Versículos Diários

Toběť, ó Pane, přísluší spravedlnost, nám pak zahanbení tváři, jakž se to děje nyní mužům Judským a obyvatelům Jeruzalémským, a všechněm Izraelským, blízkým i dalekým, ve všech zemích, kamž jsi je zahnal pro přestoupení jejich, jímž přestupovali proti tobě.

Daniel 9:7

Nebo milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami z sebe: darť jest to Boží,

Efésios 2:8

Bíblias são mais de 150 bíblias disponíveis