Versículos do dia

Jako řeřáb a vlaštovice pištěl jsem, lkal jsem jako holubice, oči mé zhůru pozdvižené byly. Pane, násilé trpím, ó prodliž mi života.

A přišed Ježíš do domu Petrova, uzřel svegruši jeho, ana leží a má zimnici.

I dotekl se ruky její, a hned přestala jí zimnice. I vstala a posluhovala jim.