Jó 25

1 Därefter tog Bildad från Sua till orda och sade:

2 Hos honom är väldighet och förskräckande makt, hos honom, som skapar frid i sina himlars höjd.

3 Vem finnes, som förmår räkna hans skaror? Och vem överstrålas ej av hans ljus?

4 Huru skulle då en människa kunna hava rätt mot Gud eller en av kvinna född kunna befinnas ren?

5 Se, ej ens månen skiner nog klart, ej ens stjärnorna äro rena i hans ögon;

6 huru mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken!