Ajuda

Kaj tiel same la Spirito ankaŭ helpas nian malfortecon; ĉar ni ne scias, kiel preĝi dece, sed la Spirito mem propetadas por ni per ĝemoj neeldireblaj;

kaj Tiu, kiu esploras la korojn, scias, kio estas la penso de la Spirito, ĉar li propetadas por la sanktuloj laŭ la volo de Dio.

Romanos 8:26,27

Se la Eternulo ne estus mia helpanto, Mia animo preskaŭ kuŝus jam silenta.

Salmos 94:17

Glorata estu la Eternulo, Ĉar Li aŭskultis la voĉon de mia petego.

La Eternulo estas mia forto kaj mia ŝildo; Lin fidis mia koro, kaj Li helpis min; Tial ekĝojas mia koro, Kaj per mia kanto mi Lin gloros.

Salmos 28:6,7

Venu al mi ĉiuj, kiuj estas laborantaj kaj ŝarĝitaj, kaj mi vin ripozigos.

Mateus 11:28

Fidu la Eternulon per via tuta koro, Kaj ne fidu vian prudenton.

Konsciu Lin en ĉiuj viaj vojoj, Kaj Li ĝustigos vian iradon.

Provérbios 3:5,6

Al la ĥorestro. De la Koraĥidoj. Por sopranuloj. Kanto. Dio estas por ni rifuĝejo kaj forto, Helpo en mizeroj, rapide trovata.

Salmos 46:1

Kaj mi petos la Patron, kaj Li donos al vi alian Parakleton, por ke li restadu kun vi por ĉiam;

João 14:16

Ĉar Mi, la Eternulo, via Dio, fortigas vian dekstran manon, dirante al vi:Ne timu, Mi vin helpos.

Isaías 41:13

La virtuloj havas helpon de la Eternulo; Li estas ilia forto en tempo de mizero.

Kaj la Eternulo ilin helpos kaj savos; Li savos ilin de malbonuloj kaj helpos ilin, Ĉar ili fidas Lin.

Salmos 37:39,40

Jen Dio estas mia helpanto, Mia Sinjoro estas subtenanto de mia animo.

Salmos 54:4

Helpu nin, ho Dio de nia savo, pro la gloro de Via nomo; Kaj savu nin kaj pardonu al ni niajn pekojn pro Via nomo.

Salmos 79:9

surĵetante sur Lin ĉian vian zorgon, ĉar Li zorgas pri vi.

1 Pedro 5:7

Mia helpo venas de la Eternulo, Kiu kreis la ĉielon kaj la teron.

Salmos 121:2

Vi donis al mi la ŝildon de Via savo; Kaj Via favoro min grandigas.

2 Samuel 22:36

Rapidu, por helpi min, Mia Sinjoro, mia helpo!

Salmos 38:22