Amor ao Próximo

Låten allt hos eder ske i kärlek.

1 Coríntios 16:14

1 Förbliven fasta i broderlig kärlek.

2 Förgäten icke att bevisa gästvänlighet; ty genom gästvänlighet hava några, utan att veta det, fått änglar till gäster.

3 Tänken på dem som äro fångna, likasom voren I deras medfångar, och tänken på dem som utstå misshandling, eftersom också I själva haven en kropp.

Hebreus 13:1-3

Varen ingen något skyldiga -- utom när det gäller kärlek till varandra; ty den som älskar sin nästa, han har uppfyllt lagen.

Romanos 13:8

som är »en stötesten och en klippa till fall». Eftersom de icke hörsamma ordet, stöta de sig; så var det ock bestämt om dem.

Tiago 2:8

Och eder må Herren giva en allt större och mer överflödande kärlek till varandra, ja, till alla människor, en sådan kärlek som vi hava till eder,

1 Tessalonicenses 3:12

I haven hört att det är sagt: 'Du skall älska din nästa och hata din ovän.'

Men jag säger eder: Älsken edra ovänner, och bedjen för dem som förfölja eder,

Mateus 5:43,44

Var och en av oss må leva sin nästa till behag, honom till fromma och honom till uppbyggelse.

Romanos 15:2

Detta är mitt bud, att I skolen älska varandra, såsom jag har älskat eder.

João 15:12

12 Så kläden eder nu såsom Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod, tålamod.

13 Och haven fördrag med varandra och förlåten varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit eder, så skolen ock I förlåta.

14 Men över allt detta skolen I ikläda eder kärleken, ty den är fullkomlighetens sammanhållande band.

15 Och låten Kristi frid regera i edra hjärtan; ty till att äga den ären I ock kallade såsom lemmar i en och samma kropp. Och varen tacksamma.

Colossenses 3:12-15