Amizade

varför de ock förundra sig och smäda eder, då I nu icke löpen med till samma liderlighetens pöl.

Tiago 4:4

Men Rut svarade: »Sök icke intala mig att övergiva dig och vända tillbaka ifrån dig. Ty dit du går vill ock jag gå, och där du stannar vill ock jag stanna. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud.

Där du dör vill ock jag dö, och där vill jag bliva begraven. HERREN straffe mig nu och framgent, om något annat än döden kommer att skilja mig från dig.»

Rute 1:16,17

1 Sedan, efter det att David hade talat ut med Saul, fäste sig Jonatans hjärta så vid Davids hjärta, att Jonatan hade honom lika kär som sitt eget liv.

2 Och Saul tog honom till sig på den dagen och lät honom icke mer vända tillbaka till sin faders hus.

3 Och Jonatan slöt ett förbund med David, då han nu hade honom lika kär som sitt eget liv.

1 Samuel 18:1-3

Om någondera faller, så kan ju den andre resa upp sin medbroder. Men ve den ensamme, om han faller och icke en annan finnes, som kan resa upp honom.

Eclesiastes 4:10

Älsken varandra av hjärtat i broderlig kärlek; söken överträffa varandra i inbördes hedersbevisning.

Romanos 12:10

Den som ävlas att få vänner, han kommer i olycka; men vänner finnas, mer trogna än en broder.

Provérbios 18:24

Hav din umgängelse med de visa, så varder du vis; den som giver sig i sällskap med dårar, honom går det illa.

Provérbios 13:20

Järn giver skärpa åt järn; så skärper den ena människan den andra.

Provérbios 27:17

Ty jag längtar efter att se eder, för att jag må kunna meddela eder någon andlig nådegåva till att styrka eder;

jag menar: för att jag i eder krets må tillsammans med eder få hämta hugnad ur vår gemensamma tro, eder och min.

Romanos 1:11,12

Salvor och rökelse göra hjärtat glatt, ömhet hos en vän som giver välbetänkta råd.

Provérbios 27:9

Faren icke vilse: »För goda seder dåligt sällskap är fördärv.»

1 Coríntios 15:33

Den som skyler vad som är brutet, han vill främja kärlek, men den som river upp gammalt, han gör vänner oense.

Provérbios 17:9

En vrång människa kommer träta åstad, och en örontasslare gör vänner oense.

Provérbios 16:28

Och David sade: »Finnes ännu någon kvar av Sauls hus, mot vilken jag kan bevisa barmhärtighet för Jonatans skull?»

2 Samuel 9:1

Ingen har större kärlek, än att han giver sitt liv för sina vänner.

João 15:13

Salvor och rökelse göra hjärtat glatt, ömhet hos en vän som giver välbetänkta råd.

Din vän och din faders vän må du icke låta fara, gå icke till din broders hus, när ofärd drabbar dig; bättre är en granne som står dig nära än broder som står dig fjärran.

Provérbios 27:9,10

En väns kärlek består alltid. och en broder födes till hjälp i nöden.

Provérbios 17:17

Bättre är öppen tillrättavisning än kärlek som hålles fördold.

Vännens slag givas i trofasthet, men ovännens kyssar till överflöd.

Provérbios 27:5,6

'Hedra din fader och din moder' och 'Du skall älska din nästa såsom dig själv.'»

Mateus 19:19

Bättre är att vara två än en, ty de två få större vinning av sin möda.

Om någondera faller, så kan ju den andre resa upp sin medbroder. Men ve den ensamme, om han faller och icke en annan finnes, som kan resa upp honom.

Eclesiastes 4:9,10

Och om någon kan slå ned den som är ensam, så hålla dock två stånd mot angriparen. Och en tretvinnad tråd brister icke så snart.

Eclesiastes 4:12

Jag kallar eder nu icke längre tjänare, ty tjänaren får icke veta vad hans herre gör; vänner kallar jag eder, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag kungjort för eder.

João 15:15

Den förtvivlade borde ju röna barmhärtighet av sin vän, men se, man övergiver den Allsmäktiges fruktan,

Jó 6:14

Och Jonatan slöt ett förbund med David, då han nu hade honom lika kär som sitt eget liv.

1 Samuel 18:3

Giv dig icke i sällskap med den som lätt vredgas eller i lag med en snarsticken man,

på det att du icke må lära dig hans vägar och bereda en snara för ditt liv.

Provérbios 22:24,25

En vallfartssång; av David. Se huru gott och ljuvligt det är att bröder bo endräktigt tillsammans.

Salmos 133:1

Din vän och din faders vän må du icke låta fara, gå icke till din broders hus, när ofärd drabbar dig; bättre är en granne som står dig nära än broder som står dig fjärran.

Provérbios 27:10

1 En vallfartssång; av David. Se huru gott och ljuvligt det är att bröder bo endräktigt tillsammans.

2 Det är likt den dyrbara oljan på huvudet, som flyter ned i skägget, ned i Arons skägg, som flyter ned över linningen på hans kläder.

3 Det är likt Hermons dagg, som faller ned på Sions-bergen. Ty där beskär HERREN välsignelse, liv till evig tid.

Salmos 133:1-3

Detta är mitt bud, att I skolen älska varandra, såsom jag har älskat eder.

João 15:12

de faderlösas fader och änkors försvarare, Gud i sin heliga boning,

Salmos 68:6

Bättre är att vara två än en, ty de två få större vinning av sin möda.

Eclesiastes 4:9