Vizinho

İkincisi de şudur: ‹Komşunu kendin gibi seveceksin.› Bunlardan daha büyük buyruk yoktur.››

Marcos 12:31

Birbirinizin yükünü taşıyın, böylece Mesihin Yasasını yerine getirirsiniz.

Gálatas 6:2

Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın.

Romanos 12:10

‹‹Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, başkasının malına göz dikmeyeceksin›› buyrukları ve bundan başka ne buyruk varsa, şu sözde özetlenmiştir: ‹‹Komşunu kendin gibi seveceksin.››

Romanos 13:9

İyilik etmeyi öğrenin, 2 Adaleti gözetin, zorbayı yola getirin, 2 Öksüzün hakkını verin, 2 Dul kadını savunun.››

Isaías 1:17

Rab birbirinize ve bütün insanlara beslediğiniz sevgiyi, bizim size beslediğimiz sevgi ölçüsünde çoğaltıp artırsın!

1 Tessalonicenses 3:12

Kardeş sevgisi sürekli olsun.

Konuksever olmaktan geri kalmayın. Çünkü bu sayede bazıları bilmeden melekleri konuk ettiler.

Hebreus 13:1,2

Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin.

João 13:34

Her birimiz komşusunu ruhça geliştirmek için komşusunun iyiliğini gözeterek onu hoşnut etsin.

Romanos 15:2

Başlangıçtan beri işittiğiniz buyruk şudur: Birbirimizi sevelim.

1 João 3:11

Her şeyden önce birbirinizi candan sevin. Çünkü sevgi birçok günahı örter.

1 Pedro 4:8

Baba Tanrı'nın gözünde temiz ve kusursuz dindarlık, kişinin sıkıntı çeken öksüzler ve dullarla ilgilenmesi ve kendini dünyanın lekelemesinden korumasıdır.

Tiago 1:27

Bütün Kutsal Yasa tek bir sözde özetlenmiştir: ‹‹Komşunu kendin gibi seveceksin.››

Gálatas 5:14

Kimi bir günü başka bir günden üstün sayar, kimi her günü bir sayar. Herkesin kendi görüşüne tam güveni olsun.

Romanos 14:5

Bunun için şimdi yaptığınız gibi, birbirinizi yüreklendirip ruhça geliştirin.

1 Tessalonicenses 5:11

Bunun için fırsatımız varken herkese, özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım.

Gálatas 6:10

‹‹İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Çünkü Kutsal Yasanın ve peygamberlerin söylediği budur.››

Mateus 7:12

Herkes kendi yararını değil, başkalarının yararını gözetsin.

1 Coríntios 10:24

Sonuç olarak hepiniz aynı düşüncede birleşin. Başkalarının duygularını paylaşın. Birbirinizi kardeşçe sevin. Şefkatli, alçakgönüllü olun.

1 Pedro 3:8

Seven kişi komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle sevmek Kutsal Yasayı yerine getirmektir.

Romanos 13:10

Onun için, artık birbirimizi yargılamayalım. Bunun yerine, hiçbir kardeşin yoluna sürçme ya da tökezleme taşı koymamaya kararlı olun.

Romanos 14:13

Bu nedenle sen, ey başkasını yargılayan insan, kim olursan ol, özrün yoktur. Başkasını yargıladığın konuda kendini mahkûm ediyorsun. Çünkü ey yargılayan sen, aynı şeyleri yapıyorsun.

Romanos 2:1

‹‹Kederli insana dost sevgisi gerekir, 2 Her Şeye Gücü Yetenden korkmaktan vaz geçse bile.

Jó 6:14

Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rabbin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.

Colossenses 3:13

Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçakgönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın.

Filipenses 2:3