Sermos Imitadores de Cristo

Kaj Dio diris: Ni kreu homon laŭ Nia bildo, similan al Ni; kaj ili regu super la fiŝoj de la maro kaj super la birdoj de la ĉielo kaj super la brutoj, kaj super ĉiuj rampaĵoj, kiuj rampas sur la tero.

Gênesis 1:26

Estu do imitantoj de Dio, kiel infanoj amataj;

Efésios 5:1

5 Tiu sama spirito estu en vi, kiu estis ankaŭ en Kristo Jesuo,

6 kiu, estante en la formo de Dio, ne rigardis kiel ŝatindaĵon la egalecon kun Dio

7 sed sin malplenigis, alprenante la formon de sklavo, fariĝante laŭ la bildo de homoj;

8 kaj troviĝinte laŭfigure kiel homo, li sin humiligis kaj fariĝis obeema ĝis morto, eĉ ĝis la morto per kruco.

Filipenses 2:5-8

Kaj vi fariĝis imitantoj de ni kaj de la Sinjoro, ricevinte la vorton en multe da aflikto, kun ĝojo de la Sankta Spirito;

1 Tessalonicenses 1:6

Vi estu imitantoj de mi, kiel mi ankaŭ estas imitanto de Kristo.

1 Coríntios 11:1

Dio estas Spirito:kaj Liaj adorantoj devas adori Lin laŭ spirito kaj vero.

João 4:24