Agradecimento pela Família

És az õ teljességébõl vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.

João 1:16

3 Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh gyümölcse: jutalom.

4 Mint a nyilak a hõsnek kezében, olyanok a serdülõ fiak.

5 Boldog ember, a ki ilyenekkel tölti meg tegzét; nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban.

Salmos 127:3-5

Mert milyen hálával is fizethetünk az Istennek ti érettetek, mindazért az örömért, a melylyel örvendezünk miattatok a mi Istenünk elõtt?!

1 Tessalonicenses 3:9

Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülrõl való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.

Tiago 1:17

Hálát adok az én Istenemnek, minden ti rólatok való emlékezésemben,

Filipenses 1:3

A Dávidé.

Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményérõl.

Salmos 103:1,2

És mondák az asszonyok Naóminak: Áldott az Úr, a ki ma nem engedte meg, hogy rokon nélkül maradj; emlegessék az õ nevét Izráelben!

És legyen õ a te lelkednek megvidámítója, és vénségednek istápolója, mert menyed szülte õt, az, a ki téged szeret, és a ki többet ér néked hét fiúnál.

Rute 4:14,15

A véneknek ékessége az unokák, és a fiaknak ékessége az atyák.

Provérbios 17:6

Nem titkoljuk el azokat az õ fiaiktól; a jövõ nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, a melyeket cselekedett.

Salmos 78:4

Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsõséget és erõsséget!

1 Crônicas 16:28

Ezért a fiúért könyörögtem, és az Úr megadta kérésemet, a melyet tõle kértem.

1 Samuel 1:27

Ki él, ki él, csak az dicsõít Téged, mint ma én! Az atya a fiaknak hirdeti hûségedet!

Isaías 38:19