Ânimo

När jag ropade, svarade du mig; du gav mig frimodighet, och min själ fick kraft.

Salmos 138:3

Ty Gud har icke givit oss en försagdbetens ande, utan en kraftens och kärlekens och tuktighetens ande.

2 Timóteo 1:7

Allt förmår jag i honom som giver mig kraft.

Filipenses 4:13

Och jag har den tillförsikten, att han som i eder har begynt ett gott verk, han skall ock fullborda det, intill Kristi Jesu dag.

Filipenses 1:6

Jag vet väl vilka tankar jag har för eder, säger HERREN, nämligen fridens tankar och icke ofärdens, till att giva eder en framtid och ett hopp.

Jeremias 29:11

i kunskapen återhållsamhet, i återhållsamheten ståndaktighet, i ståndaktigheten gudsfruktan,

1 Pedro 1:6

Av David. HERREN är mitt ljus och min frälsning; för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt livs värn; för vem skulle jag rädas?

Salmos 27:1

Till de rättfärdiga kommer frälsning ifrån HERREN; han är deras värn i nödens tid.

Salmos 37:39

Ty jag längtar efter att se eder, för att jag må kunna meddela eder någon andlig nådegåva till att styrka eder;

jag menar: för att jag i eder krets må tillsammans med eder få hämta hugnad ur vår gemensamma tro, eder och min.

Romanos 1:11,12

Därför fälla vi icke modet; om ock vår utvärtes människa förgås, så förnyas likväl vår invärtes människa dag efter dag.

2 Coríntios 4:16

Trösten därför varandra, och uppbyggen varandra inbördes, såsom I ock redan gören.

1 Tessalonicenses 5:11

nu hava vi i fråga om eder, käre bröder, genom eder tro fått hugnad i all vår nöd och allt vårt lidande.

1 Tessalonicenses 3:7

Då svarade folket och sade: »Bort det, att vi skulle övergiva HERREN och tjäna andra gudar!

Nej, HERREN är vår Gud, han är den som har fört oss och våra fäder upp ur Egyptens land, ur träldomshuset, och som inför våra ögon har gjort dessa stora under, och bevarat oss på hela den väg vi hava vandrat och bland alla de folk genom vilkas land vi hava dragit fram.

Josué 24:16,17