Ídolos

Surmetu la tutan armilaron de Dio, por ke vi povu kontraŭstari al la artifikoj de la diablo.

Efésios 6:11

Infanetoj, gardu vin kontraŭ idoloj.

1 João 5:21

Sciu do nun kaj enmetu en vian koron, ke la Eternulo estas Dio en la ĉielo supre kaj sur la tero malsupre; ne ekzistas alia.

Deuteronômio 4:39

kaj ne partoprenu kun la senfruktaj faroj de mallumo, sed prefere refutu ilin;

ĉar estas hontinde eĉ paroli pri tio, kion ili faras sekrete.

Efésios 5:11,12

Ĉar la amo al mono estas radiko de ĉia malbono; celante al tio, kelkaj forvagis de la fido kaj sin trapikis per multaj malĝojoj.

1 Timóteo 6:10

Malvivigu do viajn membrojn, kiuj estas sur la tero:malĉastecon, malpurecon, volupton, malbonan deziron, kaj avidecon, kiu estas idolkulto;

Colossenses 3:5

La Eternulon, vian Dion, sekvu, kaj Lin timu, kaj Liajn ordonojn observu, kaj Lian voĉon aŭskultu, kaj al Li servu, kaj al Li alteniĝu.

Deuteronômio 13:4

Aŭ ĉu vi ne scias, ke la maljustuloj ne heredos la regnon de Dio? Ne trompiĝu:nek malĉastuloj, nek idolanoj, nek adultuloj, nek molmoruloj, nek viruzaĉantoj,

nek ŝtelistoj, nek aviduloj, nek drinkuloj, nek insultantoj, nek rabemuloj, heredos la regnon de Dio.

1 Coríntios 6:9,10

Sed Mi, la Eternulo, estas via Dio de post la lando Egipta; kaj alian Dion krom Mi vi ne devas koni, kaj ne ekzistas alia Savanto krom Mi.

Oséias 13:4

Nenia ilo, kreita kontraŭ vi, havos sukceson; kaj ĉiun langon, kiu batalos kontraŭ vi en la juĝo, vi malpravigos. Tio estas la heredaĵo de la servantoj de la Eternulo, kaj ilia praveco antaŭ Mi, diras la Eternulo.

Isaías 54:17

Ne faru antaŭ Mi diojn arĝentajn, kaj diojn orajn ne faru al vi.

Êxodo 20:23

Sed se ne plaĉas al vi servi al la Eternulo, tiam elektu al vi hodiaŭ, al kiu vi volas servi:ĉu al la dioj, al kiuj servis viaj patroj, kiuj loĝis transe de la Rivero, ĉu al la dioj de la Amoridoj, en kies lando vi loĝas; sed mi kaj mia domo servos al la Eternulo.

Josué 24:15

La pikilo de la morto estas la peko; kaj la forto de la peko estas la leĝo;

1 Coríntios 15:56

Mi petas, ne ke Vi forigu ilin el la mondo, sed ke Vi gardu ilin kontraŭ la malbono.

João 17:15

Dekliniĝu de malbono kaj faru bonon, Serĉu pacon kaj ĉasu ĝin.

Salmos 34:14

Ne venkiĝu de malbono, sed venku malbonon per bono.

Romanos 12:21