A Palavra

Klopodu prezenti vin ĉe Dio kiel aprobita, laboranto senriproĉa, ĝuste pritaksante la vorton de la vero.

2 Timóteo 2:15

La ĉielo kaj la tero forpasos, sed miaj vortoj ne forpasos.

Mateus 24:35

kiel ĵusnaskitaj suĉinfanoj, sopiru al la spirita lakto pura, por ke vi per tio kresku en savon,

1 Pedro 2:2

La spirito estas la viviganto; la karno nenion utilas; la vortoj, kiujn mi diris al vi, estas spirito kaj estas vivo.

João 6:63

En la komenco estis la Vorto, kaj la Vorto estis kun Dio, kaj la Vorto estis Dio.

Kaj la Vorto fariĝis karno kaj loĝis inter ni, kaj ni vidis lian gloron, gloron kvazaŭ de la solenaskita de la Patro, plena de graco kaj vero.

João 1:1,14

En mia koro mi konservas Vian diron, Por ke mi ne peku antaŭ Vi.

Salmos 119:11

Jam vi estas puraj pro la vorto, kiun mi parolis al vi.

João 15:3

Malkaŝo de Via vorto klerigas, Ĝi prudentigas simplanimulojn.

Salmos 119:130

Sed responde li diris:Estas skribite:Ne per la pano sole vivas homo, sed per ĉiu vorto, kiu eliras el la buŝo de Dio.

Mateus 4:4

Ĉar la vorto de Dio estas viva kaj energia, kaj pli akra ol ĉia glavo dutranĉa, kaj penetranta ĝis divido de la animo kaj spirito, kaj de artikoj kaj medolo, kaj kritikanta la pensojn kaj celojn de la koro.

Hebreus 4:12