Versículos Diários

Já raduji se z řeči tvé tak jako ten, kterýž dochází hojné kořisti.

Salmos 119:162

I odpověděl jemu Šimon Petr: Pane, k komu půjdeme? A ty slova věčného života máš.

João 6:68

Bíblias são mais de 150 bíblias disponíveis