Seguir

Buyruklarına uymak için 2 Elimi çabuk tuttum, oyalanmadım.

Salmos 119:60

Tanrınız RABbin ardınca yürüyün, Ondan korkun. Buyruklarına uyun, Onun sözüne kulak verin. Ona kulluk edin, Ona bağlı kalın.

Deuteronômio 13:4

Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz.

João 15:8

Bana hizmet etmek isteyen, ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba, bana hizmet edeni onurlandıracaktır.

João 12:26

Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır.››

João 13:35

Tanrınız RAB'bin size buyurduğu yollarda yürüyün. Öyle ki, mülk edineceğiniz ülkede sağ kalasınız, başarılı ve uzun ömürlü olasınız.››

Deuteronômio 5:33

Ne mutlu RABden korkana, 2 Onun yolunda yürüyene!

Salmos 128:1

Bunun gibi, tek başına eylemsiz iman da ölüdür.

Tiago 2:17

Esenlik veren Tanrı, koyunların büyük Çobanını, Rabbimiz İsayı sonsuza dek sürecek antlaşmanın kanıyla ölümden diriltti.

Tanrı, isteğini yerine getirebilmeniz için sizi her iyilikle donatsın; kendisini hoşnut eden şeyi İsa Mesih aracılığıyla bizlerde gerçekleştirsin. Mesihe sonsuzlara dek yücelik olsun! Amin.

Hebreus 13:20,21

İsa yine halka seslenip şöyle dedi: ‹‹Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.››

João 8:12

Çünkü biz Tanrının yapıtıyız, Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsada yaratıldık.

Efésios 2:10

İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere, ‹‹Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak›› dedi.

João 8:31,32

Sapma sağa sola, 2 Ayağını kötülükten uzak tut.

Provérbios 4:27

Öğrencileriyle birlikte halkı da yanına çağırıp şöyle konuştu: ‹‹Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin.

Marcos 8:34

İsa ona, ‹‹Eğer eksiksiz olmak istiyorsan, git, varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver; böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle›› dedi.

Mateus 19:21

Nitekim bunun için çağrıldınız. Mesih, izinden gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu.

1 Pedro 2:21

RABbin kendisi sana öncülük edecek, seninle birlikte olacak. Seni terk etmeyecek, seni yüzüstü bırakmayacak. Korkma, yılma.››

Deuteronômio 31:8

Adımlarımı pekiştir verdiğin söz uyarınca, 2 Hiçbir suç bana egemen olmasın.

Salmos 119:133

RAB insana sağlam adım attırır, 2 İnsanın yolundan hoşnut olursa.

Salmos 37:23

Rab yüreklerinizi Tanrının sevgisine, Mesihin sabrına yöneltsin.

2 Tessalonicenses 3:5

İçinizden RABbe kulluk etmek gelmiyorsa, atalarınızın Fırat Irmağının ötesinde kulluk ettikleri ilahlara mı, yoksa topraklarında yaşadığınız Amorluların ilahlarına mı kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RABbe kulluk edeceğiz.››

Josué 24:15

Ruh sayesinde yaşıyorsak, Ruhun izinde yürüyelim.

Gálatas 5:25

Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen bana layık değildir.

Mateus 10:38

Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsanın adıyla, Onun aracılığıyla Baba Tanrıya şükrederek yapın.

Colossenses 3:17

Bunun için, sevgili çocukları olarak Tanrıyı örnek alın.

Efésios 5:1