Paciência

Ho Eternulo, matene Vi aŭdas mian voĉon; Matene mi eldiras mian preĝon al Vi, kaj mi atendas.

Salmos 5:3

Sed kiu persistos ĝis la fino, tiu estos savita.

Mateus 24:13

Amo longe suferas, kaj bonfaras; amo ne envias; amo ne fanfaronas, ne ŝveligas sin,

ne kondutas nedece, ne celas por si mem, ne koleriĝas, ne pripensas malbonon,

1 Coríntios 13:4,5

Pacienculo havas multe da saĝo; Sed malpacienculo elmontras malsaĝecon.

Provérbios 14:29

Sed ne forgesu ĉi tiun unu aferon, amataj, ke ĉe la Sinjoro unu tago estas kiel mil jaroj, kaj mil jaroj kiel unu tago.

2 Pedro 3:8

tamen pro tiu kaŭzo mi ricevis kompaton, por ke en mi, kiel la ĉefa, Jesuo Kristo elmontru sian tutan paciencegon, kiel ekzemplo por tiuj, kiuj poste kredos al li por eterna vivo.

1 Timóteo 1:16

disŝiru vian koron, ne viajn vestojn, kaj returnu vin al la Eternulo, via Dio; ĉar Li estas favorkora kaj kompatema, longepacienca kaj indulgema, kaj Li bedaŭras malfeliĉon.

Joel 2:13

Pacienculo estas pli bona ol fortulo; Kaj kiu regas sian spiriton, tiu estas pli bona ol militakiranto de urbo.

Provérbios 16:32

kun ĉia humileco kaj mildeco, kun toleremeco, paciencante unu al alia en amo,

Efésios 4:2

prediku la vorton; insistu ĝustatempe, malĝustatempe; konvinku, admonu, konsilu, en ĉia pacienco kaj instruado.

2 Timóteo 4:2

Ĉar nur momenton daŭras Lia kolero, Sed tutan vivon daŭras Lia favoro; Vespere povas esti ploro, Sed matene venos ĝojego.

Salmos 30:5

Silentu antaŭ la Eternulo kaj esperu al Li; Ne incitiĝu, kiam sukcesas homo, Kiu plenumas malbonajn intencojn.

Salmos 37:7

La Eternulo militos por vi, kaj vi silentu.

Êxodo 14:14

Kaj la Dio de pacienco kaj konsolo donu al vi, ke vi simpatiu unu kun alia laŭ Kristo Jesuo;

Romanos 15:5

Kaj ni ne laciĝu en bonfarado; ĉar ĝustatempe ni rikoltos, se ni ne senfortiĝos.

Gálatas 6:9

Tial la Eternulo atendos, antaŭ ol Li vin korfavoros, kaj tial Li leviĝos, antaŭ ol Li vin kompatos; ĉar la Eternulo estas Dio de juĝo; feliĉaj estas ĉiuj, kiuj fidas Lin.

Isaías 30:18

en espero ĝojaj, en aflikto paciencaj, en preĝado persistaj;

Romanos 12:12

Tial viglu; ĉar vi ne scias, en kiu tago via Sinjoro venos.

Mateus 24:42

La Sinjoro ne malrapidas pri la promeso, kiel iuj malrapidecon kalkulas; sed paciencas al vi, volante, ne ke iuj pereu, sed ke ĉiuj venu al pento.

2 Pedro 3:9

Mi venos rapide; tenadu tion, kion vi havas, por ke neniu forprenu vian kronon.

Apocalipse 3:11

Favorkora kaj kompatema estas la Eternulo, Longetolerema kaj tre bona.

Salmos 103:8

Surmetu do, kiel elektitoj de Dio, sanktaj kaj amataj, koron de kompato, bonkorecon, humilecon, mildecon, toleremecon;

Colossenses 3:12

Sed, se ni esperas al tio, kion ni ne vidas, tiam ni ĝin atendas pacience.

Romanos 8:25

Esperu al la Eternulo; Tenu vin forte, forta estu via koro; Jes, esperu al la Eternulo.

Salmos 27:14