Versículos Diários

Ty jsi, Hospodine, sám ten jediný, ty jsi učinil nebesa, nebesa nebes i všecko vojsko jejich, zemi i všecko, což jest na ní, moře i všecko, což jest v nich, obživuješ také všecko, ano i vojska nebeská před tebou se sklánějí.

Neemias 9:6

Nebo z něho a skrze něho a v něm jsou všecky věci, jemuž sláva na věky. Amen.

Romanos 11:36

Bíblias são mais de 150 bíblias disponíveis