Todo Poderoso

RABbindir yeryüzü ve içindeki her şey, 2 Dünya ve üzerinde yaşayanlar;

Salmos 24:1

Zenginlik ve onur senden gelir. 2 Her şeye egemensin. 2 Güç ve yetki senin elindedir. 2 Birini yükseltmek ve güçlendirmek 2 Senin elindedir.

1 Crônicas 29:12

‹‹Abba, Baba, senin için her şey mümkün, bu kâseyi benden uzaklaştır. Ama benim değil, senin istediğin olsun.››

Marcos 14:36

‹‹Ey Egemen RAB! Büyük gücünle, kudretinle yeri göğü yarattın. Yapamayacağın hiçbir şey yok.

Jeremias 32:17

O kimini yoksul, kimini varsıl kılar; 2 Kimini alçaltır, kimini yükseltir.

1 Samuel 2:7

Var olan, var olmuş ve gelecek olan, Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, ‹‹Alfa ve Omega Benim›› diyor.

Apocalipse 1:8

RAB büyüktür, yalnız O övgüye yaraşıktır, 2 Akıl ermez büyüklüğüne.

Salmos 145:3

Son olarak Rabde, Onun üstün gücüyle güçlenin.

Efésios 6:10

Derin ve gizli şeyleri ortaya çıkarır, 2 Karanlıkta neler olduğunu bilir, 2 Çevresi ışıkla kuşatılmıştır.

Daniel 2:22

Onları da dağımın çevresini de bereketli kılacağım. Yağmuru zamanında yağdıracağım. Bereketli yağmurlar olacak.

Ezequiel 34:26

Tanrının görünmeyen nitelikleri -sonsuz gücü ve Tanrılığı- dünya yaratılalı beri Onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur.

Romanos 1:20

Ya RAB, ey Her Şeye Egemen Tanrı, 2 Bizi eski halimize kavuştur, 2 Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!

Salmos 80:19

Daha sözü ağzıma almadan, 2 Söyleyeceğim her şeyi bilirsin, ya RAB.

Salmos 139:4

‹‹Bütün insanlığın Tanrısı RAB benim. Var mı yapamayacağım bir şey?

Jeremias 32:27

Ya RAB, büyüklük, güç, yücelik, 2 Zafer ve görkem senindir. 2 Gökte ve yerde olan her şey senindir. 2 Egemenlik senindir, ya RAB! 2 Sen her şeyden yücesin.

1 Crônicas 29:11

Yüceler Yücesinin barınağında oturan, 2 Her Şeye Gücü Yetenin gölgesinde barınır.

‹‹O benim sığınağım, kalemdir›› derim RAB için, 2 ‹‹Tanrımdır, Ona güvenirim.››

Salmos 91:1,2

Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.

Romanos 8:38,39

Tanrının yapamayacağı hiçbir şey yoktur.››

Lucas 1:37

Onur ve yücelik sonsuzlara dek bütün çağların Kralı, ölümsüz ve görünmez tek Tanrının olsun! Amin.

1 Timóteo 1:17

Yavrularım, siz Tanrıdansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizde olan, dünyadakinden üstündür.

1 João 4:4