O Senhor é o Meu Pastor

2 Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır.

3 Kapıyı bekleyen ona kapıyı açar. Koyunlar çobanın sesini işitirler, o da kendi koyunlarını adlarıyla çağırır ve onları dışarı götürür.

4 Kendi koyunlarının hepsini dışarı çıkarınca önlerinden gider, koyunlar da onu izler. Çünkü onun sesini tanırlar.

João 10:2-4

RAB çobanımdır, 2 Eksiğim olmaz.

Salmos 23:1

1 RAB çobanımdır, 2 Eksiğim olmaz.

2 Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, 2 Sakin suların kıyısına götürür.

3 İçimi tazeler, 2 Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder.

Salmos 23:1-3

Halkını kurtar, kendi halkını kutsa; 2 Çobanlık et onlara, sürekli destek ol!

Salmos 28:9

Çünkü yolunu şaşırmış koyunlar gibiydiniz, şimdiyse canlarınızın Çobanı'na ve Gözetmeni'ne döndünüz.

1 Pedro 2:25

Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de Babayı tanıdığım gibi, benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm.

Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak.

João 10:14-16

İşte Egemen RAB gücüyle geliyor, 2 Kudretiyle egemenlik sürecek. 2 Ücreti kendisiyle birlikte, 2 Ödülü önündedir.

Sürüsünü çoban gibi güdecek, 2 Kollarına alacak kuzuları, 2 Bağrında taşıyacak; 2 Usul usul yol gösterecek emziklilere.

Isaías 40:10,11

Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir.

João 10:11

Baş Çoban göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacına kavuşacaksınız.

1 Pedro 5:4