Meditação

97 MEM. Kiel mi amas Vian instruon! La tutan tagon mi meditas pri ĝi.

98 Via ordono faras min pli saĝa ol miaj malamikoj, Ĉar ĝi restas al mi por ĉiam.

99 Mi fariĝis pli saĝa, ol ĉiuj miaj instruantoj, Ĉar Viaj leĝoj estas mia tuta meditado.

100 Mi estas pli scianta ol maljunuloj, Ĉar Viajn ordonojn mi konservas.

Salmos 119:97-100

Akceptu favore la vortojn el mia buŝo kaj la parolon de mia koro antaŭ Vi, Ho Eternulo, mia Roko kaj mia Liberiganto.

Salmos 19:14

Mia buŝo diros saĝaĵon, Kaj la penso de mia koro prudentaĵon.

Salmos 49:3

Mi rememoros la farojn de la Eternulo; Jes, mi rememoros Viajn antikvajn miraklojn.

Mi meditos pri ĉiuj Viaj faroj, Kaj pri Viaj agoj mi parolos.

Salmos 77:11,12

Mi rememoras la tagojn antikvajn, Mi meditas pri ĉiuj Viaj faroj, Mi pensas pri la faritaĵoj de Viaj manoj.

Salmos 143:5

Kaj mi havos plezuron de Viaj ordonoj, Kiujn mi amas.

Kaj mi etendos miajn manojn al Viaj ordonoj, kiujn mi amas, Kaj mi meditos pri Viaj leĝoj.

Salmos 119:47,48

Ni meditis, ho Dio, pri Via boneco, Interne de Via templo.

Salmos 48:9

Feliĉa estas la homo, kiu ne iras laŭ konsilo de malpiuloj, Nek staras sur vojo de pekuloj, Nek sidas en kunsido de blasfemantoj;

Sed li nur havas deziron por la leĝo de la Eternulo, Kaj pri Lia leĝo li pensas tage kaj nokte.

Salmos 1:1,2

Antaŭ la matenruĝo mi vokas; Vian vorton mi fidas.

Antaŭ la noktaj gardopartoj miaj okuloj vekiĝas, Por ke mi meditu pri Via vorto.

Salmos 119:147,148

Ĉi tiu libro de la instruo ne foriĝu de via buŝo, sed meditu pri ĝi tage kaj nokte, por ke vi zorge plenumu ĉion, kio estas skribita en ĝi; ĉar tiam vi havos feliĉon sur viaj vojoj, kaj tiam vi havos sukceson.

Josué 1:8

Pri Viaj ordonoj mi meditas, Kaj mi rigardas Viajn vojojn.

Mi havas plezuron de Viaj leĝoj, Mi ne forgesas Vian vorton.

Salmos 119:15,16

Mi kantados al la Eternulo, dum mi vivos; Mi muzikados al mia Dio, dum mi estos.

Agrabla estu al Li mia meditado; Mi ĝojos pri la Eternulo.

Salmos 104:33,34