Saúde

Ne opiniu vin saĝa; Timu la Eternulon, kaj deturnu vin de malbono.

Ĉi tio estos saniga por via korpo, Kaj bona nutro por viaj ostoj.

Provérbios 3:7,8

Tial forpelu malĝojon de via koro, kaj forigu malagrablaĵon de via korpo; ĉar la infaneco kaj la juneco estas vantaĵo.

Eclesiastes 11:10

Malsanulojn sanigu, mortintojn levu, leprulojn purigu, demonojn elpelu:donace vi ricevis, donace donu.

Mateus 10:8

Amato, mi preĝas, ke al vi prosperu ĉio, kaj vi bonsanu tiel same, kiel prosperas al via animo.

3 João 1:2

Kaj servu la Eternulon, vian Dion, kaj Li benos vian panon kaj vian akvon; kaj Mi forigos malsanon el via mezo.

Êxodo 23:25

ĉar korpa ekzercado malmulte utilas; sed pieco utilas al ĉio, havante promeson pri la nuna vivo kaj pri la estonta.

1 Timóteo 4:8

Aŭ ĉu vi ne scias, ke via korpo estas templo de la Sankta Spirito, kiu estas en vi kaj kiun vi havas de Dio? kaj vi ne apartenas al vi mem,

ĉar vi estas aĉetitaj per prezo; gloru do Dion en via korpo.

1 Coríntios 6:19,20

Kaj aŭdinte tion, li diris:Ne la sanuloj bezonas kuraciston, sed la malsanuloj.

Mateus 9:12

Agrabla parolo estas freŝa mielo, Dolĉa por la animo kaj saniga por la ostoj.

Provérbios 16:24

Espero prokrastata dolorigas la koron; Sed plenumita deziro estas arbo de vivo.

Provérbios 13:12

Li sanigas la korprematojn Kaj bandaĝas iliajn vundojn.

Salmos 147:3

Ĝoja koro estas saniga; Kaj malĝoja spirito sekigas la ostojn.

Provérbios 17:22