Versículos do dia

I řekl: Nemá-liť předcházeti nás tvář tvá, nevyvozuj nás odsud.

Ale když přijde ten Duch pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, toť mluviti bude; ano i budoucí věci zvěstovati bude vám.