Simplicidade do Evangelho

27 sed Dio elektis la malsaĝajn objektojn de la mondo, por hontigi la saĝulojn; kaj Dio elektis la malfortajn objektojn de la mondo, por hontigi la fortajn;

28 kaj la malnoblajn objektojn de la mondo, kaj la malestimatajn Dio elektis, kaj eĉ la nerealajn, por neniigi la realajn;

29 por ke neniu karno fieru antaŭ Dio.

1 Coríntios 1:27-29

Ĉar Kristo sendis min, ne por bapti, sed por prediki la evangelion; ne en saĝeco de vortoj, por ke la kruco de Kristo ne vantiĝu.

1 Coríntios 1:17

Kaj mia parolo kaj mia prediko estis ne en allogaj paroloj de saĝeco, sed en elmontro de la Spirito kaj potenco,

1 Coríntios 2:4

Kaj mi, se mi estos suprenlevita de sur la tero, altiros al mi ĉiujn homojn.

João 12:32