Gentileza

Via mildeco estu konata al ĉiuj. La Sinjoro estas proksima.

Filipenses 4:5

Sed la frukto de la Spirito estas amo, ĝojo, paco, pacienco, komplezo, bonkoreco, fideleco,

mildeco, sinregado; kontraŭ tiaj ne ekzistas leĝo.

Gálatas 5:22,23

Ne malamu vian fraton en via koro; admonu vian proksimulon, por ke vi ne portu sur vi pekon pro li.

Ne faru venĝon kaj ne portu koleron kontraŭ la filoj de via popolo; amu vian proksimulon kiel vin mem:Mi estas la Eternulo.

Levítico 19:17,18

Surmetu do, kiel elektitoj de Dio, sanktaj kaj amataj, koron de kompato, bonkorecon, humilecon, mildecon, toleremecon;

Colossenses 3:12

La fratamo daŭradu.

Ne forgesu gastamon al nekonatoj; ĉar per tio iuj gastigis anĝelojn, ne sciante.

Hebreus 13:1,2

Tial ni ne plu juĝu unu alian; sed prefere ni juĝu, ke neniu metu en la vojo de sia frato faligilon aŭ ian ofendilon.

Romanos 14:13

Iradu en saĝeco rilate al la eksteruloj, elaĉetante la tempon.

Via parolo estu ĉiam kun graco, spicita per salo, por ke vi sciu, kiel vi devus respondi al ĉiu.

Colossenses 4:5,6

Milda respondo kvietigas koleron; Sed malmola vorto ekscitas koleron.

Provérbios 15:1

Agrabla parolo estas freŝa mielo, Dolĉa por la animo kaj saniga por la ostoj.

Provérbios 16:24

Tiele diras la Eternulo Cebaot:Faru juĝon justan, ĉiu estu bona kaj kompatema al sia frato;

vidvinon, orfon, fremdulon, kaj malriĉulon ne premu, kaj ne portu en via koro malbonajn intencojn kontraŭ via frato.

Zacarias 7:9,10

Tial laŭ nia oportuna tempo ni bonfaradu al ĉiuj, precipe al tiuj, kiuj apartenas al la familio de la fido.

Gálatas 6:10

Vere, vere, mi diras al vi:Kiu akceptas tiun, kiun mi sendas, tiu akceptas min; kaj kiu min akceptas, tiu akceptas Tiun, kiu min sendis.

João 13:20