Versículos Diários

och sade: »Om jag har funnit nåd för dina ögon, Herre, så må Herren gå med oss. Ty väl är det ett hårdnackat folk, men du vill ju förlåta oss vår missgärning och synd och taga oss till din arvedel.»

Êxodo 34:9

Och du, barn, skall bliva kallad den Högstes profet, ty du skall gå framför Herren och bereda vägar för honom,

till att giva hans folk kunskap om frälsning, i det att deras synder bliva dem förlåtna.

Lucas 1:76,77

Bíblias são mais de 150 bíblias disponíveis