Cânticos 5

1 Bementem az én kertembe, én húgom, jegyesem,

2 Én elaludtam, de lelkemben vigyázok vala,

3 [Felelék én:] Levetettem ruhámat,

4 Az én szerelmesem kezét benyujtá az [ajtónak] hasadékán,

5 Felkelék én, hogy az én szerelmesemnek megnyissam,

6 Megnyitám az én szerelmesemnek;

7 Megtalálának engem az õrizõk, a kik a várost kerülik,

8 Kényszerítelek titeket, Jeruzsálemnek leányai,

9 Micsoda a te szerelmesed [egyéb] szerelmesek felett,

10 Az én szerelmesem fejér és piros,

11 Az õ feje, [mint a] választott drága megtisztított arany;

12 Az õ szemei mint a vízfolyás mellett való galambok,

13 Az õ orczája hasonlatos a drága füveknek táblájához,

14 Az õ kezei aranyhengerek;

15 Az õ szárai márványoszlopok;

16 Az õ ínye édességek,