Versículos do dia

HERREN Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Sela.

Men Herren är trofast, och han skall styrka eder och bevara eder från det onda.