1 Herra sanoi Moosekselle:

2 Lähetä miehiä tutkimaan Kanaaninmaata, jonka minä annan israelilaisille. Lähettäkää sinne yksi mies joka heimosta. Kunkin heistä tulee olla sukunsa päämies.

3 Mooses lähetti heidät matkaan Paranin autiomaasta Herran ohjeen mukaisesti. He olivat kaikki israelilaisten päälliköitä.

4 Nämä olivat heidän nimensä: Ruubenin heimosta Sammua, Sakkurin poika,

5 Simeonin heimosta Safat, Horin poika,

6 Juudan heimosta Kaleb, Jefunnen poika,

7 Isaskarin heimosta Jigal, Joosefin poika,

8 Efraimin heimosta Hoosea, Nunin poika,

9 Benjaminin heimosta Palti, Rafun poika,

10 Sebulonin heimosta Gaddiel, Sodin poika,

11 Joosefista polveutuvasta Manassen heimosta Gaddi, Susin poika,

12 Danin heimosta Ammiel, Gemallin poika,

13 Asserin heimosta Setur, Mikaelin poika,

14 Naftalin heimosta Nahbi, Vofsin poika

15 ja Gadin heimosta Geuel, Makin poika.

16 Nämä olivat ne miehet, jotka Mooses lähetti tutkimaan maata. Hoosealle, Nunin pojalle, Mooses antoi nimeksi Joosua.

18 Katselkaa, millainen maa se on ja millaisia ovat siellä asuvat kansat, ovatko ne väkeviä vai heikkoja, onko asukkaita vähän vai paljon.

19 Katsokaa, onko se maa hyvä vai huono ja asuvatko ihmiset avoimissa kylissä vai muurien suojaamissa kaupungeissa.

21 He lähtivät tutkimaan maata ja vaelsivat Sinin autiomaasta Lebo-Hamatiin päin aina Rehobiin saakka.

22 He kulkivat Negevin halki ja tulivat Hebroniin, missä silloin asuivat Anakista polveutuvat Ahimanin, Sesain ja Talmain suvut. Hebron oli perustettu seitsemän vuotta ennen Egyptin Soania.

23 Sitten he tulivat Eskolinlaaksoon ja leikkasivat sieltä mukaansa viiniköynnöksen oksan, jossa oli yksi ainoa rypäleterttu. Se oli niin painava, että kaksi miestä joutui kantamaan sitä tangon varassa. He ottivat mukaansa myös granaattiomenia ja viikunoita.

24 Nimen Eskolinlaakso paikka sai sen rypäletertun mukaan, jonka israelilaiset sieltä leikkasivat.

25 Tutkittuaan maata neljänkymmenen päivän ajan miehet lähtivät paluumatkalle

26 ja tulivat takaisin Mooseksen, Aaronin ja kansan luo Kadesiin, Paranin autiomaahan. He tekivät selkoa retkestään ja näyttivät Kanaaninmaan hedelmiä.

28 Mutta siellä asuva kansa on voimakas, ja kaupungit ovat lujasti varustettuja ja hyvin suuria. Näimme siellä myös Anakin jälkeläisiä.

1 And the Lord said to Moses,

2 Send men to get knowledge about the land of Canaan, which I am giving to the children of Israel; from every tribe of their fathers you are to send a man, every one a chief among them.

3 And Moses sent them from the waste land of Paran as the Lord gave orders, all of them men who were heads of the children of Israel.

4 And these were their names: of the tribe of Reuben, Shammua, the son of Zaccur.

5 Of the tribe of Simeon, Shaphat, the son of Hori.

6 Of the tribe of Judah, Caleb, the son of Jephunneh.

7 Of the tribe of Issachar, Igal, the son of Joseph.

8 Of the tribe of Ephraim, Hoshea, the son of Nun.

9 Of the tribe of Benjamin, Palti, the son of Raphu.

10 Of the tribe of Zebulun, Gaddiel, the son of Sodi.

11 Of the tribe of Joseph, that is of the family of Manasseh, Gaddi, the son of Susi.

12 Of the tribe of Dan, Ammiel, the son of Gemalli.

13 Of the tribe of Asher, Sethur, the son of Michael

14 Of the tribe of Naphtali, Nahbi, the son of Vophsi.

15 Of the tribe of Gad, Gevel, the son of Machi.

16 These are the names of the men whom Moses sent to get knowledge about the land. And Moses gave to Hoshea, the son of Nun, the name of Joshua.

17 So Moses sent them to have a look at the land of Canaan, and said to them, Go up into the South and into the hill-country;

18 And see what the land is like; and if the people living in it are strong or feeble, small or great in number;

19 And what sort of land they are living in, if it is good or bad; and what their living-places are, tent-circles or walled towns;

20 And if the land is fertile or poor, and if there is wood in it or not. And be of good heart, and come back with some of the produce of the land. Now it was the time when the first grapes were ready.

21 So they went up and got a view of the land, from the waste land of Zin to Rehob, on the way to Hamath.

22 They went up into the South and came to Hebron; and Ahiman and Sheshai and Talmai, the children of Anak, were living there. (Now the building of Hebron took place seven years before that of Zoan in Egypt.)

23 And they came to the valley of Eshcol, and cutting down a vine-branch with its grapes, two of them took it on a rod between them; and they took some pomegranates and figs.

24 That place was named the valley of Eshcol because of the grapes which the children of Israel took from there.

25 At the end of forty days they came back from viewing the land.

26 And they came back to Moses and Aaron and all the children of Israel, to Kadesh in the waste land of Paran; and gave an account to them and to all the people and let them see the produce of the land.

27 And they said, We came to the land where you sent us, and truly it is flowing with milk and honey: and here is some of the produce of it.

28 But the people living in the land are strong, and the towns are walled and very great; further, we saw the children of Anak there.

29 And the Amalekites are in the South; and the Hittites and the Jebusites and the Amorites are living in the hill-country; and the Canaanites by the sea and by the side of Jordan.

30 Then Caleb made signs to the people to keep quiet, and said to Moses, Let us go up straight away and take this land; for we are well able to overcome it.

31 But the men who had gone up with him said, We are not able to go up against the people, for they are stronger than we.

32 And they gave the children of Israel a bad account of the land they had been to see, saying, This land through which we went is a land causing destruction to those living in it; and all the people we saw there are men of more than common size.

33 There we saw those great men, the sons of Anak, offspring of the Nephilim: and we seemed to ourselves no more than insects, and so we seemed to them.