Versículos do dia

Vänd nu åter till din ro, min själ, ty HERREN har gjort väl mot dig.

Ja, Herren styre edra hjärtan till Guds kärlek och Kristi ståndaktighet.