Cânticos 3

1 Az én ágyasházamban éjjeleken keresém azt, a kit szeret az én lelkem,

2 Immár felkelek és eljárom a várost,

3 Megtalálának engem az õrizõk, a kik a várost kerülik. [Mondék nékik:]

4 Alig mentem vala el azoktól,

5 Kényszerítelek titeket, Jeruzsálemnek leányai,

6 Kicsoda az, a ki feljõ a pusztából,

7 Ímé, ez a Salamon gyaloghintaja,

8 Mindnyájan fegyverfogók, hadakozásban bölcsek,

9 Hálóágyat csinált magának Salamon király

10 Oszlopait ezüstbõl csinálta,

11 Jõjjetek ki, és nézzétek, Sionnak leányai,