Versículos Diários

jag är HERREN, allt kötts Gud; skulle något vara så underbart att jag icke förmådde det?

Jeremias 32:27

Men honom som förmår styrka eder, enligt det evangelium jag förkunnar och min predikan om Jesus Kristus, ja, enligt den nu avslöjade hemlighet som förut under evärdliga tider har varit outtalad,

Romanos 16:25

Bíblias são mais de 150 bíblias disponíveis