Temor do Senhor

Tadın da görün, RAB ne iyidir, 2 Ne mutlu Ona sığınan adama!

RABden korkun, ey Onun kutsalları, 2 Çünkü Ondan korkanın eksiği olmaz.

Salmos 34:8,9

Alçakgönüllülüğün ve RAB korkusunun ödülü, 2 Zenginlik, onur ve yaşamdır.

Provérbios 22:4

Sağıra lanet etmeyecek, körün önüne engel koymayacaksın. Tanrından korkacaksın. RAB benim.

Levítico 19:14

‹‹Siz dostlarıma söylüyorum, bedeni öldüren, ama ondan sonra başka bir şey yapamayanlardan korkmayın.

Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım: Kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrıdan korkun. Evet, size söylüyorum, Ondan korkun.

Lucas 12:4,5

Tanrınız RABbin ardınca yürüyün, Ondan korkun. Buyruklarına uyun, Onun sözüne kulak verin. Ona kulluk edin, Ona bağlı kalın.

Deuteronômio 13:4

RAB korkusu ömrü uzatır, 2 Kötülerin yıllarıysa kısadır.

Provérbios 10:27

11 Gelin, ey çocuklar, dinleyin beni: 2 Size RAB korkusunu öğreteyim.

12 Kim yaşamdan zevk almak, 2 İyi günler görmek istiyorsa,

13 Dilini kötülükten, 2 Dudaklarını yalandan uzak tutsun.

14 Kötülükten sakının, iyilik yapın; 2 Esenliği amaçlayın, ardınca gidin.

Salmos 34:11-14

RABbe korkuyla hizmet edin, 2 Titreyerek sevinin.

Salmos 2:11

Sevgi ve bağlılık suçları bağışlatır, 2 RAB korkusu insanı kötülükten uzaklaştırır.

Provérbios 16:6

Bilgeliğin temeli RAB korkusudur, 2 O'nun kurallarını yerine getiren herkes 2 Sağduyu sahibi olur. 2 O'na sonsuza dek övgü sunulur!

Salmos 111:10

RAB korkusu bilgelik öğretir, 2 Alçakgönüllülük de onurun önkoşuludur.

Provérbios 15:33

Birbirinize haksızlık yapmayacak, Tanrınızdan korkacaksınız. Tanrınız RAB benim.

Levítico 25:17

RAB korkusu yaşam kaynağıdır, 2 İnsanı ölüm tuzaklarından uzaklaştırır.

Provérbios 14:27

9 RAB korkusu paktır, sonsuza dek kalır, 2 RABbin ilkeleri gerçek, tamamen adildir.

10 Onlara altından, bol miktarda saf altından çok istek duyulur, 2 Onlar baldan, süzme petek balından tatlıdır.

11 Uyarırlar kulunu, 2 Onlara uyanların ödülü büyüktür.

Salmos 19:9-11

İnsana, ‹‹İşte Rab korkusu, bilgelik budur›› dedi, 2 ‹‹Kötülükten kaçınmak akıllılıktır.››

Jó 28:28

Günahtan çekinen ne mutludur! 2 İnatçılık edense belaya düşer.

Provérbios 28:14

RAB korkusudur bilgeliğin temeli. 2 Akıl Kutsal Olanı tanımaktır.

Provérbios 9:10

Onun için RABden korkun, dikkatle yargılayın. Çünkü Tanrımız RAB kimsenin haksızlık yapmasına, kimseyi kayırmasına, rüşvet almasına göz yummaz.››

2 Crônicas 19:7

‹‹ ‹Bir kardeşin yoksullaşır, muhtaç duruma düşerse, ona yardım etmelisin. Aranızda kalan bir yabancı ya da konuk gibi yaşayacak.

Ondan faiz ve kâr alma. Tanrından kork ki, kardeşin yanında yaşamını sürdürebilsin.

Levítico 25:35,36

‹‹Onun için, Tanrınız RABbin buyruklarına uyun. Yollarında yürüyün, Ondan korkun.

Deuteronômio 8:6