1 Kun telttamaja oli saatu pystytetyksi, Mooses pirskotti öljyä sen ja alttarin päälle pyhittäen ne ja kaikki niihin kuuluvat varusteet. Kun hän oli voidellut ja pyhittänyt ne,

2 saapuivat paikalle Israelin päälliköt, sukukuntien johtajat, jotka olivat heimojen päämiehiä ja johtivat katsastettuja joukkoja.

3 He toivat uhrilahjanaan Herralle kuudet katetut vaunut ja kaksitoista härkää, yhdet vaunut aina kahta päämiestä kohti ja yhden härän kultakin päämieheltä. He toivat lahjansa telttamajan eteen.

4 Herra sanoi Moosekselle:

5 Ota vastaan heidän lahjansa käytettäviksi pyhäkköteltan palvelutoimissa ja anna ne leeviläisille sen mukaan, kuin he niitä tehtävissään tarvitsevat.

6 Mooses otti vaunut ja härät ja antoi ne leeviläisille.

7 Kahdet vaunut ja neljä härkää hän antoi Gersonin jälkeläisille avuksi heidän palvelutehtävässään.

8 Merarin jälkeläisille hän antoi neljät vaunut ja kahdeksan härkää avuksi siinä palvelutehtävässä, jota he suorittivat Aaronin pojan Itamarin johdolla.

9 Kehatin jälkeläisille hän ei antanut mitään, koska heidän tehtävänään oli huolehtia pyhistä esineistä, joita heidän kuului kantaa olallaan.

10 Päämiehet toivat vihkiäislahjoja myös alttaria varten sinä päivänä, jona se voideltiin. Kun he toivat uhrilahjojaan alttarin eteen,

12 Ensimmäisenä päivänä toi uhrilahjansa Juudan heimon päällikkö Nahson, Amminadabin poika.

13 Hän toi 130 sekeliä painavan hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa,

14 kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta,

15 polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan,

16 syntiuhriksi pukin

17 sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Nahsonin, Amminadabin pojan, uhrilahjat.

18 Toisena päivänä toi uhrilahjansa Isaskarin päällikkö Netanel, Suarin poika.

19 Hän toi 130 sekeliä painavan hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa,

20 kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta,

21 polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan,

22 syntiuhriksi pukin

23 sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Netanelin, Suarin pojan, uhrilahjat.

24 Kolmantena päivänä tuli Sebulonin heimon päällikkö Eliab, Helonin poika.

25 Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa,

26 kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta,

27 polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan,

28 syntiuhriksi pukin

29 sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Eliabin, Helonin pojan, uhrilahjat.

30 Neljäntenä päivänä tuli Ruubenin heimon päällikkö Elisur, Sedeurin poika.

31 Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa,

32 kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta,

33 polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan,

34 syntiuhriksi pukin

35 sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Elisurin, Sedeurin pojan, uhrilahjat.

36 Viidentenä päivänä tuli Simeonin heimon päällikkö Selumiel, Surisaddain poika.

37 Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa,

38 kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta,

39 polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan,

40 syntiuhriksi pukin

41 sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Selumielin, Surisaddain pojan, uhrilahjat.

42 Kuudentena päivänä tuli Gadin heimon päällikkö Eljasaf, Deuelin poika.

43 Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa,

44 kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta,

45 polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan,

46 syntiuhriksi pukin

47 sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Eljasafin, Deuelin pojan, uhrilahjat.

48 Seitsemäntenä päivänä tuli Efraimin heimon päällikkö Elisama, Ammihudin poika.

49 Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa,

50 kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta,

51 polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan,

52 syntiuhriksi pukin

53 sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Elisaman, Ammihudin pojan, uhrilahjat.

54 Kahdeksantena päivänä tuli Manassen heimon päällikkö Gamliel, Pedasurin poika.

55 Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa,

56 kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta,

57 polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan,

58 syntiuhriksi pukin

59 sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Gamlielin, Pedasurin pojan, uhrilahjat.

60 Yhdeksäntenä päivänä tuli Benjaminin heimon päällikkö Abidan, Gideonin poika.

61 Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa,

62 kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta,

63 polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan,

64 syntiuhriksi pukin

65 sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Abidanin, Gideonin pojan, uhrilahjat.

66 Kymmenentenä päivänä tuli Danin heimon päällikkö Ahieser, Ammisaddain poika.

67 Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa,

68 kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta,

69 polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan,

70 syntiuhriksi pukin

71 sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Ahieserin, Ammisaddain pojan, uhrilahjat.

72 Yhdentenätoista päivänä tuli Asserin heimon päällikkö Pagiel, Okranin poika.

73 Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, jonka paino oli 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa,

74 kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta,

75 polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan,

76 syntiuhriksi pukin

77 sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Pagielin, Okranin pojan, uhrilahjat.

78 Kahdentenatoista päivänä tuli Naftalin heimon päällikkö Ahira, Enanin poika.

79 Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, jonka paino oli 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa,

80 kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta,

81 polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan,

82 syntiuhriksi pukin

83 sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Ahiran, Enanin pojan, uhrilahjat.

84 Nämä olivat ne lahjat, jotka Israelin päämiehet toivat alttarin vihkimistä varten silloin, kun se voideltiin: kaksitoista hopeakulhoa, kaksitoista hopeista vihmontamaljaa, kaksitoista kultaista kuppia.

85 Kukin hopeakulho painoi 130 sekeliä ja kukin vihmontamalja 70 sekeliä; näissä astioissa oli siis kaikkiaan 2400 sekeliä hopeaa pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna.

86 Suitsukkeella täytettyjä kultaisia kuppeja oli kaksitoista; ne painoivat kymmenen sekeliä kukin ja niissä oli kultaa kaikkiaan 120 sekeliä.

87 Polttouhrieläimiä oli kaikkiaan kaksitoista nuorta sonnia, kaksitoista pässiä ja kaksitoista vuoden vanhaa karitsaa. Lisäksi tuotiin näiden kanssa annettavat ruokauhrit. Syntiuhriksi oli kaksitoista pukkia.

88 Yhteysuhrieläimiä oli kaikkiaan 24 nuorta sonnia, 60 pässiä, 60 pukkia ja 60 vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat ne vihkiäislahjat, jotka annettiin alttarin voitelemisen jälkeen.

89 Kun Mooses meni pyhäkkötelttaan puhumaan Herralle, hän kuuli liitonarkun kannen yläpuolelta kerubien välistä äänen, joka puhutteli häntä. Sieltä Herra puhui hänelle.

1 And when Moses had put up the House completely, and had put oil on it and made it holy, with all the things in it, and had made the altar and all its vessels holy with oil;

2 Then the chiefs of Israel, the heads of their fathers' houses, made offerings; these were the chiefs of the tribes, who were over those who were numbered.

3 And they came with their offerings before the Lord, six covered carts and twelve oxen; a cart for every two of the chiefs, and for every one an ox.

4 And the Lord said to Moses,

5 Take the things from them, to be used for the work of the Tent of meeting; and give them to the Levites, to every man what is needed for his work.

6 So Moses took the carts and the oxen and gave them to the Levites.

7 Two carts and four oxen he gave to the sons of Gershon for their work;

8 And four carts and eight oxen he gave to the sons of Merari for their work, under the direction of Ithamar, the son of Aaron the priest.

9 But to the sons of Kohath he gave nothing; because they had the care of the holy place, taking it about on their backs.

10 And the chiefs gave an offering for the altar on the day when the holy oil was put on it; they made their offering before the altar.

11 And the Lord said to Moses, Let every chief on his day give his offering to make the altar holy.

12 And he who made his offering on the first day was Nahshon, the son of Amminadab, of the tribe of Judah:

13 And his offering was one silver plate, a hundred and thirty shekels in weight, one silver basin of seventy shekels, by the scale of the holy place; the two of them full of the best meal mixed with oil for a meal offering;

14 One gold spoon of ten shekels, full of spice for burning;

15 One young ox, one male sheep, one he-lamb of the first year, for a burned offering;

16 One male of the goats for a sin-offering;

17 And for the peace-offerings, two oxen, five male sheep, five he-goats, five he-lambs of the first year: this was the offering of Nahshon, the son of Amminadab.

18 On the second day Nethanel, the son of Zuar, chief of Issachar, made his offering:

19 He gave one silver plate, a hundred and thirty shekels in weight, one silver basin of seventy shekels, by the scale of the holy place; the two of them full of the best meal mixed with oil for a meal offering;

20 One gold spoon of ten shekels, full of spice;

21 One young ox, one male sheep, one he-lamb of the first year, for a burned offering;

22 One male of the goats for a sin-offering;

23 And for the peace-offerings, two oxen, five male sheep, five he-goats, five he-lambs of the first year: this was the offering of Nethanel, the son of Zuar.

24 On the third day Eliab, the son of Helon, chief of the children of Zebulun:

25 His offering was one silver plate, a hundred and thirty shekels in weight, one silver basin of seventy shekels, by the scale of the holy place; the two of them full of the best meal mixed with oil for a meal offering;

26 One gold spoon of ten shekels, full of spice;

27 One young ox, one male sheep, one he-lamb of the first year, for a burned offering;

28 One male of the goats for a sin-offering;

29 And for the peace-offerings, two oxen, five male sheep, five he-goats, five he-lambs of the first year: this was the offering of Eliab, the son of Helon.

30 On the fourth day Elizur, the son of Shedeur, chief of the children of Reuben:

31 His offering was one silver plate, a hundred and thirty shekels in weight, one silver basin of seventy shekels, by the scale of the holy place; the two of them full of the best meal mixed with oil for a meal offering;

32 One gold spoon of ten shekels, full of spice;

33 One young ox, one male sheep, one he-lamb of the first year, for a burned offering;

34 One male of the goats for a sin-offering;

35 And for the peace-offerings, two oxen, five male sheep, five he-goats, five he-lambs of the first year: this was the offering of Elizur, the son of Shedeur.

36 On the fifth day Shelumiel, the son of Zurishaddai, chief of the children of Simeon:

37 His offering was one silver plate, a hundred and thirty shekels in weight, one silver basin of seventy shekels, by the scale of the holy place; the two of them full of the best meal mixed with oil for a meal offering;

38 One gold spoon of ten shekels, full of spice;

39 One young ox, one male sheep, one he-lamb of the first year, for a burned offering;

40 One male of the goats for a sin-offering;

41 And for the peace-offerings, two oxen, five male sheep, five he-goats, five he-lambs of the first year: this was the offering of Shelumiel, the son of Zurishaddai.

42 On the sixth day Eliasaph, the son of Reuel, chief of the children of Gad:

43 His offering was one silver plate, a hundred and thirty shekels in weight, one silver basin of seventy shekels, by the scale of the holy place; the two of them full of the best meal mixed with oil for a meal offering;

44 One gold spoon of ten shekels, full of spice;

45 One young ox, one male sheep, one he-lamb of the first year, for a burned offering;

46 One male of the goats for a sin-offering;

47 And for the peace-offerings, two oxen, five male sheep, five he-goats, five he-lambs of the first year: this was the offering of Eliasaph, the son of Reuel

48 On the seventh day Elishama, the son of Ammihud, chief of the children of Ephraim:

49 His offering was one silver plate, a hundred and thirty shekels in weight, one silver basin of seventy shekels, by the scale of the holy place; the two of them full of the best meal mixed with oil for a meal offering;

50 One gold spoon of ten shekels, full of spice;

51 One young ox, one male sheep, one he-lamb of the first year, for a burned offering;

52 One male of the goats for a sin-offering;

53 And for the peace-offerings, two oxen, five male sheep, five he-goats, five he-lambs of the first year: this was the offering of Elishama, the son of Ammihud.

54 On the eighth day Gamaliel, the son of Pedahzur, chief of the children of Manasseh:

55 His offering was one silver plate, a hundred and thirty shekels in weight, one silver basin of seventy shekels, by the scale of the holy place; the two of them full of the best meal mixed with oil for a meal offering;

56 One gold spoon of ten shekels, full of spice;

57 One young ox, one male sheep, one he-lamb of the first year, for a burned offering;

58 One male of the goats for a sin-offering;

59 And for the peace-offerings, two oxen, five male sheep, five he-goats, five he-lambs of the first year: this was the offering of Gamaliel, the son of Pedahzur.

60 On the ninth day Abidan, the son of Gideoni, chief of the children of Benjamin:

61 His offering was one silver plate, a hundred and thirty shekels in weight, one silver basin of seventy shekels, by the scale of the holy place; the two of them full of the best meal mixed with oil for a meal offering;

62 One gold spoon of ten shekels, full of spice;

63 One young ox, one male sheep, one he-lamb of the first year for a burned offering;

64 One male of the goats for a sin-offering;

65 And for the peace-offerings, two oxen, five male sheep, five he-goats, five he-lambs of the first year: this was the offering of Abidan, the son of Gideoni.

66 On the tenth day Ahiezer; the son of Ammishaddai, chief of the children of Dan:

67 His offering was one silver plate, a hundred and thirty shekels in weight, one silver basin of seventy shekels, by the scale of the holy place; the two of them full of the best meal mixed with oil for a meal offering;

68 One gold spoon of ten shekels, full of spice;

69 One young ox, one male sheep, one he-lamb of the first year, for a burned offering;

70 One male of the goats for a sin-offering;

71 And for the peace-offerings, two oxen, five male sheep, five he-goats, five he-lambs of the first year: this was the offering of Ahiezer, the son of Ammishaddai.

72 On the eleventh day Pagiel, the son of Ochran, chief of the children of Asher:

73 His offering was one silver plate; a hundred and thirty shekels in weight, one silver basin of seventy shekels, by the scale of the holy place; the two of them full of the best meal mixed with oil for a meal offering;

74 One gold spoon of ten shekels, full of spice;

75 One young ox, one male sheep, one he-lamb of the first year, for a burned offering;

76 One male of the goats for a sin-offering;

77 And for the peace-offerings, two oxen, five male sheep, five he-goats, five he-lambs of the first year: this was the offering of Pagiel, the son of Ochran.

78 On the twelfth day Ahira, the son of Enan, chief of the children of Naphtali:

79 His offering was one silver plate, a hundred and thirty shekels in weight, one silver basin of seventy shekels, by the scale of the holy place; the two of them full of the best meal mixed with oil for a meal offering;

80 One gold spoon of ten shekels, full of spice;

81 One young ox, one male sheep, one he-lamb of the first year, for a burned offering;

82 One male of the goats for a sin-offering;

83 And for the peace-offerings, two oxen, five male sheep, five he-goats, five he-lambs of the first year: this was the offering of Ahira, the son of Enan.

84 These were the offerings given for the altar by the chiefs of Israel, when the holy oil was put on it: twelve silver plates, twelve silver basins, twelve gold spoons;

85 The weight of every silver plate was a hundred and thirty shekels, and of every basin seventy; the weight of all the silver of the vessels was two thousand and four hundred shekels, by the scale of the holy place;

86 The weight of the twelve gold spoons of spice for burning was ten shekels for every one, by the scale of the holy place; all the gold of the spoons was a hundred and twenty shekels;

87 All the oxen, for the burned offering were twelve, the male sheep twelve, the he-lambs of the first year twelve, with their meal offering; and the males of the goats for sin-offering twelve;

88 And all the oxen for the peace-offerings, twenty-four oxen, the male sheep sixty, and the he-goats sixty, the he-lambs of the first year sixty. This was given for the altar after the holy oil was put on it.

89 And when Moses went into the Tent of meeting to have talk with him, then the Voice came to his ears from over the cover which was on the ark of witness, from between the two winged ones. And he had talk with him.