Amigo

Järn giver skärpa åt järn; så skärper den ena människan den andra.

Provérbios 27:17

Jag sluter mig till alla dem som frukta dig och till dem som hålla dina befallningar.

Salmos 119:63

Faren icke vilse: »För goda seder dåligt sällskap är fördärv.»

1 Coríntios 15:33

Bättre är öppen tillrättavisning än kärlek som hålles fördold.

Vännens slag givas i trofasthet, men ovännens kyssar till överflöd.

Provérbios 27:5,6

Din vän och din faders vän må du icke låta fara, gå icke till din broders hus, när ofärd drabbar dig; bättre är en granne som står dig nära än broder som står dig fjärran.

Provérbios 27:10

Bättre är att vara två än en, ty de två få större vinning av sin möda.

Om någondera faller, så kan ju den andre resa upp sin medbroder. Men ve den ensamme, om han faller och icke en annan finnes, som kan resa upp honom.

Eclesiastes 4:9,10

Hav din umgängelse med de visa, så varder du vis; den som giver sig i sällskap med dårar, honom går det illa.

Provérbios 13:20

En väns kärlek består alltid. och en broder födes till hjälp i nöden.

Provérbios 17:17

Och Jonatan slöt ett förbund med David, då han nu hade honom lika kär som sitt eget liv.

1 Samuel 18:3

13 Ingen har större kärlek, än att han giver sitt liv för sina vänner.

14 I ären mina vänner, om I gören vad jag bjuder eder.

15 Jag kallar eder nu icke längre tjänare, ty tjänaren får icke veta vad hans herre gör; vänner kallar jag eder, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag kungjort för eder.

João 15:13-15

Salvor och rökelse göra hjärtat glatt, ömhet hos en vän som giver välbetänkta råd.

Provérbios 27:9

1 En vallfartssång; av David. Se huru gott och ljuvligt det är att bröder bo endräktigt tillsammans.

2 Det är likt den dyrbara oljan på huvudet, som flyter ned i skägget, ned i Arons skägg, som flyter ned över linningen på hans kläder.

3 Det är likt Hermons dagg, som faller ned på Sions-bergen. Ty där beskär HERREN välsignelse, liv till evig tid.

Salmos 133:1-3

Giv dig icke i sällskap med den som lätt vredgas eller i lag med en snarsticken man,

på det att du icke må lära dig hans vägar och bereda en snara för ditt liv.

Provérbios 22:24,25

Många finnas, som ropa ut var och en sin barmhärtighet; men vem kan finna en man som är att lita på?

Provérbios 20:6

Detta är mitt bud, att I skolen älska varandra, såsom jag har älskat eder.

Ingen har större kärlek, än att han giver sitt liv för sina vänner.

João 15:12,13

Den som ävlas att få vänner, han kommer i olycka; men vänner finnas, mer trogna än en broder.

Provérbios 18:24

När han blev smädad, smädade han icke igen, och när han led, hotade han icke, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist.

Tiago 2:23

Gods skaffar många vänner, men den arme bliver övergiven av sin vän.

Provérbios 19:4

Älsken varandra av hjärtat i broderlig kärlek; söken överträffa varandra i inbördes hedersbevisning.

Romanos 12:10