Agradecimento pela Família

Ĉar el lia pleneco ni ĉiuj ricevis, kaj gracon post graco.

João 1:16

3 Jen, heredo de la Eternulo estas infanoj; Rekompenco estas la frukto de ventro.

4 Kiel sagoj en la mano de fortulo, Tiel estas junaj filoj.

5 Bone estas al la homo, kiu plenigis per ili sian sagujon; Ili ne estos hontigitaj, Kiam ili parolos kun la malamikoj ĉe la pordego.

Salmos 127:3-5

Ĉar kian dankon ni povas repagi al Dio pri vi, pro la tuta ĝojo, per kiu ni ĝojas pro vi antaŭ Dio;

1 Tessalonicenses 3:9

Ĉiu bona donaĵo kaj ĉiu perfekta donaco estas de supre, malsuprenvenante de la Patro de lumoj, ĉe kiu ne povas ekzisti ŝanĝo, nek ombro de sinturnado.

Tiago 1:17

Mi dankas mian Dion ĉe ĉiu rememoro pri vi,

Filipenses 1:3

De David. Benu, ho mia animo, la Eternulon, Kaj mia tuta internaĵo Lian sanktan nomon.

Benu, ho mia animo, la Eternulon, Kaj ne forgesu ĉiujn Liajn bonfarojn.

Salmos 103:1,2

Kaj la virinoj diris al Naomi:Benata estu la Eternulo, kiu ne lasis vin sen parenco hodiaŭ, kaj li estu fama en Izrael;

kaj li estu al vi ĝojiganto, kaj prizorganto de via maljuneco; ĉar via bofilino, kiu amas vin kaj kiu estas al vi pli bona ol sep filoj, naskis lin.

Rute 4:14,15

Nepoj estas krono por maljunuloj; Kaj gloro por infanoj estas iliaj gepatroj.

Provérbios 17:6

Tion ni ne kaŝos antaŭ iliaj infanoj, Rakontante al venonta generacio la gloron de la Eternulo, Kaj Lian potencon, kaj Liajn miraklojn, kiujn Li faris.

Salmos 78:4

Tributu al la Eternulo, familioj de la popoloj; Tributu al la Eternulo gloron kaj potencon.

1 Crônicas 16:28

Pri ĉi tiu knabo mi preĝis, kaj la Eternulo plenumis al mi mian peton, pri kiu mi petis Lin.

1 Samuel 1:27

La vivanto, nur la vivanto Vin gloros, kiel mi hodiaŭ; Patro al la filoj konigos Vian verecon.

Isaías 38:19