Versículos do dia

Ty du har varit ett värn för den arme, ett värn för den fattige i hans nöd, en tillflykt mot störtskurar, ett skygd under hettan. Ty våldsverkarnas raseri är likasom en störtskur mot en vägg.

Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro.