gidecek. 2 Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak, 2 Kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek.

Isaías 11:2,3

Güney Kraliçesi, yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü kraliçe, Süleymanın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Bakın, Süleymandan daha üstün olan buradadır.

Mateus 12:42

RAB dünyanın temelini bilgelikle attı, 2 Gökleri akıllıca yerleştirdi.

Provérbios 3:19

Bilge olan tek Tanrı'ya İsa Mesih aracılığıyla sonsuza dek yücelik olsun! Amin.

Romanos 16:27

Bilgelik siperdir, para da siper, 2 Bilginin yararı ise şudur: 2 Bilgelik ona sahip olan kişinin yaşamını korur.

Eclesiastes 7:12

Ey insanlar, RAB iyi olanı size bildirdi; 2 Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden 2 Ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka 2 Tanrınız RAB sizden ne istedi?

Miquéias 6:8

Bu işteki bilgelik de Her Şeye Egemen RAB'den gelir. O'nun tasarıları harikadır, bilgelikte üstündür.

Isaías 28:29

Çünkü bilgeliğin kaynağı RABdir. 2 Onun ağzından bilgi ve anlayış çıkar.

Provérbios 2:6

Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder, 2 Kendi yolunu öğretir onlara.

Salmos 25:9

Bilge kişi buyrukları kabul eder, 2 Çenesi düşük ahmaksa yıkıma uğrar.

Provérbios 10:8

Çenesini tutup susan ahmak bile 2 Bilge ve akıllı sayılır.

Provérbios 17:28

Tasarılarını danışarak yap, 2 Yöntemlere uyarak savaş.

Provérbios 20:18

Sabahları duyur bana sevgini, 2 Çünkü sana güveniyorum; 2 Bana gideceğim yolu bildir, 2 Çünkü duam sanadır.

Salmos 143:8

Ahmağın yolu kendi gözünde doğrudur, 2 Bilge kişiyse öğüde kulak verir.

Provérbios 12:15

Ya RAB, ne çok eserin var! 2 Hepsini bilgece yaptın; 2 Yeryüzü yarattıklarınla dolu.

Salmos 104:24

Körlere bilmedikleri yolda rehberlik edeceğim, 2 Onlara kılavuz olacağım bilmedikleri yollarda, 2 Karanlığı önlerinde ışığa, 2 Engebeleri düzlüğe çevireceğim. 2 Yerine getireceğim sözler bunlardır. 2 Onlardan geri dönmem.

Isaías 42:16

Ya RAB, yollarını bana öğret, 2 Yönlerini bildir.

Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni; 2 Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin. 2 Bütün gün umudum sende.

Salmos 25:4,5

RABbe güven bütün yüreğinle, 2 Kendi aklına bel bağlama.

Yaptığın her işte RABbi an, 2 O senin yolunu düze çıkarır.

Provérbios 3:5,6

‹‹Çünkü benim düşüncelerim 2 Sizin düşünceleriniz değil, 2 Sizin yollarınız benim yollarım değil›› diyor RAB.

Isaías 55:8

Kendini bilge biri olarak görme, 2 RABden kork, kötülükten uzak dur.

Provérbios 3:7

Sizden olmayanlara karşı bilgece davranın. Fırsatı değerlendirin.

Sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun. Böylece herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini bileceksiniz.

Colossenses 4:5,6

Doğrunun ağzından bilgelik akar, 2 Dilinden adalet damlar.

Salmos 37:30

Tanrının zenginliği ne büyük, bilgeliği ve bilgisi ne derindir! Onun yargıları ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır!

Romanos 11:33

Sözün adımlarım için çıra, 2 Yolum için ışıktır.

Salmos 119:105

RAB insana sağlam adım attırır, 2 İnsanın yolundan hoşnut olursa.

Salmos 37:23

23 Ama biz çarmıha gerilmiş Mesihi duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüzkarası, öteki uluslar da saçmalık sayarlar.

24 Oysa Mesih, çağrılmış olanlar için -ister Yahudi ister Grek olsun- Tanrının gücü ve Tanrının bilgeliğidir.

25 Çünkü Tanrının ‹‹saçmalığı›› insan bilgeliğinden daha üstün, Tanrının ‹‹zayıflığı›› insan gücünden daha güçlüdür.

1 Coríntios 1:23-25

Dilini tutan canını korur, 2 Ama boşboğazın sonu yıkımdır.

Provérbios 13:3

Gücüyle yeryüzünü yaratan, 2 Bilgeliğiyle dünyayı kuran, 2 Aklıyla gökleri yayan RABdir.

Jeremias 10:12

Savaşmak için yöntem, 2 Zafer kazanmak için birçok danışman gerekli.

Provérbios 24:6

İnsanın yaşamının kendi elinde olmadığını, 2 Adımlarına yön vermenin ona düşmediğini 2 Biliyorum, ya RAB.

Jeremias 10:23

Ey atalarımın Tanrısı, 2 Sana şükreder, seni överim. 2 Sen ki, bana bilgelik ve güç verdin, 2 Senden istediklerimizi bana bildirdin 2 Ve kralın düşünü bize açıkladın.››

Daniel 2:23

Akılsız kişi bir şey anlamaktan çok 2 Kendi düşüncelerini açmaktan hoşlanır.

Provérbios 18:2

Onlara, ‹‹Yaptıklarınıza dikkat edin›› dedi, ‹‹Çünkü insan adına değil, yargı verirken sizinle olan RAB adına yargılayacaksınız.

2 Crônicas 19:6

Şöyle dedi: ‹‹Tanrının adına öncesizlikten sonsuzluğa dek övgüler olsun! 2 Bilgelik ve güç Ona özgüdür.

Daniel 2:20

İnsan aklıyla çok şey tasarlayabilir, 2 Ama dilin vereceği yanıt RABdendir.

Provérbios 16:1

Çünkü Tanrı bilgiyi, bilgeliği, sevinci hoşnut kaldığı insana verir. Günahkâra ise, yığma, biriktirme zahmeti verir; biriktirdiklerini Tanrı'nın hoşnut kaldığı insanlara bıraksın diye. Bu da boş ve rüzgarı kovalamaya kalkışmakmış.

Eclesiastes 2:26

Rabbimiz büyük ve çok güçlüdür, 2 Sınırsızdır anlayışı.

Salmos 147:5

Akıllı kişi bilgiyi satın alır, 2 Bilgenin kulağı da bilgi peşindedir.

Provérbios 18:15

Öğütlerinle yol gösterir, 2 Beni sonunda yüceliğe eriştirirsin.

Salmos 73:24

Tiago 4:14

Yüreklerinin cesaret bulmasını, sevgide birleşmelerini dilerim. Öyle ki, anlayışın verdiği tam güvenliğin bütün zenginliğine kavuşsunlar ve Tanrının sırrını, yani bilginin ve bilgeliğin bütün hazinelerinin saklı olduğu Mesihi tanısınlar.

Colossenses 2:2,3

Geç öfkelenen akıllıdır, 2 Çabuk sinirlenen ahmaklığını gösterir.

Provérbios 14:29

Bilgelik kazanmak altından daha değerlidir, 2 Akla sahip olmak da gümüşe yeğlenir.

Provérbios 16:16

RABden zevk al, 2 O senin içindeki istekleri yerine getirecektir.

Salmos 37:4

Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle, dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir.

Kilisede ve Mesih İsa'da bütün kuşaklar boyunca sonsuzlara dek O'na yücelik olsun! Amin.

Efésios 3:20,21

Bu, yanınıza üçüncü gelişim olacak. Her suçlama iki ya da üç tanığın tanıklığıyla doğrulanmalıdır.

2 Coríntios 13:1

Yolunda sana rehber olacak, 2 Seni koruyacaklar yattığın zaman; 2 Söyleşecekler seninle uyandığında.

Provérbios 6:22

Aranızda bilge ve anlayışlı olan kim? Olumlu yaşayışıyla, bilgelikten doğan alçakgönüllülükle iyi eylemlerini göstersin.

Tiago 3:13

Çalışmak için eline ne geçerse, var gücünle çalış. Çünkü gitmekte olduğun ölüler diyarında iş, tasarı, bilgi ve bilgelik yoktur.

Eclesiastes 9:10

Gerçi olgun kişiler arasında bilgece sözler söylüyoruz; ama bu bilgelik ne şimdiki çağın, ne de bu çağın gelip geçici önderlerinin bilgeliğidir.

Tanrının saklı bilgeliğinden gizemli biçimde söz ediyoruz. Zamanın başlangıcından önce Tanrının bizim yüceliğimiz için belirlediği bu bilgeliği bu çağın önderlerinden hiçbiri anlamadı. Anlasalardı yüce Rabbi çarmıha germezlerdi.

1 Coríntios 2:6,7

Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez, 2 Günahkârların yolunda durmaz, 2 Alaycıların arasında oturmaz.

Ancak zevkini RABbin Yasasından alır 2 Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür.

Salmos 1:1,2

Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar, 2 Saf insanlara akıl verir.

Salmos 119:130

Dış görünüşe göre yargılamayın, yargınız adil olsun.››

João 7:24

Kişi yüreğinde gideceği yolu tasarlar, 2 Ama adımlarını RAB yönlendirir.

Provérbios 16:9

Bana istemini yapmayı öğret, 2 Çünkü Tanrımsın benim. 2 Senin iyi Ruhun 2 Düz yolda bana öncülük etsin!

Ya RAB, adın uğruna yaşam ver bana, 2 Doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan.

Salmos 143:10,11

Mesihin sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrıya nağmeler yükseltin.

Colossenses 3:16

Ya RAB, yolunu öğret bana, 2 Düşmanlarıma karşı 2 Düz yolda bana öncülük et.

Salmos 27:11

‹‹İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes, evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer.

Mateus 7:24

RAB korkusudur bilginin temeli. 2 Ahmaklarsa bilgeliği ve terbiyeyi küçümser.

Provérbios 1:7