2 Salli silti myös isäsi sukuun kuuluvien leeviläisten heimoveljiesi tulla mukaasi avustamaan niissä tehtävissä, joita sinulla ja pojillasi on liitonarkkua suojaavan teltan edustalla.

3 Leeviläisten tulee auttaa sinua teltassa suoritettavissa toimissa. Pyhien esineiden ja alttarin lähelle he eivät kuitenkaan saa tulla, sillä jos he sen tekevät, he kuolevat ja te kuolette heidän kanssaan.

4 Heidän tulee sinun alaisinasi avustaa pyhäkköteltassa suoritettavissa toimissa, mutta kukaan ulkopuolinen ei saa tulla teidän lähellenne,

5 kun te hoidatte tehtäviänne pyhäkössä tai alttarin ääressä. Kun näin teette, minun vihani ei enää kohtaa israelilaisia.

9 Erityisen pyhistä lahjoista kuuluu sinulle kaikki, mitä ei polteta alttarilla. Tämä osa israelilaisten tuomista uhrilahjoista, ruokauhreista, syntiuhreista ja hyvitysuhreista, joita he tuovat syntiensä sovitukseksi, on erityisen pyhää. Se kuuluu sinulle ja pojillesi.

10 Nämä lahjat on syötävä erityisen pyhässä paikassa, ja vain sukunne miespuoliset jäsenet saavat syödä niitä. Pitäkää ne pyhinä.

11 Tämän lisäksi sinulle kuuluvat israelilaisten tuomista pyhistä lahjoista kaikki Herralle omistetut tarjousuhrit. Minä annan ne sinulle ja sinun pojillesi ja tyttärillesi. Tämä säädös on voimassa ikuisesti. Jokainen sinun sukusi jäsen, joka on puhdas, saa syödä niitä.

13 Kaikki lahjat, joita he uutissadostaan tuovat Herralle, kuuluvat sinulle. Jokainen sukusi jäsen, joka on puhdas, saa syödä niitä.

14 Kaikki, mikä on Israelissa julistettu Herralle kuuluvaksi, on sinun.

15 Myös jokainen ihmisen tai karjaeläimen esikoinen, joka israelilaisten on tuotava Herralle, kuuluu sinulle. Sinun on kuitenkin pidettävä huoli siitä, että ihmisten ja epäpuhtaiden eläinten esikoiset lunastetaan takaisin.

16 Kun esikoiset ovat vähintään kuukauden ikäisiä, ne voidaan lunastaa viiden sekelin arviosummasta laskettuna pyhäkkösekelin painon mukaan, jolloin yksi sekeli on kaksikymmentä geraa.

17 Sitä vastoin naudan, lampaan tai vuohen esikoisia älä anna lunastaa, sillä ne ovat pyhiä. Vihmo niiden veri alttarille ja polta niiden rasva tuoksuvana tuliuhrina, joka on Herralle mieluisa.

18 Niiden lihat sen sijaan kuuluvat sinulle, myös tarjousuhrina Herralle omistettu rintakappale ja oikea reisi.

21 Leevin jälkeläisille minä annan perintöosaksi kaikki kymmenykset. Se on korvaus siitä työstä, jonka he tekevät pyhäkköteltassa.

22 Muut israelilaiset eivät tästedes saa tulla pyhäkköteltan lähelle. Jos he sen tekevät, he syyllistyvät syntiin ja kuolevat.

23 Pyhäkköteltassa saavat vain leeviläiset suorittaa palvelutoimia, ja heidän on kannettava vastuu tässä työssä sattuvista rikkomuksista. Tätä säädöstä teidän on noudatettava aina, sukupolvesta toiseen. Mutta leeviläiset eivät saa omistaa maata,

25 Herra sanoi Moosekselle:

27 Se katsotaan uhrilahjaksi teiltä itseltänne. Se vastaa suoraan puimatantereelta tuotua viljaa ja viinisammiosta saatua ensiuhria.

28 Näin te annatte Herralle uhrilahjan niistä kymmenyksistä, joita otatte vastaan israelilaisilta. Tuokaa tämä Herralle kuuluva uhrilahja pappi Aaronille.

29 Myös kaikista saamistanne lahjoista teidän on erotettava Herraa varten parhaat osat; ne teidän on pyhitettävä hänelle.

30 Sano leeviläisille vielä: Kun olette antaneet teille tuoduista uhrilahjoista parhaan osan, katsotaan loput teille kuuluvaksi osuudeksi. Se vastaa vilja- tai viinisadosta kymmenysten antamisen jälkeen jäljelle jäävää osaa.

31 Te ja teidän perheenne voitte syödä niitä missä tahansa, sillä ne ovat teidän palkkanne pyhäkköteltassa tehdystä työstä.

1 And the Lord said to Aaron, You and your sons and your father's family are to be responsible for all wrongdoing in relation to the holy place: and you and your sons are to be responsible for the errors which come about in your work as priests.

2 Let your brothers, the family of Levi, come near with you, so that they may be joined with you and be your servants: but you and your sons with you are to go in before the ark of witness.

3 They are to do your orders and be responsible for the work of the Tent; but they may not come near the vessels of the holy place or the altar, so that death may not overtake them or you.

4 They are to be joined with you in the care of the Tent of meeting, doing whatever is needed for the Tent: and no one of any other family may come near you.

5 You are to be responsible for the holy place and the altar, so that wrath may never again come on the children of Israel.

6 Now, see, I have taken your brothers the Levites from among the children of Israel: they are given to you and to the Lord, to do the work of the Tent of meeting.

7 And you and your sons with you are to be responsible as priests for the altar and everything on it, and everything inside the veil; you are to do the work of priests; I have given you your position as priests; and any other man who comes near will be put to death.

8 And the Lord said to Aaron, See, I have given into your care my lifted offerings; even all the holy things of the children of Israel I have given to you and to your sons as your right for ever, because you have been marked with the holy oil.

9 This is to be yours of the most holy things, out of the fire offerings; every offering of theirs, every meal offering and sin-offering, and every offering which they make on account of error, is to be most holy for you and your sons.

10 As most holy things they are to be your food: let every male have them for food; it is to be holy to you.

11 And this is yours: the lifted offering which they give and all the wave offerings of the children of Israel I have given to you and to your sons and to your daughters as your right for ever: everyone in your house who is clean may have them for food.

12 All the best of the oil and the wine and the grain, the first-fruits of them which they give to the Lord, to you have I given them.

13 The earliest produce from their land which they take to the Lord is to be yours; everyone in your house who is clean may have it for his food.

14 Everything given by oath to the Lord in Israel is to be yours.

15 The first birth of every living thing which is offered to the Lord, of man or beast, is to be yours; but for the first sons of man payment is to be made, and for the first young of unclean beasts.

16 Payment is to be made for these when they are a month old, at the value fixed by you, a price of five shekels by the scale of the holy place, that is, twenty gerahs to the shekel.

17 But no such payment may be made for the first birth of an ox or a sheep or a goat; these are holy: their blood is to be dropped on the altar, and their fat burned for an offering made by fire, a sweet smell to the Lord.

18 Their flesh is to be yours; like the breast of the wave offering and the right leg, it is to be yours.

19 All the lifted offerings of the holy things which the children of Israel give to the Lord, I have given to you and to your sons and to your daughters as a right for ever. This is an agreement made with salt before the Lord, to you and to your seed for ever.

20 And the Lord said to Aaron, You will have no heritage in their land, or any part among them; I am your part and your heritage among the children of Israel.

21 And to the children of Levi I have given as their heritage all the tenths offered in Israel, as payment for the work they do, the work of the Tent of meeting.

22 In future the children of Israel are not to come near the Tent of meeting, so that death may not come to them because of sin.

23 But the Levites are to do the work of the Tent of meeting, and be responsible for errors in connection with it: this is a law for ever through all your generations; and among the children of Israel they will have no heritage.

24 For the tenths which the children of Israel give as a lifted offering to the Lord I have given to the Levites as their heritage. and so I have said to them, Among the children of Israel they will have no heritage.

25 And the Lord said to Moses,

26 Say to the Levites, When you take from the children of Israel the tenth which I have given to you from them as your heritage, a tenth part of that tenth is to be offered as an offering lifted up before the Lord.

27 And this lifted offering is to be put to your credit as if it was grain from the grain-floor and wine from the vines.

28 So you are to make an offering lifted up to the Lord from all the tenths which you get from the children of Israel, giving out of it the Lord's lifted offering to Aaron the priest.

29 From everything given to you, let the best of it, the holy part of it, be offered as a lifted offering to the Lord.

30 Say to them, then, When the best of it is lifted up on high, it is to be put to the account of the Levites as the increase of the grain-floor and of the place where the grapes are crushed.

31 It is to be your food, for you and your families in every place: it is your reward for your work in the Tent of meeting.

32 And no sin will be yours on account of it, when the best of it has been lifted up on high; you are not to make a wrong use of the holy things of the children of Israel, so that death may not overtake you.