Aniversario de Casamento

Detta är den dag som HERREN har gjort; låtom oss på den fröjdas och vara glada.

Salmos 118:24

Så äro de icke mer två, utan ett kött. Vad nu Gud har sammanfogat, det må människan icke åtskilja.»

Mateus 19:6

Jag tackar Gud alltid för eder skull, för den Guds nåd som har blivit eder given i Kristus Jesus,

1 Coríntios 1:4

Jag är min väns, och till mig står hans åtrå.» ----

Cânticos 7:10

4 Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke.

5 Den skickar sig icke ohöviskt, den söker icke sitt, den förtörnas icke, den hyser icke agg för en oförrätts skull.

6 Den gläder sig icke över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen.

7 Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting.

1 Coríntios 13:4-7

Lär oss betänka huru få våra dagar äro, för att vi må undfå visa hjärtan.

Salmos 90:12

Jag tackar min Gud, så ofta jag tänker på eder,

Filipenses 1:3

Många säga: »Vem skall låta oss se det gott är?» Upplyft du över oss ditt ansiktes ljus, o HERRE.

Salmos 4:7

Men över allt detta skolen I ikläda eder kärleken, ty den är fullkomlighetens sammanhållande band.

Colossenses 3:14

De största vatten förmå ej utsläcka kärleken, strömmar kunna icke fördränka den. Om någon ville giva alla ägodelar i sitt hus för kärleken, så skulle han ändå bliva försmådd.» ----

Cânticos 8:7

Du är skön alltigenom, min älskade, på dig finnes ingen fläck. ----

Cânticos 4:7