Viúvas

Malfermu vian buŝon, por juĝi juste, Por defendi malriĉulon kaj senhavulon.

Provérbios 31:9

Kantu al Dio, muziku al Lia nomo, Gloru la veturantan sur la nuboj; Lia nomo estas JAH; ĝoju antaŭ Li.

Patro de la orfoj kaj juĝanto de la vidvinoj Estas Dio en Sia sankta loĝejo.

Salmos 68:4,5

Tiele diras la Eternulo Cebaot:Faru juĝon justan, ĉiu estu bona kaj kompatema al sia frato;

vidvinon, orfon, fremdulon, kaj malriĉulon ne premu, kaj ne portu en via koro malbonajn intencojn kontraŭ via frato.

Zacarias 7:9,10

La Eternulo gardas la enmigrintojn, Subtenas orfon kaj vidvinon; Sed la vojon de malvirtuloj Li pereigas.

Salmos 146:9

22 Vidvinon kaj orfon ne premu.

23 Se vi ilin premos kaj ili krios al Mi, tiam Mi aŭdos ilian krion;

24 kaj ekflamos Mia kolero, kaj Mi mortigos vin per glavo, kaj viaj edzinoj estos vidvinoj kaj viaj infanoj estos orfoj.

Êxodo 22:22-24

Lernu agi bone, celu justecon, helpu prematon, havigu juston al orfo, defendu aferon de vidvino.

Isaías 1:17

Religio pura kaj senmakula antaŭ nia Dio kaj Patro estas jena:viziti orfojn kaj vidvinojn en ilia mizero, kaj sin gardi sen malpuriĝo de la mondo.

Tiago 1:27

Respektu tiujn vidvinojn, kiuj estas efektive vidvinoj.

1 Timóteo 5:3

Ĉar mi savadis kriantan malriĉulon, Kaj orfon, kiu ne havis helpanton.

Beno de pereanto venadis sur min, Kaj la koro de vidvino estis ĝojigata de mi.

Jó 29:12,13