2 Uhratkaa Herralle mieluisaksi, tuoksuvaksi polttouhriksi nuori sonni, pässi ja seitsemän karitsaa, joiden on oltava vuoden ikäisiä. Kaikkien eläinten tulee olla virheettömiä.

3 Tuokaa polttouhriin kuuluvana ruokauhrina parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa kolme eefa-mitan kymmenesosaa sonnia kohden, kaksi kymmenesosaa pässiä kohden

4 ja yksi kymmenesosa kutakin karitsaa kohden.

5 Syntienne sovittamiseksi uhratkaa pukki.

6 Kaikki nämä uhrit ja niihin kuuluvat juomauhrit teidän tulee tuoda joka kuukauden ensimmäisenä päivänä uhrattavan polttouhrin, päivittäisen polttouhrin sekä niihin kuuluvan tavanomaisen ruokauhrin lisäksi. Tämä on tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa.

8 Tuokaa Herralle mieluisaksi, tuoksuvaksi polttouhriksi nuori sonni, pässi ja seitsemän karitsaa, joiden on oltava vuoden ikäisiä. Huolehtikaa siitä, että eläimet ovat virheettömiä.

9 Polttouhriin kuuluvaksi ruokauhriksi tuokaa parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa kolme eefa-mitan kymmenesosaa sonnia kohden, kaksi kymmenesosaa pässiä kohden

10 ja yksi kymmenesosa kutakin karitsaa kohden.

11 Uhratkaa lisäksi syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit ja niihin kuuluvat juomauhrit teidän tulee tuoda sovitusuhrin, päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvan ruokauhrin lisäksi.

13 Juhlan ensimmäisenä päivänä teidän tulee tuoda polttouhriksi, tuoksuvaksi tuliuhriksi, joka on Herralle mieluisa, kolmetoista nuorta sonnia, kaksi pässiä ja neljätoista vuoden ikäistä karitsaa. Kaikkien eläinten on oltava virheettömiä.

14 Polttouhriin kuuluvaksi ruokauhriksi teidän tulee tuoda parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa kolme eefa-mitan kymmenesosaa kutakin sonnia kohden, kaksi kymmenesosaa kumpaakin pässiä kohden

15 ja yksi kymmenesosa kutakin karitsaa kohden.

16 Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

18 Tuokaa myös sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty.

19 Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

21 samoin sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty.

22 Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

24 samoin sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty.

25 Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

27 samoin sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty.

28 Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

30 samoin sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty.

31 Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

33 samoin sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty.

34 Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

36 Tuokaa Herralle mieluisaksi polttouhriksi, tuoksuvaksi tuliuhriksi, sonni, pässi ja seitsemän karitsaa, joiden on oltava vuoden ikäisiä. Kaikkien eläinten tulee olla virheettömiä.

37 Tuokaa myös sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty.

38 Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

39 Nämä uhrit teidän tulee uhrata Herralle juhlapäivinänne niiden polttouhrien, ruoka- ja juomauhrien ja yhteysuhrien lisäksi, joita tuotte hänelle lupausuhreina tai vapaaehtoisina lahjoina.

40 (H30:1)Mooses ilmoitti israelilaisille tarkoin kaiken, minkä Herra oli käskenyt hänen sanoa.

1 In the seventh month, on the first day of the month, let there be a holy meeting; on it you may do no field-work; let the day be marked by the blowing of horns;

2 And give to the Lord a burned offering for a sweet smell; one ox, one male sheep, seven he-lambs of the first year, without any mark on them:

3 And their meal offering, the best meal mixed with oil, three tenth parts for an ox, two tenth parts for a male sheep,

4 And a separate tenth part for every one of the seven lambs;

5 And one he-goat for a sin-offering, to take away your sin:

6 In addition to the burned offering of the new moon, and its meal offering, and the regular burned offering and its meal offering, and their drink offerings, as they are ordered, for a sweet smell, an offering made by fire to the Lord.

7 And on the tenth day of this seventh month there will be a holy meeting; keep yourselves from pleasure, and do no sort of work;

8 And give to the Lord a burned offering for a sweet smell; one ox, one male sheep, seven he-lambs of the first year: only those without any mark on them may be used:

9 And their meal offering, the best meal mixed with oil, three tenth parts for an ox, two tenth parts for a male sheep,

10 A separate tenth part for every one of the seven lambs;

11 One he-goat for a sin-offering; in addition to the offering for taking away your sin, and the regular burned offering and its meal offering, and their drink offerings.

12 And on the fifteenth day of the seventh month let there be a holy meeting; do no field-work, and keep a feast to the Lord for seven days;

13 And give a burned offering, an offering made by fire of a sweet smell to the Lord, thirteen oxen, two male sheep, fourteen he-lambs of the first year, all without any mark on them;

14 And their meal offering, the best meal mixed with oil, three tenth parts for every one of the thirteen oxen, two tenth parts for every male sheep,

15 And a separate tenth part for every one of the fourteen lambs;

16 And one he-goat for a sin-offering; in addition to the regular burned offering, and its meal offering, and its drink offering.

17 On the second day of the feast give an offering of twelve oxen, two male sheep, fourteen he-lambs of the first year, without any mark on them;

18 And their meal offering and their drink offerings for the oxen and the sheep and the lambs, in relation to their number, as it is ordered:

19 And one he-goat for a sin-offering in addition to the regular burned offering, and its meal offering, and their drink offerings.

20 And on the third day eleven oxen, two male sheep, fourteen he-lambs of the first year, without any mark;

21 And their meal offering and drink offerings for the oxen, for the male sheep, and for the lambs, in relation to their number, as it is ordered:

22 And one he-goat for a sin-offering; in addition to the regular burned offering, and its meal offering, and its drink offering.

23 And on the fourth day ten oxen, two male sheep, fourteen he-lambs of the first year, without any mark:

24 And their meal offering and their drink offerings for the oxen, for the male sheep, and for the lambs, in relation to their number, as it is ordered.

25 And one he-goat for a sin-offering; in addition to the regular burned offering, and its meal offering, and its drink offering.

26 And on the fifth day nine oxen, two male sheep, fourteen he-lambs of the first year, without any mark:

27 And their meal offering and their drink offerings for the oxen, for the male sheep, and for the lambs, in relation to their number, as it is ordered:

28 And one he-goat for a sin-offering; in addition to the regular burned offering, and its meal offering, and its drink offering.

29 And on the sixth day eight oxen, two male sheep, fourteen he-lambs of the first year, without any mark:

30 And their meal offering and their drink offerings for the oxen, for the male sheep, and for the lambs, in relation to their number, as it is ordered:

31 And one he-goat for a sin-offering; in addition to the regular burned offering, its meal offering, and its drink offerings.

32 And on the seventh day seven oxen, two male sheep, fourteen he-lambs of the first year, without any mark:

33 And their meal offering and their drink offerings for the oxen, for the male sheep, and for the lambs, in relation to their number, as it is ordered:

34 And one he-goat for a sin-offering; in addition to the regular burned offering, its meal offering, and its drink offering.

35 On the eighth day let there be a holy meeting: you may do no field-work;

36 And give a burned offering, an offering made by fire of a sweet smell to the Lord: one ox, one male sheep, seven he-lambs of the first year, without any mark:

37 With the meal offering and the drink offerings for the ox, the male sheep, and the lambs, in relation to their number, as it is ordered:

38 And one he-goat for a sin-offering; in addition to the regular burned offering, and its meal offering, and its drink offering.

39 These are the offerings which you are to give to the Lord at your regular feasts, in addition to the offerings for an oath, and the free offerings you give, for your burned offerings and your drink offerings and your peace-offerings.