Tiago 2:26

Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,

Tiago 1:3

Då sade Jesus till honom: »Om jag förmår, säger du. Allt förmår den som tror.»

Marcos 9:23

och beder att han ville efter sin härlighets rikedom förläna eder, att I genom hans Ande växen till i kraft till eder invärtes människa,

och att Kristus genom tron må bo i edra hjärtan, och att I mån vara rotade och grundade i kärleken,

Efésios 3:16,17

Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

Hebreus 12:2

Genom tron fick jämväl Sara, fastän överårig, kraft att bliva stammoder för en avkomma, i det hon höll den för trovärdig, som hade givit löftet.

Hebreus 11:11

äro vi trolösa, så står han troget fast vid sitt ord Ty han kan icke förneka sig själv.

2 Timóteo 2:13

och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom».

Hebreus 10:38

Jesus svarade: »Jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han skall aldrig hungra, och den som tror på mig, han skall aldrig törsta.

João 6:35

Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.

2 Timóteo 4:7

Ty genom hjärtats tro bliver man rättfärdig, och genom munnens bekännelse bliver man frälst.

Romanos 10:10

Rättfärdighet från Gud uppenbaras nämligen däri, av tro till tro; så är ock skrivet: »Den rättfärdige skall leva av tro.»

Romanos 1:17

Jag har utvalt sanningens väg, dina rätter har jag ställt framför mig.

Salmos 119:30

Men fly sådant, du gudsmänniska, och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

1 Timóteo 6:11

Därför säger jag eder: Allt vad I bedjen om och begären, tron att det är eder givet; och det skall ske eder så.

Marcos 11:24

Den som tror på Sonen, han har evigt liv; men den som icke hörsammar Sonen, han skall icke få se livet, utan Guds vrede förbliver över honom.» ovanifrån; jfr v. 31.

João 3:36

Må han dräpa mig, jag hoppas intet annat; min vandel vill jag ändå hålla fram inför honom.

Jó 13:15

men utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Ty den som vill komma till Gud måste tro att han är till, och att han lönar dem som söka honom.

Hebreus 11:6

Förtrösta på HERREN av allt ditt hjärta, och förlita dig icke på ditt förstånd.

På alla dina vägar må du akta på honom, så skall han göra dina stigar jämna.

Provérbios 3:5,6

ty vi vandra här i tro och icke i åskådning.

2 Coríntios 5:7

Men tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om ting som man icke ser.

Hebreus 11:1

Och tagen alltid trons sköld, varmed I skolen kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar.

Efésios 6:16

Ty av nåden ären I frälsta genom tro -- och det icke av eder själva, Guds gåva är det --

icke av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

Efésios 2:8,9

Jesus svarade henne: »Sade jag dig icke, att om du trodde, skulle du få se Guds härlighet?»

João 11:40

Men hoppets Gud uppfylle eder med all glädje och frid i tron, så att I haven ett överflödande hopp i den helige Andes kraft.

Romanos 15:13

Jesus svarade till henne: »Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör;

och var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?»

João 11:25,26

Vi vänta nämligen genom ande, av tro, den rättfärdighet som är vårt hopp.

Gálatas 5:5

Ty för Gud kan intet vara omöjligt.»

Lucas 1:37

6 i kunskapen återhållsamhet, i återhållsamheten ståndaktighet, i ståndaktigheten gudsfruktan,

7 i gudsfruktan broderlig kärlek, i den broderliga kärleken allmännelig kärlek.

8 Ty om detta finnes hos eder och mer och mer förökas, så tillstädjer det eder icke att vara overksamma eller utan frukt i fråga om kunskapen om vår Herre Jesus Kristus.

9 Den åter som icke har detta, han är blind och kan icke se; han har förgätit att han har blivit renad från sina förra synder,

1 Pedro 1:6-9

och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig; och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig.

Gálatas 2:20

Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.

João 3:16

Den åter som icke har detta, han är blind och kan icke se; han har förgätit att han har blivit renad från sina förra synder,

1 Pedro 1:9

Alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord.

Romanos 10:17

nu hava vi i fråga om eder, käre bröder, genom eder tro fått hugnad i all vår nöd och allt vårt lidande.

1 Tessalonicenses 3:7

Och allt vad I med tro bedjen om i eder bön, det skolen I få.»

Mateus 21:22

ty eder tro skulle icke vara grundad på människors visdom, utan på Guds kraft.

1 Coríntios 2:5

Jesus svarade och sade till dem: »Haven tro på Gud.

Marcos 11:22

Därför mån I fröjda eder, om I ock nu en liten tid, där så måste ske, liden bedrövelse under allahanda prövningar,

Tiago 1:6

Vaken, stån fasta i tron, skicken eder såsom män, varen starka.

1 Coríntios 16:13

5 I som med Guds makt bliven genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden.

6 Därför mån I fröjda eder, om I ock nu en liten tid, där så måste ske, liden bedrövelse under allahanda prövningar,

7 för att, om eder tro håller provet -- vilket är mycket mer värt än guldet, som förgås, men som dock genom eld bliver beprövat -- detta må befinnas lända eder till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse.

8 Honom älsken I utan att hava sett honom; och fastän I ännu icke sen honom, tron I dock på honom och fröjden eder över honom med outsäglig och härlig glädje,

Tiago 1:5-8

Han svarade dem: »För eder otros skull. Ty sannerligen säger jag eder: Om I haven tro, vore den ock blott såsom ett senapskorn, så skolen I kunna säga till detta berg: 'Flytta dig härifrån dit bort', och det skall flytta sig; ja, intet skall då vara omöjligt för eder.»

Mateus 17:20

Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, och om jag hade all tro, så att jag kunde förflytta berg, men icke hade kärlek, så vore jag intet.

1 Coríntios 13:2

Ty om detta finnes hos eder och mer och mer förökas, så tillstädjer det eder icke att vara overksamma eller utan frukt i fråga om kunskapen om vår Herre Jesus Kristus.

Den åter som icke har detta, han är blind och kan icke se; han har förgätit att han har blivit renad från sina förra synder,

1 Pedro 1:8,9

Men den som icke håller sig till gärningar, utan tror på honom som gör den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet.

Romanos 4:5

Jesus sade till honom: »Gå; din tro har hjälpt dig.» Och strax fick han sin syn och följde honom på vägen.

Marcos 10:52

Då rörde han vid deras ögon och sade: »Ske eder efter eder tro.»

Mateus 9:29

Då förde de till honom en lam man, som låg på en säng. När Jesus såg deras tro sade han till den lame: »Var vid gott mod, min son; dina synder förlåtas dig.»

Mateus 9:2

Men om någon hyser betänkligheter och likväl äter, då är han dömd, eftersom det icke sker av tro. Ty allt som icke sker av tro, det är synd.

Romanos 14:23

Ty oavlåtligen ihågkomma vi inför vår Gud och Fader edra gärningar i tron och edert arbete i kärleken och eder ståndaktighet i hoppet, i vår Herre Jesus Kristus.

1 Tessalonicenses 1:3

Alla ären I Guds barn genom tron, i Kristus Jesus;

ty I alla, som haven blivit döpta till Kristus, haven iklätt eder Kristus.

Gálatas 3:26,27

Då svarade Jesus och sade till henne: »O kvinna, din tro är stor. Ske dig såsom du vill.» Och hennes dotter var frisk ifrån den stunden.

Mateus 15:28

Då svarade Jesus och sade till dem: »Sannerligen säger jag eder: Om I haven tro och icke tvivlen, så skolen I icke allenast kunna göra sådant som skedde med fikonträdet, utan I skolen till och med kunna säga till detta berg: 'Häv dig upp och kasta dig i havet', och det skall ske.

Mateus 21:21

Ty så säger Herren, HERREN, Israels Helige: »Om i vänden om och ären stilla, skolen I bliva frälsta, genom stillhet och förtröstan varden I starka.» Men i viljen icke.

Isaías 30:15

Då vi nu hava blivit rättfärdiggjorda av tro, hava vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus

Romanos 5:1

sänd, därför att det finnes ett hopp om evigt liv -- ty evigt liv har Gud, som icke kan ljuga, för evärdliga tider sedan utlovat,

Tito 1:2

Om någon är svag i tron, så upptagen honom dock vänligt, utan att döma över andras betänkligheter.

Romanos 14:1