Superação

‹İşte, Tanrınız RAB size ülkeyi verdi. Haydi, atalarınızın Tanrısı RABbin size söylediği gibi, gidip orayı mülk edinin. Korkmayın, yılmayın.›

Deuteronômio 1:21

Rab beni her kötülükten kurtarıp güvenlik içinde göksel egemenliğine ulaştıracak. Sonsuzlara dek Ona yücelik olsun! Amin.

2 Timóteo 4:18

Ama Rab güvenilirdir. O sizi pekiştirecek, kötü olandan koruyacaktır.

2 Tessalonicenses 3:3

‹‹Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm.

Mateus 11:28

Bunları size, bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim!››

João 16:33

Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen.

Romanos 12:21

Kardeşlerimiz Kuzunun kanıyla Ve ettikleri tanıklık bildirisiyle Onu yendiler. Ölümü göze alacak kadar Vazgeçmişlerdi can sevgisinden.

Apocalipse 12:11

Onlara, ‹‹Niçin uyuyorsunuz?›› dedi. ‹‹Kalkıp dua edin ki ayartılmayasınız.››

Lucas 22:46

Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi: ‹‹Seni asla terk etmeyeceğim, Seni asla yüzüstü bırakmayacağım.››

Hebreus 13:5

Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrıya şükürler olsun!

1 Coríntios 15:57

Tanrının yapamayacağı hiçbir şey yoktur.››

Lucas 1:37

Sana güvendiği için 2 Düşüncelerinde sarsılmaz olanı 2 Tam bir esenlik içinde korursun.

Isaías 26:3

Yavrularım, siz Tanrıdansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizde olan, dünyadakinden üstündür.

1 João 4:4

Günah işleyen, İblistendir. Çünkü İblis başlangıçtan beri günah işlemektedir. Tanrının Oğlu, İblisin yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı.

1 João 3:8

Ey Siyon kızı, sevinçle coş! 2 Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı! 2 İşte kralın! 2 O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür. 2 Eşeğe, evet, sıpaya, 2 Eşek yavrusuna binmiş sana geliyor!

Zacarias 9:9

Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi.

João 1:5

8 Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor.

9 Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin de aynı acıları çektiğini bilerek imanda sarsılmadan İblise karşı direnin.

10 Sizleri Mesihte sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun kaynağı olan Tanrının kendisi kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir.

1 Pedro 5:8-10

Öfkelenin, ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın.

İblise de fırsat vermeyin.

Efésios 4:26,27

Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz.

Romanos 8:37

Ben nasıl galip gelerek Babamla birlikte Babamın tahtına oturdumsa, galip gelene de benimle birlikte tahtıma oturma hakkını vereceğim.

Apocalipse 3:21

Yorulup cesaretinizi yitirmemek için, günahkârların bunca karşı koymasına katlanmış Olanı düşünün.

Hebreus 12:3

Kimi bağışlarsanız, ben de onu bağışlarım. Eğer bir şeyi bağışladımsa, bunu sizin için Mesihin önünde bağışladım.

Öyle ki, Şeytanın oyununa gelmeyelim. Çünkü onun düzenlerini bilmez değiliz.

2 Coríntios 2:10,11

Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim.

Filipenses 4:13

Oraya varınca İsa onlara, ‹‹Dua edin ki ayartılmayasınız›› dedi.

Lucas 22:40

RAB benim ışığım, kurtuluşumdur, 2 Kimseden korkmam. 2 RAB yaşamımın kalesidir, 2 Kimseden yılmam.

Salmos 27:1

Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır.

1 Coríntios 10:13

Ama sen, ya RAB, çevremde kalkansın, 2 Onurum, başımı yukarı kaldıran sensin.

Salmos 3:3

Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaradılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi,

gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrıya benzer yaratılan yeni yaradılışı giyinmeyi öğrendiniz.

Efésios 4:22-24

İman uğrunda yüce mücadeleyi sürdür. Sonsuz yaşama sımsıkı sarıl. Bunun için çağrıldın ve birçok tanık önünde yüce inancı açıkça benimsedin.

1 Timóteo 6:12

İşte çevremizi bu denli büyük bir tanıklar bulutu sardığına göre, biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atalım ve önümüze konan yarışı sabırla koşalım.

Hebreus 12:1

Çünkü kendisi denenip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir.

Hebreus 2:18

Bizi her zaman Mesihin zafer alayında yürüten, Onu tanımanın güzel kokusunu aracılığımızla her yerde yayan Tanrıya şükürler olsun!

2 Coríntios 2:14

Zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler, insanı çöküşe ve yıkıma götüren birçok saçma ve zararlı arzulara kapılırlar.

1 Timóteo 6:9

Ben size, yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir.

Lucas 10:19

10 Son olarak Rabde, Onun üstün gücüyle güçlenin.

11 İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrının sağladığı bütün silahları kuşanın.

12 Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır.

13 Bu nedenle, kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrının bütün silahlarını kuşanın.

14 Böylece, belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik Müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun.

16 Bunların hepsine ek olarak, Şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın.

17 Kurtuluş miğferini ve Ruhun kılıcını, yani Tanrı sözünü alın.

Efésios 6:10-17

12 Ne mutlu denemeye dayanan kişiye! Denemeden başarıyla çıktığı zaman Rabbin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır.

13 Ayartılan kişi, ‹‹Tanrı beni ayartıyor›› demesin. Çünkü Tanrı kötülükle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz.

14 Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır.

15 Sonra arzu gebe kalır ve günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir.

Tiago 1:12-15

Mesihin sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı?

Romanos 8:35

Tanrının, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.

Romanos 8:28

Ne olur, ya RAB, kurtar bizi, 2 Ne olur, başarılı kıl bizi!

Kutsansın RABbin adıyla gelen! 2 Kutsuyoruz sizi RABbin evinden.

Salmos 118:25,26

Çünkü Tanrıdan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır.

1 João 5:4

3 Tanrıyı sevmek Onun buyruklarını yerine getirmek demektir. Onun buyrukları da ağır değildir.

4 Çünkü Tanrıdan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır.

5 İsanın Tanrı Oğlu olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen kim?

1 João 5:3-5

Bunun için Tanrıya bağımlı olun. İblise karşı direnin, sizden kaçacaktır.

Tanrıya yaklaşın, O da size yaklaşacaktır. Ey günahkârlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar, yüreklerinizi paklayın.

Tiago 4:7,8

Galip gelen böylece beyaz giysiler giyecek. Onun adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. Babamın ve meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anacağım.

Apocalipse 3:5

Çünkü sizi zafere kavuşturmak üzere sizinle birlikte düşmanlarınıza karşı savaşmaya gelen Tanrınız RABdir.›

Deuteronômio 20:4

6 Çünkü ben yayıma güvenmem, 2 Kılıcım da beni kurtarmaz;

7 Ancak sensin bizi düşmanlarımızdan kurtaran, 2 Bizden nefret edenleri utanca boğan.

8 Her gün Tanrıyla övünür, 2 Sonsuza dek adına şükran sunarız. |iSela

Salmos 44:6-8

Uyanık durup dua edin ki, ayartılmayasınız. Ruh isteklidir, ama beden güçsüzdür.››

Marcos 14:38

Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor.

1 Pedro 5:8

Rabbin önünde kendinizi alçaltın, sizi yüceltecektir.

Tiago 4:10

12 Yavrularım, size yazıyorum, Çünkü Mesihin adı uğruna günahlarınız bağışlandı.

13 Babalar, size yazıyorum, Çünkü başlangıçtan beri var Olanı tanıyorsunuz. Gençler, size yazıyorum, Çünkü kötü olanı yendiniz. Çocuklar, size yazdım, Çünkü Babayı tanıyorsunuz.

14 Babalar, size yazdım, Çünkü başlangıçtan beri var Olanı tanıyorsunuz. Gençler, size yazdım, Çünkü güçlüsünüz, Tanrının sözü içinizde yaşıyor, Kötü olanı yendiniz.

15 Dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin Babaya sevgisi yoktur.

1 João 2:12-15

İsanın Tanrı Oğlu olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen kim?

1 João 5:5

15 Bedenlerinizin Mesihin üyeleri olduğunu bilmiyor musunuz? Mesihin üyelerini alıp bir fahişenin üyeleri mi yapayım? Asla!

16 Yoksa fahişeyle birleşenin, onunla tek beden olduğunu bilmiyor musunuz? Çünkü ‹‹İkisi tek beden olacak›› deniyor.

17 Rable birleşen kişiyse Onunla tek ruh olur.

18 Fuhuştan kaçının. İnsanın işlediği bütün öbür günahlar bedenin dışındadır; ama fuhuş yapan, kendi bedenine karşı günah işler.

19 Bedeninizin, Tanrıdan aldığınız ve içinizdeki Kutsal Ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz.

20 Bir bedel karşılığı satın alındınız; onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin.

1 Coríntios 6:15-20

Şunu demek istiyorum: Kutsal Ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz.

Çünkü benlik Ruha, Ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır; sonuç olarak, istediğinizi yapamıyorsunuz.

Gálatas 5:16,17